Lista komend ratunkowych w systemie Windows

Zanim zaczniemy jakąkolwiek naprawę niedziałającego systemu, musimy gruntownie go zbadać pod kątem uszkodzonych plików systemowych, zweryfikować usługi i integralność rejestru. Bez tych czynności, nie dojdziemy do przyczyny problemu niedziałającego systemu. W tym wątku postaram wyjaśnić wszystkie komendy, które warto użyć gdy systemowi coś szwankuje. Komenda SFC ( Source File Checker) pozwala zweryfikować integralność plików systemowych, bibliotek oraz komponentów i dodatkowych modułów zainstalowanych w systemie. Zazwyczaj jest to pierwsza komenda, jaką należy wpisać gdy zauważamy wyskakujące okienka błędów. Dzięki tej komendzie można przywrócić uszkodzone pliki konieczne do prawidłowego działania systemu Windows. By to zrobić, na klawiaturze wykonaj kombinację dwóch klawiszy (przytrzymanie ich jednocześnie) : Flaga/ikona [Windows] + X. Wyskoczy ci menu kontekstowe wszelkich opcji do wyboru. Wybierz opcję "Wiersz poleceń (administrator) w przypadku systemu Windows 7/8/8.1 lub "Program Windows PowerShell (administrator)". Następnie w okienku wiersza poleceń lub terminala wpisz komendę:
C:\Windows\system32> sfc /scannow
Program uruchomi skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych i zastąpienie plików uszkodzonych kopią buforowaną, która znajduje się w folderze skompresowanym %WinDir%\System32\dllcache. Jeżeli znajdzie jakiekolwiek uszkodzone pliki automatycznie je naprawi, pobierze z witryny Windows Update i zastąpi prawidłową kopią. Może okazać się też, iż naprawa jest nie możliwa, gdyż SFC nie może ich samodzielnie naprawić. Wtedy jako zaawansowani użytkownicy możemy je zastąpić ręcznie za pomocą źródła (dysku instalacyjnego Windowsa). Jeśli obraz systemu Windows stanie się niezdatny do użytku, możesz użyć narzędzia do wdrażania obrazowania i zarządzania obsługą (DISM) w celu zaktualizowania plików i rozwiązania problemu. Za pomocą DISM można naprawić obraz systemu Windows (offline) w pliku WIM lub VHD lub aktualnie zainstalowany (online). Komenda DISM (Deployment Image Servicing and Management tool) to zaawansowane narzędzie to tworzenia, zarządzania obrazami Windows oraz naprawy obrazu systemowego. Zanim zaczniemy naprawę, wydajmy komendę na przeskanowanie i zweryfikowanie integralności obrazu systemu Windows.
PS C:\Windows\System32> Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
PS C:\Windows\System32> Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Jeżeli DISM zwróci nam błąd, należy przystąpić do naprawy obrazu Windows. W tym celu wydaj komendę:
PS C:\Windows\System32> Dism /online /cleanup-image /restorehealth
DISM po dłuższej chwili powinien naprawić obraz uszkodzonego systemu Windows. Ważne: Po uruchomieniu tego polecenia narzędzie DISM użyje usługi Windows Update w celu udostępnienia plików wymaganych do naprawy uszkodzeń. Jeśli jednak klient usługi Windows Update jest już uszkodzony, użyj uruchomionej instalacji systemu Windows jako źródła naprawy lub użyj dysku instalacyjnego systemu Windows (pendrive, DVD). Ewentualnie możesz wypakować obraz instalacyjny Windowsa do dowolnego folderu i wskazać go jako źródło plików naprawczych. W tym celu uruchom następujące polecenie:
C:\Windows\system32> DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:[ścieżka obrazu instalacyjnego Windows] /LimitAccess
Za pomocą komendy "rstrui" możemy wywołać okno przywracania systemu Windows do poprzedniego stanu sprzed awarii. Domyślnie system zapisuje punkty odzyskiwania w trakcie aktualizacji systemu, sterowników lub oprogramowania, na wypadek gdyby coś nie poszło po naszej myśli, dzięki czemu możemy cofnąć stan systemu do stanu "działającego" sprzed awarii. Obsługa tego składnika systemu została opisana tutaj. Polecenie tracert (traceroute) to narzędzie służące do śledzenia trasy pakietów IP w sieciach. Polecenie tracert wykorzystuje pole czasu IP TTL i komunikaty o błędach protokołu ICMP do określania trasy między poszczególnymi hostami w sieci. Tracert jest dostępny zarówno w systemach Windows ja i Linux (traceroute). Za pomocą narzędzia tracert/traceroute można określić, gdzie w sieci zatrzymują się pakiety. Brak odpowiedzi na zadany pakiet sygnalizowany znakiem gwiazdki „*” może sugerować na celową konfigurację urządzeń (na przykład ustawienia firewalla) bądź przeciążenie sieci lub routera. Polecenie tracert/traceroute pomaga w rozwiązywaniu problemów w dużych sieciach, gdzie w celu dotarcia do danego punktu docelowego można użyć kilku tras.
C:\Windows\system32> tracert onet.pl
Polecenie to pozwala na znalezienie nieprawidłowości połączenia twojego komputera z dowolnym innym hostem w sieci. Pozwala ono na szybkie zweryfikowanie połączenia, wysyłając do drugiego hosta pakiety ICMP. Dzięki temu sprawdzisz, czy po drodze nie nastąpiły żadne problemy, czy komputer z którym próbujesz się połączyć odpowiada na twoje zapytania, oraz czy komputer może nawiązać połączenie z internetem. Jeżeli twój komputer nie może wysłać pakietu, oznacza to, iż twój komputer ma problemy z kartą sieciową, okablowaniem, ustawieniami sieciowymi i konfiguracją urządzeń sieciowych. W przypadku braku odpowiedzi na wysłany pakiet, przyczynami mogą być zabezpieczenia twojego systemu (np: zapora sieciowa może blokować dostęp do odbieranych pakietów) lub problemy po stronie hosta.
