Kopiowanie zawartości pomiędzy maszyną wirtualną a komputerem

Czasami zdarza się, że chcemy coś skopiować lub przenieść na nasz komputer z maszyny wirtualnej, bądź do niej co przesłać. Nie jest to niemożliwe, wręcz przeciwnie, po kilku czynnościach będziesz w stanie mógł przenosić pliki pomiędzy obydwoma systemami jednocześnie.
Zanim rozpoczniesz, upewnij się czy:
  • masz zainstalowany program VirtualBOX
  • posiadasz zainstalowany system operacyjny na utworzonej maszynie wirtualnej
  • posiadasz zainstalowane dodatki VirtualBOX Guest Additions lub VMware Tools
  • Po poprawnym zainstalowaniu programu, utworzeniu maszyny oraz zainstalowaniu na niej systemu i dodatków gościa, przejdź do ustawień maszyny. W sekcji: "Ogólne" wybierz zakładkę: "Zaawansowane" i znajdź opcje: "Współdzielony schowek" i "Przeciąganie i upuszczanie". Zmień ustawienia na: "Bitdirectional" (Dwukierunkowe) Po zmianie ustawień, będziesz mógł przenosić pliki bezpośrednio do maszyny (hosta) z twojego komputera (gospodarza) i z maszyny do twojego komputera. Wystarczy przeciągnąć plik znajdujący się na pulpicie i przenieść go tak jak każdy inny do otwartego okna uruchomionej maszyny. Istnieje jeszcze inny sposób na przeniesienie plików, którego można użyć gdy funkcja przenoszenia plików zawiesi się lub przestanie odpowiadać. Należy wtedy aktywować opcję: "Udostępnione foldery" w ustawieniach. Przejdź do tej sekcji i kliknij ikonkę folderu z plusem. W oknie które ci wyskoczy po kliknięciu przycisku, wybierz ścieżkę folderu, który chcesz udostępnić, może być to dowolny folder lub dysk. Następnie nazwij swój udostępniony folder. By zwiększyć bezpieczeństwo, ustaw opcję: "Tylko do odczytu". By móc uzyskać dostęp od razu do tego folderu w wirtualnej maszynie, zaznacz dodatkowo opcję: "Automatyczne montowanie", inaczej będziesz musiał ręcznie zmapować "wirtualny dysk sieciowy" jako folder udostępniony w eksploratorze plików. Gotowe, prawidłowo udostępniony folder, powinien zostać wyświetlony jako zmapowany dysk sieciowy w systemie zainstalowanym na wirtualnej maszynie. W przypadku aplikacji VMware, przejdź do ustawień i wybierz zakładkę: "Shared Folders". Następnie zaznacz opcję: "Always enabled" i "Map as a network drive in Windows guests". Następnie kliknij przycisk: "Add" i w oknie wybierz ścieżkę do udostępnianego folderu. Wybierz go za pomocą przycisku: "Browse". Po jego wybraniu kliknij przycisk "Next" i zastosuj zmiany. Po uruchomieniu systemu na wirtualnej maszynie Vmware, również udostępniony folder został zmapowany jako dysk sieciowy i jest dostępny od razu w eksploratorze Windows. Warto też wspomnieć, że po zainstalowaniu dodatków Vmware Tools, funkcja przenoszenia plików jest włączona automatycznie i nie trzeba niczego ustawiać (w porównaniu do VirtualBox). Pliki możesz przenosić w obydwie strony, od razu po prawidłowym skonfigurowaniu maszyny.