Połączenie zdalne z komputerem w sieci lokalnej.

Jeżeli chcemy zdalnie sterować innym komputerem w domowej sieci internetowej, wystarczy wykonać kilka prostych kroków by móc za pomocą własnej myszki i klawiatury sterować innym sprzętem podłączym do naszego domowego routera. W tym poradniku pokażemy jak uzyskać zdalne połączenie z drugim komputerem w domowej sieci lokalnej. Na początku należy odblokować dostęp do połączenia zdalnego. W tym celu wciśnij kombinację klawiszy: Windows + R i w oknie "Uruchamianie" wpisz polecenie: "sysdm.cpl". Zatwierdź klawiszem Enter. W oknie właściwości systemu kliknij na zakładkę "Zdalny", następnie zaznacz opcję: "Zezwalaj na połączenie Pomocy zdalnej z tym komputerem", oraz "Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem", oraz opcję: "Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwietrzylnianiem na poziomie sieci (zalecane)". Domyślnie jest ona włączona, przez co system zmusi nas do połączenia zdalnego tylko dla autoryzowanych użytkowników. By móc połączyć się jako autoryzowany użytkownik, najpierw należy go dodać, zrobimy to za pomocą przycisku: "Wybierz użytkowników". Następnie w oknie dodawania użytkownika, klikamy na przycisk: "Dodaj", następnie wpisujemy nazwę konta użytkownika którego chcemy wykorzystać do połączenia zdalnego. Możemy wykorzystać obecnie używane konto użytkownika, bądź wykorzystać nowe konto. Po wpisaniu nazwy użytkownika, zatwierdzamy zmianę klikając przycisk: "OK". Gdy to zrobimy, użytkownik zostanie dodany do listy zautoryzowanych komputerów którzy mogą uzyskać dostęp zdalny do naszego komputera. W kolejnym etapie przechodzimy do Panelu sterowania w celu konfiguracji sieci. Wciśnij kombinację klawiszy: Windows + R i w oknie "Uruchamianie" wpisz polecenie: "control.exe". Zatwierdź klawiszem Enter. Kliknij w sekcję: "Sieć i Internet". Następnie kliknij w "Centrum sieci i udostępniania". W oknie ustawień sieci, znajdź i kliknij w baner widoczny po lewej stronie: "Zmień ustawienia karty sieciowej". Teraz podłączamy do naszego komputera kabel Ethernet (zalecane), bądź korzystamy z drugiej karty sieciowej. W tym poradniku wykorzystamy połączenie Ethernet, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać połączenie Wi-Fi. Zanim przejdziemy dalej upewnij się czy połączenie drugiej karty sieciowej znajduje się w tej samej sieci lokalnej (tzn: podłączone do tego samego routera, switcha, lub bezpośrednio kablem z drugim komputerem). Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na drugą kartę sieciową na jednym z dwóch komputerów i klikamy w opcję: "Właściwości". Klikamy dwukrotnie na moduł "Protokoł sieciowy w wersji 4 (TCP/IPv4)", lub zaznaczamy go i klikamy przycisk: "Właściwości". Następnie musimy uzyskać lokalny adres IP dla komputerów w sieci lokalnej. Jeżeli korzystasz z routera lub switcha, najczęściej adres lokalny sieci IP znajduje się w dokumentacji obsługi technicznej lub pod spodem urządzenia na naklejce. Najczęściej jest to adres pokroju: 172.x.x.x - 192.x.x.x. Jeżeli nie wiesz jaki adres IP ma twój pierwszy komputer, skorzystaj z komendy: ipconfig /all. Gdy już go znajdziesz, wystarczy że na drugim komputerze w drugiej karcie sieciowej ustawisz ustawienia automatycznie i wykonasz to samo polecenie, by uzyskać adres IP. Możesz wtedy przejść do dalszych kroków pomijając konfigurację sieci. Na potrzeby tego poradnika skorzystamy z opcji połączenia zdalnego, bezpośredniego, połączone komputery będą komunikować się kablem Ethernet. W tym celu musimy utworzyć wirtualną sieć, może być to dowolny adres, jednak musi on się zgadzać na obu komputerach. W pierwszym zatem wpisujemy np: Komputer 1:
