Naprawianie usługi Windows Update.
Windows Update dość często odmawia posłuszeństwa i nie działa w systemach Windows, a przecież wielu z nas chce mieć system zaktualizowany do najnowszej wersji, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Co zrobić, gdy Windows Update nie działa, nie uruchamia się lub nie pobiera aktualizacji? W tym poradniku pokażę ci jak naprawić działanie tej usługi, umożliwiając pobieranie aktualizacji bezproblemowo.
I sposób- szybki reset

Na początku uruchom okno "Uruchamianie" [Klawisze: Windows+R] i wpisz komendę "services.msc"

 

 

 

 

 

 

Po otwarciu programu, kliknij na pozycję: "Windows Update prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz opcję "Zatrzymaj".

 

 

 

 

 

 

Następnie przejdź do folderu: "[dysk sytemowy] C:\Windows". Kliknij na folder o nazwie: "SoftwareDistribution" prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję: "Zmień nazwę". Do nazwy folderu dopisz- ".bak"

 

 

 

 

 

 

Wróć z powrotem do programu edycji usług systemowych. Naciśnij ponownie usługę: "Windows Update" prawym przyciskiem myszy i z menu opcji, wybierz: "Uruchom".

 

 

 

II sposób- dokładny reset

Gdy powyższa metoda nie zadziała, spróbuj teraz wykonać całkowity reset usługi Windows Update. Na początku uruchom wiersz polecenia z uprawieniami administracyjnymi. Wpisz w wyszukiwarkę znajdująca się w Menu Start i wybierz pozycję: "Uruchom jako administrator"

 

 

 

 

 

 

Po otwarciu programu, wpisz po kolei następujące komendy:

 • net stop bits

 • net stop wuauserv

 • net stop appidsvc

 • net stop cryptsvc

 

Po każdym wpisaniu komendy, zatwierdź operację klawiszem Enter. Pamiętaj, by wiersz polecenia był uruchomiony jako administrator. Inaczej polecenia nie zadziałają.

 

 

 

 

 

 

Przejdź do folderu- [dysk systemowy] C:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader i usuń plik: "qmgr.dat" jeśli istnieje. By przejść do tego folderu, musisz zaznaczyć w eksploratorze opcję: "Ukryte elementy", ponieważ folder ten domyślnie jest ukryty.

 

 

 

 

 

 

Tak samo jak w poprzednim sposobie, należy zmienić nazwę folderu "SoftwareDistribution" znajdującego się w folderze: "[Dysk systemowy] C:\Windows" na "SoftwareDistribution.bak"

 

 

 

 

 

 

To samą czynność powtórz z folderem "catroot2" znajdującym się w: "[Dysk systemowy] C:\Windows\System32", z tą różnicą bym zmienić nazwę owego folderu na "catroot2.bak"

 

 

 

 

 

 

Wróć z powrotem do wiersza poleceń. Wpisz komendy:

 

 • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

 

 • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

 

Zatwierdź operację klawiszem Enter.

 

 

 

 

 

 

Po tej operacji, wpisz kolejne komendy:

 

