Tworzenie konta lokalnego (użytkownika) w systemie Windows.

W tym poradniku pokażemy jak utworzyć nowe konto lokalne użytkownika systemu bez zakładania konta Microsoft w systemie Windows 10. Ponieważ starsze systemy mają podobny proces tworzenia takiego konta, nie będzie z tym problemu jeśli najdzie nas ochota na utworzenie konta w starszych okienkach, gdyż przedstawione poniżej kroki są podobne do tych w starszych systemach.

Tworzenie konta z poziomu Panelu sterowania.

W przypadku systemu Windows 7 należy wykorzystać Panel Sterowania, otwieramy go i przechodzimy do sekcji "Konta użytkowników i Filtr rodzinny". Klikamy na tę sekcję ustawień. Następnie klikamy na link: "Dodaj lub usuń konta użytkowników". W kolejnym kroku zostaniemy przeniesieni do panelu zarządzania kontami użutkowników, teraz klikamy na link "Utwórz nowe konto". Następnie wpisujemy nazwę użytkownika i wybieramy dla niego poziom uprawień- administracyjny lub standardowy. Po wpisaniu nazwy i zaznaczeniu wybranej przez nas opcji, klikamy na przycisk: "Utwórz konto". W przypadku systemu Windows 8, aby stworzyć nowe konto użytkownika, z poziomu ekranu startowego wciśnij jednocześnie klawisze Windows i C, aby otworzyć pasek Charms, lub na ekranie startowym, naprowadź kursor na ikonę prawym górnym rogu ekranu i kliknij Ustawienia. Kliknij przycisk "Zmień ustawienia komputera" w dolnej części ekranu. Kliknij opcję "Użytkownicy", zjedź na dół aż ujrzysz napis "Inni użytkownicy" a następnie kliknij przycisk "Dodaj użytkownika". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i podpowiedź do hasła do konta użytkownika. Następnie kliknij przycisk "Dalej". Gotowe, konto zostało utworzone. W przypadku systemu Windows 10 należy wykorzystać aplikację systemową: "Ustawienia komputera". Otwieramy ją a następnie przechodzimy do sekcji: 'Konta' i wybieramy przycisk 'Rodzina i inni użytkownicy'. Zjedź nieco na dół aż ujrzysz napis: "Inni użytkownicy". Naciśnij na przycisk widoczny poniżej tego tekstu: "Dodaj kogoś innego do tego komputera". Pojawi ci się okno tworzenia konta, na początku zostaniesz zapytany o wpisane adresu konta Microsoft, możesz to pominąć klikając na link "Nie mam informacji logowania tej osoby". Następnie klikamy opcję: "Dodaj użytkownika bez konta Microsoft". Okno tworzenia konta Microsoft zniknie, a pojawi się zwykłe okno tworzenia użytkownika lokalnego. Wprowadź nazwę użytkownika lub/i hasło do tego konta. System poprosi Ciebie również o podanie pytań zabezpieczających, które mogą być wykorzystane podczas resetowania hasła do konta. Należy je wybrać z listy (co najamniej 3) i odpowiedzieć na nie. Po wpisaniu pytań i odpowiedzi w puste pola, zatwierdzamy wszystko przyciskiem: "Dalej". Okno tworzenia konta zniknie, natomiast pojawi się nowo dodany użytkownik w sekcji: "Inni użytkownicy". By móc zmienić jego uprawnienia, klikamy na niego i wybieramy opcję "Zmień typ konta". Następnie w oknie dialogowym wybieramy interesująca nas opcję. Gotowe, konto lokalne użytkownika zostało dodane do systemu!

Tworzenie konta za pomocą przystawki MMC.

Istnieje również inny sposób na dodawanie użytkownika. Można go utworzyć za pomocą przystawki Microsoft Management Console. W tym celu naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy: Windows + R, po czym wpisz polecenie: "lusrmgr.msc". Pojawi ci się okno przystawki zarządzania użytkownikami. By móc dodać nowego użytkownika za pomocą tego narzędzia klikamy w dowolnym miejscu okna prawym przyciskiem myszy i wybieramy z menu kontekstowego opcję: "Nowy użytkownik...". W oknie dialogowym wpisujemy nazwę użytkownika i hasło. Możemy również zdecydować, czy po pierwszym zalogowaniu się do systemu po utworzeniu konta, użytkownik musi zmienić hasło (zostaniemy poproszeni o zdefiniowanie nowego stałego hasła, które zastąpi obecne, tymczasowe hasło), czy konto ma być aktywne (tzn: umożliwić jego zalogowanie do systemu) lub ustawić opcję konta tak aby użytkowik nigdy nie musiał zmieniać hasła. Po wpisaniu danych i wybraniu ustawień zatwierdzamy zmiany przyciskiem "Utwórz". By móc zmienić hasło dla utworzonego konta, wystarczy zaznaczyć konto użytkownika któremu chcemy zmienić hasło, kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego opcję: "Ustawianie hasła". Pomijamy komunikat ostrzegawczy, naciskająć klawisz: "Kontynuuj". Następnie ustawiamy nowe hasło dla konta. Zatwierdzamy zmianę przyciskiem: "OK".

Dodawanie użytkownika do grupy za pomocą przystawki MMC.

W oknie otwieramy zakładkę Grupy i tak jak poprzednio, na białym polu prawym klawiszem myszki rozwijamy menu kontekstowe i z dostępnych opcji wybieramy "Nowa grupa". Po zdefiniowaniu nazwy dla grupy oraz opisu, można już zakończyć tworzenie nowej grupy poprzez kliknięcie Utwórz, jednak dodatkowo z tego miejsca możemy przypisać użytkowników do nowo tworzonej grupy poprzez kliknięcie "Dodaj". Wpisujemy nazwę konta i klikamy w zakładkę sprawdź nazwy, w celu upewnienia się, czy ów konto znajduje się w systemie. Po potwierdzeniu klikamy przycisk: "OK". Użytkownik został przypisany do grupy. Klikamy w opcję "Utwórz", w celu utworzenia nowej grupy. Gotowe, grupa użytkowników została dodana. Dodatkowo możemy zweryfikować, czy użytkownik został przypisany do grupy klikając w opcję: "Właściwości". Jak widzimy na załączonym obrazu, konto zostało poprawnie przypisane do grupy. Może się zdarzyć, że w systemie mamy utworzoną grupę i chcielibyśmy konkretnemu użytkownikowi przypisać członkostwo w tej grupie. W tym celu klikamy na nazwie użytkownika i prawoklikiem z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy opcję: "Właściwości". Następnie przechodzimy do zakładki Członek grupy i klikamy w przycisk "Dodaj". Wpisujemy nazwę grupy i klikamy: "OK". Użytkownik został przypisany do nowej grupy.