Importowanie maszyn wirtualnych do programu VirtualBOX, VMware

Chcesz użyć gotowej maszyny wirtualnej na swoim komputerze, ale nie wiesz jak to zrobić ? Masz problemy z użyciem pobranego dysku wirtualnego z strony WindowsBASE.pl a chcesz dodać go do menadżera maszyn wirtualnych VirtualBOX lub VMWare? W takim razie postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Dodanie za pomocą kliknięcia

Pobierz maszynę wirtualną z bazy maszyn wirtualnych (jeżeli używasz VirtualBOX, użyj maszyn VirtualBOX, a jeżeli VMware to wtedy pobierz maszyny VMware). Pobrany plik (archiwum) wypakuj za pomocą archiwizatora (7-ZIP lub WinRAR) w dowolne miejsce. Jeżeli wybrałeś maszynę dla VirtualBox, otwórz folder, i kliknij plik z roszerzeniem ".vbox". W przypadku programu VMWare Player/Workstation, otwórz folder, i kliknij plik (???.vmx), gdzie ??? oznacza nazwę pliku. Zaczekaj moment, po czym pojawi się okno z gotową maszyną. Wystarczy ją uruchomić i możesz już z niej korzystać.

Dodawanie maszyny za pomocą konfiguratora

VirtualBox: Drugim sposobem jest utworzenie maszyny wirtualnej i dodanie pliku wirtualnego dysku na której to skonfigurowany jest system (maszyna wirtualna. By to zrobić kliknij opcję: "Nowa" w menu głównym programu. Uzupełnij dane, wybierz system z listy i przydziel pamięć RAM według uznania. Następnie kliknij ostatnią opcję "Użyj pliku dysku wirtualnego..." i naciśnij na ikonkę folderu obok. Powinno wyskoczyć ci okienko wyboru pliku dysku. Znajdź wcześniej wypakowane archiwum z plikami maszyny wirtualnej za pomocą przycisku "Dodaj". Następnie z poziomu Eksploratora Windows wybierz plik (zaznaczając go) i klikając opcję "Otwórz". Potwierdź okna dialogowe i kliknij przycisk "Utwórz":

Dodawanie dysku i tworzenie maszyny

VMWare: W przypdaku programu VirtualBOX zalecam przeczytać poradnik w którym zostało to opisane. W przypadku drugiego programu , należy użyć PŁATNEJ WERSJI programu VMWare Workstation Pro, która jest darmowa przez pewien okres czasu (około 30 dni). Program pobierzesz z bazy oprogramowania. Teraz po jego uruchomieniu, kliknij kombinację klawiszy [CTRL]+[N] lub wybierz z menu opcję "Create new Machine" Wybierz opcję: "Custom" Kliknij na przycisk: "Next" Kliknij na przycisk: "I will install operating system later..." Wybierz odpowiedni system z listy, zgodnym z tym który pobrałeś i wypakowałeś wcześniej. Przekjdź przez kilka etapów konfiguracyjnych w kreatorze programu, kilkając przycisk "Next". Gdy wyskoczy nam takie okienko, nie ignorujcie go, to ważne, bowiem wybranie złej opcji skończy się błędem skonfigurowanej maszyny! Jeżeli dodajesz dysk z systemem starszym niż Windows Vista zaznacz IDE, jeśli nowsze - wybierz SATA. TO BARDZO WAŻNE! Doszliśmy do etapu proszącego o wybranie opcji korzystania z dysku wirtualnego. My oczywiście wybieramy opcję wybrania i używania wcześniej utworzonego dysku. Zaznacz opcję "Use an existing virtual disk". Kliknij "Next" Wybierz wcześniej pobrany i wypakowany plik dysku wirtualnego z roszerzeniem "".vmdk" za pomocą przycisku "Browse" Po czym wybierz go w kolejnym oknie (Eksploratora): Kliknij przycisk "Finish" i Gotowe! Dysk został dodany prawidłowo.