Naprawianie usługi Windows Update.

Windows Update dość często odmawia posłuszeństwa i nie działa w systemach Windows, a przecież wielu z nas chce mieć system zaktualizowany do najnowszej wersji, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Co zrobić, gdy Windows Update nie działa, nie uruchamia się lub nie pobiera aktualizacji? W tym poradniku pokażę ci jak naprawić działanie tej usługi, umożliwiając pobieranie aktualizacji bezproblemowo.

Szybki reset usługi Windows Update

Na początku uruchom okno "Uruchamianie" [Klawisze: Windows+R] i wpisz komendę "services.msc" Po otwarciu programu, kliknij na pozycję: "Windows Update prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz opcję "Zatrzymaj". Następnie przejdź do folderu: "Windows" znajdującego się na dysku systemowym. Kliknij na folder o nazwie: "SoftwareDistribution" prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję: "Zmień nazwę". Do nazwy folderu dopisz- ".bak" Wróć z powrotem do programu edycji usług systemowych. Naciśnij ponownie usługę: "Windows Update" prawym przyciskiem myszy i z menu opcji, wybierz: "Uruchom".

Dokładny reset usługi Windows Update

Gdy powyższa metoda nie zadziała, spróbuj teraz wykonać całkowity reset usługi Windows Update. Na początku uruchom wiersz polecenia z uprawieniami administracyjnymi. Wpisz w wyszukiwarkę znajdująca się w Menu Start i wybierz pozycję: "Uruchom jako administrator" Po otwarciu programu, wpisz po kolei następujące komendy:
C:\Windows\System32> net stop bits
C:\Windows\System32> net stop wuauserv
C:\Windows\System32> net stop appidsvc
C:\Windows\System32> net stop cryptsvc
Po każdym wpisaniu komendy, zatwierdź operację klawiszem Enter. Pamiętaj, by wiersz polecenia był uruchomiony jako administrator. Inaczej polecenia nie zadziałają. Przejdź do folderu- "ProgramData\Microsoft\Network\Downloader" i usuń plik: "qmgr.dat" jeśli istnieje. By przejść do tego folderu, musisz zaznaczyć w eksploratorze opcję: "Ukryte elementy", ponieważ folder ten domyślnie jest ukryty. Tak samo jak w poprzednim sposobie, należy zmienić nazwę folderu "SoftwareDistribution" znajdującego się w folderze: "Windows" na "SoftwareDistribution.bak" To samą czynność powtórz z folderem "catroot2" znajdującym się w: "[Dysk systemowy] C:\Windows\System32", z tą różnicą bym zmienić nazwę owego folderu na "catroot2.bak" Wróć z powrotem do wiersza poleceń. Wpisz komendy:
C:\Windows\System32> sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
C:\Windows\System32> sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
Zatwierdź operację klawiszem Enter. Po tej operacji, wpisz kolejne komendy:
C:\Windows\System32> regsvr32.exe atl.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe urlmon.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe mshtml.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe shdocvw.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe browseui.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe jscript.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe vbscript.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe scrrun.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe msxml.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe msxml3.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe msxml6.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe actxprxy.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe softpub.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wintrust.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe dssenh.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe rsaenh.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe gpkcsp.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe sccbase.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe slbcsp.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe cryptdlg.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe oleaut32.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe ole32.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe shell32.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe initpki.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wuapi.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wuaueng.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wuaueng1.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wucltui.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wups.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wups2.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wuweb.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe qmgr.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe qmgrprxy.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wucltux.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe muweb.dll
C:\Windows\System32> regsvr32.exe wuwebv.dll
Zatwierdź operację klawiszem Enter. Następnie wpisz kolejną komendę i zatwierdź ją klawiszem Enter:
C:\Windows\System32> netsh winsock reset
W kolejnym etapie wpisz komendy uruchamiające usługę Windows Update:
C:\Windows\System32> net start bits
C:\Windows\System32> net start wuauserv
C:\Windows\System32> net start appidsvc
C:\Windows\System32> net start cryptsvc
Zatwierdź klawiszem Enter, po każdym wpisaniu komendy. Na sam koniec, warto przeczyścić komputer w poszukiwaniu zbędnych plików tymczasowych oraz uszkodzonych kluczy rejestru, np.: za pomocą programu CCleaner.

Resetowanie Windows Update za pomocą skryptu

Pobierz skrypt z tego linku, uruchom go i zaczekaj, aż zakończy naprawę usługi Windows Update. Po zakończeniu wymusi ponowne uruchomienie systemu.

Resetowanie Windows Update za pomocą aplikacji

Pobierz aplikację: "ResetWU" z bazy oprogramowania (dodatki). Wypakuj pliki do dowlnego miejsca. Po wypakowaniu plików, kliknij prawym przyciskiem myszy na plik i z menu kontekstowego wybierz opcję: "Uruchom jako administrator" Powinna uruchomić ci się aplikacja, do naprawy usługi Windows Update. Program ma pokaźną liczbę narzędzi, które można użyć. Niestety każde narzędzie uruchamia się pojedynczo, więc teraz pokażę, z jakich narzędzi skorzystać. Narzędzia które nas interesują są oznaczone numerami: "2,3" oraz "6-12". Za każdym razem trzeba wpisać cyfrę narzędzia i zatwierdzić klawiszem Enter. Narzędzia te, które nas interesują umożliwiają:
  • Zresetowanie komponentów usługi Windows Update (zatrzymuje usługi systemowe Windows Update, a następnie uruchamia je ponownie, a także resetuje wpisy w rejestrze) - opcja: 2
  • Usunięcie plików tymczasowych Windows (usuwa tymczasowe pliki związane z Windows Update) - opcja: 3
  • Naprawa plików systemowych (sprawdza system pod kątem brakujących lub uszkodzonych plików oraz naprawia je gdy to możliwe) - opcja: 6
  • Naprawa obrazu systemowego- (sprawdza i naprawia cały obraz systemu) opcje: opcja: 7, 8
  • Naprawa automatyczna- (automatycznie podejmuje naprawę za pomocą zalecanej metody naprawy) opcja: 9
  • Usunięcie uszkodzonych komponentów usługi Windows Update (jeśli to możliwe, naprawia komponenty usługi Windows Update)- opcja: 10
  • Usunięcie nieprawidłowych kluczy rejestru (usuwa niepoprawne wpisy w rejestrze i zastępuje je nowymi, naprawionymi)- opcja: 11
  • Zresetowanie usług sieciowych (resetowanie Winsock) - opcja: 12
  • Po wykonaniu każdej czynności, usługa Windows Update powinna działać prawidłowo. Jeśli jednak, dalej usługa Windows Update nie działała by prawidłowo, możesz wykorzystać również programu: "FixWU", którą również pobierzesz z bazy oprogramowania (dodatki). Wystarczy uruchomić aplikację, kliknąć przycisk "Fix Windows Update" i zaczekać chwilę na zakończenie operacji. Gdy wszystko przebiegnie pomyślnie, należy ponownie uruchomić komputer, by zmiany odniosły efekt.