Udostępnianie plików w sieci lokalnej.

Udostępnianie plików w systemie Windows umożliwia uzyskanie dostępu do zdalnego zasobu plików i folderów na innym komputerze za pośrednictwem sieci prywatnej lub publicznej w grupie roboczej lub domenie. Począwszy od wersji 1803 systemu Windows 10, niektóre funkcje udostępniania plików w sieci uległy zmianie, w tym usunięcie grupy domowej. Jednak mimo usunięcia tej funkcji nadal można udostępniać drukarki i pliki, korzystając z funkcji wbudowanych w system Windows. Ten poradnik pokaże Ci, jak skonfigurować i udostępnić pliki i foldery przez sieć w systemie Windows.

Sposób I.

Zanim zaczniemy udostępnianie plików warto upewnić się czy nasze komputery nie posiadają tej samej nazwy oraz czy należą do tej samej grupy roboczej, sprawdzisz to w ustawieniach systemu. By to zrobić, naciśnij klawisze (Windows + R), a następnie w oknie dialogowym wpisz polecenie: "sysdm.cpl". W oknie właściwości systemu upewniamy się na komputerze na którym chcemy udostępnić pliki, oraz komputerach w sieci lokalnej które mają uzyskać dostęp do zasobów udostępnionych plików nie posiadają tej samej nazwy. Nazwę komputera oraz grupę roboczą znajdziesz w zakładce: "Nazwa komputera". Jeśli komputery mają te same nazwy, zmień je. Aby to zrobić kliknij na przycisk "Zmień". Następnie upewnij się czy wszystkie komputery w sieci posiadają tę samą grupę roboczą, domyślnie jest to: WORKGROUP. Jeżeli zapisałeś zmiany, uruchom ponownie komputery na których je wprowadziłeś. W kolejnym etapie musimy przejść do Panelu Sterowania aby móc zainstalować dodatkowy moduł w systemie- SMB Direct. Aby to zrobić otwórz Panel Sterowania (klawisze: Windows + R => polecenie: control.exe), następnie kiliknij na sekcję: "Programy i funkcje". Następnie kliknij na "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows" Pojawi się okno z wyborem opcji do zainstalowania, zaznacz funckję: "SMB Direct" i kliknij OK. Jeżeli twój komputer udostępnia pliki w starszym systemie SAMBA, należy również doinstalować protokół SMB1 (Uwaga! Nie trzeba go instalować bez przyczyny, gdyż zawiera wiele luk w bezpieczeństwie, dlatego jeśli nie musisz, nie zaznaczaj tej funkcji: "SMB 1.0/CIFS"). Kliknij OK aby kontynuować. Teraz uruchamiamy menedżer zadań (klawisze: Windows + R => polecenie: taskmgr.exe) lub naciskamy prawym przyciskiem myszy na pasek zadań i wybieramy odpowiednią opcję. Klikamy na zakładkę "Usługi" i wyszukujemy nazwy usług: "LanmanServer"; "fdPHost", "fdResPub". Upewniamy się czy są uruchomione i działają w tle. Zobaczymy to w kolumnie: "Stan". Jeśli usługi nie są uruchomione, klikamy na nie prawym przyciskiem myszy i wybieramy z menu kontekstowego opcję: "Uruchom". Jeżeli ich uruchamianie jest ustawione na stan: "Ręczne" wtedy należy ręcznie przywrócić ich stan na "Automatyczny" w panelu zarządzania usługami. Z powrotem wracamy do Panelu Sterowania i przechodzimy do sekcji: "Sieć i Internet". Następnie przechodzimy do sekcji "Centrum sieci i udostępniania". Potem klikamy na baner widoczny po lewej stronie okna: "Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania". Przejdziemy do ustawień bezpieczeństwa udostępniania. W oknie tym rozwijamy każdą listę i zezwalamy na ustawienia udostępniania w każdej grupie sieci, tak jak na zdjęciach poniżej. Gdy już to zrobimy, zapisujemy zmiany. Teraz możemy już udostępnić pliki. Zaznaczamy folder który chcemy udostępnić w sieci. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję: "Udziel dostępu do" >> "Określone osoby...". W oknie udostępniania w rubryce wpisujemy nazwę uprawnionych użytkowników. My w tym poradniku przyznamy uprawnienia dostępu dla wszystkich użytkowników, więc wpisujemy nazwę: "Wszyscy" lub "Użytkownicy" a następnie klikamy na przycisk: "Dodaj" Teraz klikamy na dodanego użytkownika i z menu opcji "Poziom uprawnień" wybieramy interesującą nas opcję. My wybieramy "Odczyt/zapis" co pozwoli każdemu na dostęp do plików oraz ich edycję. Gdy już to zrobimy klikamy na przycisk "Udostępnij". Po chwili naszym oczom ukaże się link do zasobu udostępnionego. Wystarczy na niego kliknąć by go skopiować. Przechodzimy do komputera z którego chcemy uzyskać dostęp do tych plików. Otwieramy eksplorator plików i wybieramy opcję "Mapowanie dysku". Skopiowany link wklejamy do okna konfiguracji mapowania dysku sieciowego, klikamy "Dalej". Gotowe, mamy dostęp do udostępnionych plików. Pamiętaj, że przydzieliłeś dostęp do plików dla wybranego użytkownika lub jego grupy, wtedy konfigurator mapowania dysku może zapytać o hasło oraz nazwę użytkownika, by zweryfikować dostęp do plików. Należy je wpisać i zatwierdzić, by po chwili uzyskać dostęp.

