Instalacja systemu Windows 11 na niewspieranym sprzęcie

Jeśli chciałbyś zainstalować i wypróbować nowy system Microsoftu na twoim komputerze, który według oficjalnej specyfikacji i wymagań systemowych nie jest w stanie go uruchomić, w tym poradniku pokażemy jak ominąć problem instalacji Windows 11 na niewspieranym przez Microsoft komputerze. Problem o którym właśnie mówimy dotyczy samego procesu czystej instalacji systemu na komputerze pozbawionego zgodnego procesora, ilości pamięci oraz modułu TPM 2.0. Jeśli instalator nie wykryje żadnych z tych elementów, poinformuje użytkownika stosownym komunikatem: By go ominąć, wystarczy drobny trik, który jak dotąd jeszcze działa. Wystarczy podczas instalacji (w dowolnym momencie) nacisnąć klawisze: SHIFT oraz F10 jednocześnie w tym samym momencie. Po wykonaniu tej kombinacji klawiszy, pojawi ci się wiersz poleceń. W nim wpisz polecenie: "regedit.exe". Zatwierdź polecenie klawiszem Enter. Pojawi ci się okno edytora rejestru. Następnie za pomocą drzewa kluczy rejestru widocznego po lewej stronie edytora, wyszukaj kolejno klucze by dojść do ścieżki: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig". Jeśli klucz "LabConfig" nie jest widoczny, należy go utworzyć za pomocą opcji "Nowy" > "Klucz" z menu kontekstowego. Gdy już jesteśmy we wskazanej ścieżce, teraz w prawej części okna edytora rejestru, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy z listy opcję "Nowy" > "Wartość 32-bitowa (DWORD)". Nazywamy ją "BypassTPMCheck". Klikamy na nią dwukrotnie oraz ustawiamy jej wartość na 1. Zatwierdzamy zmianę przyciskiem "OK". Po utworzeniu tej wartości, następnie tworzymy kolejną wartość klucza w ten sam sposób ale o nazwie: "BypassRAMCheck". Również ustawiamy jej wartość na 1. Ponownie tworzymy kolejną wartość o nazwie: "BypassSecureBootCheck" z wartością ustawioną na 1. Następnie tworzymy nowy klucz (jeśli nie jest widoczny) o nazwie "MoSetup" w tej samej gałęzi rejestru. W niej tworzymy tak samo jak wcześniej wartość "DWORD 32-bitową" o nazwie: "AllowUpgradesWithUnsupportedTPMorCPU". Ustawiamy wartość na 1. Zatwierdzamy przyciskiem "OK", zamykamy wszystkie okna. Potem powracamy do listy wyboru edycji systemu i kontynuujemy instalację zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie. Powodzenia!