 • Adres IP: 10.0.0.10
 • Maska podsieci: 255.0.0.0
 • Brama domyślna: 10.0.0.1
 • Komputer 2:
 • Adres IP: 10.0.0.11
 • Maska podsieci: 255.0.0.0
 • Brama domyślna: 10.0.0.1
 • Po skonfigurowaniu adresów sieci IP dla kart sieciowych, przechodzimy do Panelu sterowania, następnie wchodzimy do sekcji "Zapora Windows Defender". Potem kilkamy w baner znajdujący się po lewej stronie okna: "Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę Windows Defender". Z listy wybieramy opcję: "Pulpit zdalny" i zaznaczamy opcje: "Prywatna" oraz "Publiczna". Zapisujemy zmiany przyciskiem "OK". W kolejnym kroku naciskamy kolejny link w ustawieniach zapory: "Ustawienia zaawansowane". Pojawi się nam okno zapory sieciowej. Klikamy po lewej stronie okna na folder: "Reguły przychodzące". Następnie na liście reguł wyszukujemy frazę: 'Pulpit zdalny', zaznaczamy wszystkie jego reguły po czym klikamy na nie prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Włącz regułę". To samo wykonujemy z regułami dotyczącymi wszystkich reguł "Udostępniania plików i drukarek". Teraz po prawej stronie okna klikamy na opcję: "Nowa reguła". W oknie które nam się ukaże wybieramy opcję: "Niestandardowa" i klikamy przycisk: "Dalej". Zaznaczamy opcję: "Wszystkie programy" i klikamy przycisk "Dalej". Z rozwijanej listy w kolejnym oknie zaznaczamy IPv4 a następnie klikamy na przycisk: "Dostosuj". Z listy dostępnych opcji zaznaczamy: "Określone typy ICMP" a następnie: "Żądanie echa". Zapisujemy zmiany przyciskiem: "OK". Kolejne okno przeklikujemy przyciskiem "Dalej". Zaznaczamy opcję: "Zezwalaj na połączenie" i naciskamy "Dalej". Kolejne okno również przeklikujemy przyciskiem "Dalej". Wpisujemy odróżniająca dla nas nazwę reguły, np: "akceptuj ping". Naciskamy "Dalej". Ten sam proces opisany powyżej wykonujemy ponownie również dla folderu: "Reguły wychodzące". Uruchom wiersz poleceń (Klawisze: Windows + R => polecenie: cmd.exe) i wpisz komendę:
  ping 10.0.0.10
  Na drugim komputerze wpisz:
  ping 10.0.0.11
  Obserwuj zmiany, jeżeli połączenie jest prawidłowo skonfigurowane, i nie wyświetla się żaden błąd żądania pingu (tzn: "100 % Loss"), możesz przejść do następnego kroku. Efekt powinien być podobny do tego na zdjęciu pokazanym poniżej. Jeżeli jednak połączenie nie działa, polecenie ping zwraca błąd, wtedy należy upewnić się czy połączenie lokalne pomiędzy dwoma komputerami jest prawidłowo skonfigurowane. Warto też zajrzeć do rejestru systemowego: (Klawisze: Windows + R => polecenie: regedit.exe). W oknie edytora rejestru przechodzimy do klucza: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server". Po prawej stronie okna wyszukujemy wartość klucza o nazwie: "fDenyTSConnections", klikamy na niego dwukrotnie, wpisujemy w oknie dialogowym wartość: "0", klikamy przycisk "OK" i zamykamy okno edytora. Na sam koniec wciskamy kombinację klawiszy Windows + R, w oknie wpisujemy polecenie: mstsc.exe i klikamy "OK". W oknie programu "Podłączanie pulpitu zdalnego", wpisujemy adres IP drugiego komputera, z którym chcemy się połączyć i klikamy przycisk "Połącz". Czekamy na uruchomienie sesji zdalnej. Gotowe, możemy od teraz ręcznie zarządzać drugim komputerem zdalnie.