Sposób II.

Innym sposobem na udostępnienie plików jest klikniecie prawym przyciskiem myszy na folder który chcemy udostępnić, po czym wybrać opcję "Właściwości". Przechodzimy do zakładki: "Udostępnianie" i wybieramy opcję: "Udostępnianie zaawansowane". Pokaże nam się okno udostępniania. W nim wpisujemy nazwę dla naszego udostępnianego folderu (dowolną) oraz zaznaczamy opcję: "Udostępnij ten folder". Następnie klikamy na przycisk: "Uprawnienia". Teraz w tym oknie dodajemy użytkownika bądź grupę użytkowników i przydzielamy im interesujące nas uprawnienia do udostępnianego zasobu. My wybieramy grupę wszystkich użytkowników ze wszystkimi uprawnieniami. Klikamy na przycisk "Zastosuj".

Sposób III.

Jeszcze innym sposobem jest dodanie udostępnianego foleru za pomocą przystawki Microsof Management Console. By to zrobić, naciśnij klawisze (Windows + R), a następnie w oknie dialogowym wpisz polecenie: "fsmgmt.msc". W oknie konsoli które się nam otworzy klikamy dwukrotnie na folder "Udziały" a następnie klikamy w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy i wybieramy z menu kontekstowego opcję "Nowy udział...". Pokaże się nam okno kreatora konfiguracji udziału. Klikamy "Dalej". Następnie wskazujemy folder który chcielibyśmy udostępnić. By go wskazać należy nacisnąć przycisk "Przeglądaj", po czym z listy katalogów wybrać ten który nas interesuje. Zatwierdzamy przyciskiem "OK" i klikamy na przycisk "Dalej". Tak samo jak w powyższych krokach należy nadać nazwę dla udostępnianego folderu (udziału). Gdy już to zrobimy klikamy "Dalej"> Wybieramy intersujące nas uprawnienia- by edytować je wobec każdego użytkownika, zaznaczamy ostatnią opcję i klikamy na przycisk: "Dostosuj", po czym ręcznie edytujemy uprawnienia dostępu do folderu dla wybranych użytkowników bądź ich grup. Możemy również ustawić dostęp dla wszystkich użytkowników bądź użytkowników z limitem do odczytu lub ich całkowitego ograniczenia. My wybieramy pierwszą opcję, gdyż chcemy udostępnić folder z pełnymi uprawnieniami. W oknie pojawi się nazwa udziału, którą należy skopiować by użyć do mapowania dysku sieciowego. Klikamy na przycisk "Zakończ".