Tworzenie nośnika oraz obrazu instalacyjnego bez obsługi TPM 2.0

Jeśli chcesz utworzyć obraz instalacyjny systemu Windows 11, który nie będzie sprawdzał czy twój komputer posiada moduł TPM 2.0, możesz zmodyfikować obraz instalacyjny za pomocą kilku programów. Używając programu Rufus podczas tworzenia obrazu instalacyjnego, możesz podczas przygotowywania do utworzenia nośnika instalacyjnego, wskazać z listy opcję metody utworzenia go. By zmusić instalator by ominął sprawdzanie TPM 2.0 automatycznie za nas bez modyfikacji w rejestrze, wystarczy za pomocą tego programu przygotować obraz systemu Windows 11, wybrać nośnik na którym ma zostać utworzone medium, następnie wybrać opcję: "Extended Windows 11 Installation (no TPM / no Secure Boot)", po czym utworzyć nośnik. Gdy masz już nośnik, ale zapomniałeś go zmodyfikować programem Rufus, możesz wciąż go zmodyfikować, w tym celu wykorzystamy naszą aplikację "To-W11Upgrade". Pobierz naszą aplikację z zakładki "Nasze oprogramowanie" i wypakuj archiwum. Uruchom ją. Pojawi ci się okno. Następnie nacisnij przycisk: "Aktualizacja". Program zapyta, gdzie dokładnie znajduje się rozpakowany folder z plikami instalacyjnymi. Wskaż więc folder główny na nośniku który zostały przygotowany przez narzędzie Rufus bądź Media Creation Tool. Jeśli masz już spreparowany nośnik, ale wciąż nie posiadasz zmodyfikowanego obrazu na nim, możesz skopiować odpowiednie wartości rejestru na nośnik, który wykorzystasz podczas instalacji na czysto. Do wykonania tego kroku będzie potrzebny dodatkowy nośnik wymienny np: pendrive. Zanim zaczniesz instalację systemu, przygotuj dowolny nośnik wymienny, następnie kliknij na powyższy przycisk "Czysta instalacja" i wskaż folder twojego dysku wymiennego, do którego mają zostać skopiowane pliki. Następnie podczas instalacji po wyświetleniu się komunikatu informującego o niezgodnym sprzęcie, wciskamy na klawiaturze kombinację klawiszy Shift + F10. W oknie wiersza poleceń wpisujemy komendę: "regedit" i wciskamy klawisz ENTER. W tym momencie do komputera włóż nośnik wymienny, np: płyta CD lub pendrive, na którym zapisany jest plik "disable_tpm.reg". Plik ten możesz również pobrać bezpośrednio z tego linku W otwartym oknie Edytora rejestru klikamy następująco przyciski: "Edycja" > "Importuj". Następnie w oknie eksploratora plików, wybieramy plik "disable_tpm.reg". Zaznaczamy go i klikamy przycisk "Otwórz". Na sam koniec potwierdzamy dodanie wpisów do rejestru klikając wprzycisk "Tak". Zamykamy okno Edytora rejestru i wracamy się do poprzedniego punktuinstalacji systemu. Ponownie wybieramy edycję systemu do zainstalowania i kontynuujemy instalację omijając powyższy błąd. Alternatywnie możesz również w bardziej zaawansowany sposób usunąć plik 'appraiserres.dll' z folderu instalacyjnego systemu znajdującego się na nośniku utworzonym przez program Rufus lub Media Creation Tool. Plik ten znajdziesz w folderze: "Sources". Następnie za pomocą rejestru należy dodać wartości: BypassRAMCheck, BypassTPMCheck, BypassSecureBootCheck, BypassStorageCheck w gałęzi rejestru: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig" oraz ustawić ich wartość na 1. Po ich utworzeniu można uruchomić instalator systemu Windows 11 z poziomu systemu Windows 10 omijając wszelkie problemy. Szczegóły związane z edycją kluczy rejestru znajdziesz tutaj.