 • regsvr32.exe atl.dll

 • regsvr32.exe urlmon.dll

 • regsvr32.exe mshtml.dll

 • regsvr32.exe shdocvw.dll

 • regsvr32.exe browseui.dll

 • regsvr32.exe jscript.dll

 • regsvr32.exe vbscript.dll

 • regsvr32.exe scrrun.dll

 • regsvr32.exe msxml.dll

 • regsvr32.exe msxml3.dll

 • regsvr32.exe msxml6.dll

 • regsvr32.exe actxprxy.dll

 • regsvr32.exe softpub.dll

 • regsvr32.exe wintrust.dll

 • regsvr32.exe dssenh.dll

 • regsvr32.exe rsaenh.dll

 • regsvr32.exe gpkcsp.dll

 • regsvr32.exe sccbase.dll

 • regsvr32.exe slbcsp.dll

 • regsvr32.exe cryptdlg.dll

 • regsvr32.exe oleaut32.dll

 • regsvr32.exe ole32.dll

 • regsvr32.exe shell32.dll

 • regsvr32.exe initpki.dll

 • regsvr32.exe wuapi.dll

 • regsvr32.exe wuaueng.dll

 • regsvr32.exe wuaueng1.dll

 • regsvr32.exe wucltui.dll

 • regsvr32.exe wups.dll

 • regsvr32.exe wups2.dll

 • regsvr32.exe wuweb.dll

 • regsvr32.exe qmgr.dll

 • regsvr32.exe qmgrprxy.dll

 • regsvr32.exe wucltux.dll

 • regsvr32.exe muweb.dll

 • regsvr32.exe wuwebv.dll

 

Zatwierdź operację klawiszem Enter.

 

 

 

 

 

 

Wpisz kolejną komendę:

 

 • netsh winsock reset

 

Zatwierdź klawiszem Enter

 

 

 

 

 

 

W kolejnym etapie wpisz komendy uruchamiające usługę Windows Update:

 

 • net start bits

 • net start wuauserv

 • net start appidsvc

 • net start cryptsvc

 

Zatwierdź klawiszem Enter, po każdym wpisaniu komendy.

 

 

 

 

 

 

Na sam koniec, warto przeczyścić komputer w poszukiwaniu zbędnych plików tymczasowych oraz uszkodzonych kluczy rejestru, np.: za pomocą programu CCleaner.

III sposób- reset za pomocą aplikacji

Pobierz aplikację: "ResetWU" z bazy oprogramowania (dodatki). Wypakuj pliki do dowlnego miejsca. Po wypakowaniu plików, kliknij prawym przyciskiem myszy na plik i z menu kontekstowego wybierz opcję: "Uruchom jako administrator"

 

 

 

 

 

 

Powinna uruchomić ci się aplikacja, do naprawy usługi Windows Update. Program ma pokaźną liczbę narzędzi, które można użyć. Niestety każde narzędzie uruchamia się pojedynczo, więc teraz pokażę, z jakich narzędzi skorzystać.

 

 

 

 

 

 

Narzędzia które nas interesują są oznaczone numerami: "2,3" oraz "6-12". Za każdym razem trzeba wpisać cyfrę narzędzia i zatwierdzić klawiszem Enter.

 

Narzędzia te które nas interesują umożliwiają:

 

 • Zresetowanie komponentów usługi Windows Update (zatrzymuje usługi systemowe Windows Update, a następnie uruchamia je ponownie, a także resetuje wpisy w rejestrze) - opcja: 2

 • Usunięcie plików tymczasowych Windows (usuwa tymczasowe pliki związane z Windows Update) - opcja: 3

 • Naprawa plików systemowych (sprawdza system pod kątem brakujących lub uszkodzonych plików oraz naprawia je gdy to możliwe) - opcja: 6

 • Naprawa obrazu systemowego- (sprawdza i naprawia cały obraz systemu) opcje: opcja: 7, 8

 • Naprawa automatyczna- (automatycznie podejmuje naprawę za pomocą zalecanej metody naprawy) opcja: 9

 • Usunięcie uszkodzonych komponentów usługi Windows Update (jeśli to możliwe, naprawia komponenty usługi Windows Update)- opcja: 10

 • Usunięcie nieprawidłowych kluczy rejestru (usuwa niepoprawne wpisy w rejestrze i zastępuje je nowymi, naprawionymi)- opcja: 11

 • Zresetowanie usług sieciowych (resetowanie Winsock) - opcja: 12

 

Po wykonaniu każdej czynności, usługa Windows Update powinna działać prawidłowo.

 

Jeśli jednak, dalej usługa Windows Update nie działała by prawidłowo, zwieńczeniem operacji naprawy, może być użycie aplikacji: "FixWU", którą również pobierzesz z bazy oprogramowania (dodatki)

 

 

 

 

 

 

Wystarczy uruchomić aplikację, kliknąć przycisk "Fix Windows Update" i zaczekać chwilę na zakończenie operacji. Gdy wszystko przebiegnie pomyślnie, należy ponownie uruchomić komputer, by zmiany odniosły efekt.