C:\Windows\system32> ping onet.pl
Jeżeli chcesz szybko sprawdzić aktualne ustawienia sieciowe, aktualnie zainstalowane karty sieciowe i ich identyfikatory, za pomocą tego polecenia wyświetlisz wszystkie informacje. Możesz je użyć do poprawy ustawień lub ich zweryfikowania. Czasami może zdarzyć się tak, iż nasz komputer będzie miał problemy z połączeniem z konkretną stroną internetową. Wszystko za sprawą usługi "resolver", która w systemie operacyjnym pełni rolę tłumaczenia nazw mnemonicznych (napisanych wyrazami i kropkami) na adresy sieciowe IP (liczbowe z kropkami) zrozumiałe dla komputera. Z tego też powodu, usługa zapisuje ostatnie odwiedzone adresy, przechowując je w buforze pamięci DNS (Cache DNS). Gdy wpisy w pamięci podręcznej DNS są nieaktualne, system nie połączy się z stroną internetową. Najczęściej problem pojawia się podczas migrowania strony internetowej na inny serwer/domenę DNS. By naprawić ten problem, użyj komendy:
C:\Windows\system32> ipconfig /flushdns
Komenda: "netstat" słyży do diagnostyki połączeń sieciowych. Pozwala sprawdzić z jakimi adresami IP, komputer jest połączony, z jakimi nasłuchuje połączenie i łatwo sprawdzić, czy jakiś adres IP połączony z naszym komputerem nie jest podejrzany (np: trojan wysyłający pod adres serwera wszystkie dane)
C:\Windows\system32> netstat
Za pomocą komendy: "msinfo32" sprawdzisz w łatwy sposób, z jakich podzespołów skała się twój komputer, jaka jest architektura systemu, jaką masz wersję systemu BIOS, oraz jakie składniki systemu i oprogramowanie jest aktualnie zainstalowane. Komenda "perfmon" uruchamia przystawkę "Monitor wydajności systemu". Pozwala ona na wyświetlenie szczegółowych informacji na temat pracy naszego komputera, gruntownie analizując i zbierając dane. Możemy tutaj sprawdzić dla przykładu czas pracy procesora, procentowe wykorzystanie czy też działanie sprzętu. Monitor systemu ogranicza się nie tylko do zbierania danych o komponentach, lecz także o pracujących składnikach, programach i aplikacjach systemowych. Jeżeli chciałbyś zdobyć możliwie jak najwięcej informacji na temat systemu, użyj tej komendy. Komedna CHKDSK pozwala na przeskanowanie dysków podłączonych do komputera w poszukiwaniu błędów i umożliwa jednocześnie ich naprawę (pod warunkiem iż dysk nie jest używany przez programy i system). By uruchomić skanowanie dysków wpisz jako administrator w konsoli poniższą komendę:
C:\Windows\system32> chkdsk C: /f
Jeśli nie zostanie wpisana żadna litera dysku, CHKDSK przeskanuje i naprawi każdy dysk znajdujący się w komputerze. Parametr /f pozwala jednocześnie naprawić błędy na dysku. Użycie komendy chkdsk pozwoli jedynie sprawdzić dyski pod kątem błędów. Lista ważniejszych komend, które można użyć w oknie "Uruchamianie" Komendy uruchamiające narzędzia:
 • taskschd.msc- uruchamia Harmonogram zadań
 • gpedit.msc- uruchamia Edytor lokalnych zasad grupy
 • regedit.exe- uruchamia Edytor rejestru
 • msconfig.exe- uruchamia okno: "Konfiguracja systemu"
 • taskmgr.exe- uruchamia Menadżer zadań
 • explorer.exe- uruchamia powłokę (pulpit, tapeta, menu kontekstowe- jeśli zamknięte) oraz wyświetla okno "Mój komputer"
 • sysdm.cpl- wyświetla okno "Właściwości systemu"
 • control.exe- uruchamia okno: "Panel sterowania"
 • ms-settings: -uruchamia nowe ustawienia systemu Windows 10
 • services.msc- uruchamia okno konfiguracji usług systemowych: "Usługi"
 • netplwiz.exe (lub control userpasswords2)- uruchamia okno ustawień "Konta użytkowników"
 • devmgmt.msc- uruchamia okno "Menadżer urządzeń"
 • dfrgui.exe- uruchamia okno "Optymalizowanie dysków/Defragmentacja dysków"
 • cleanmgr.exe- uruchamia okno "Oczysczanie dysku"
 • secpol.msc- uruchamia okno "Zasady zabezpieczeń lokalnych"
 • eventvwr.msc- uruchamia okno: "Podgląd zdarzeń"
 • perfmon.msc- uruchamia okno: "Monitor wydajności"
 • cmd.exe- uruchamia wiersz poleceń (powłoka wsadowa)
 • powershell.exe- uruchamia konsolę Powershell
 • dxdiag.exe- uruchamia okno diagnostyczne składników DirectX
 • Komendy uruchamiające programy:
 • iexplore.exe- uruchamia przeglądarkę internetową Internet Explorer
 • wmplayer.exe- uruchamia odtwarzacz multimediów systemu Windows
 • mspaint.exe- uruchamia prosty edytor grafiki bitmapowej
 • notepad.exe- uruchamia program do edycji tekstu
 • wordpad.exe- uruchamia prosty program do edycji dokumentów (.RTF)
 • calc.exe- uruchamia kalkulator
 • snippingtool.exe- uruchamia narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu.