Przejmowanie uprawień do pliku i folderu.

Wyobraź sobię hipotetyczną sytuację, w której chciałbyś usunąć plik lub folder z kopiamii systemu Windows, utworzonymi podczas aktualizacji go. Może okazać się to niemożliwe, gdyż folderów systemowych nie da się w pełni usunąć od momentu wprowadzenia specjalnych zabezpieczeń w systemie plików NTFS od czasów wydania systemu Windows Vista. Najcześciej przy próbie usunięcia takiego pliku lub folderu, pojawi się komuinikat z informacją o braku wymaganych uprawnień do usunięcia. Aby ominąć ten komunikat i usunąć zablokowane pliki, można to zrobić za pomocą specjalnego programu. My jednak w tym poradniku pokażemy sposób na usunięcie zablokowanych plików systemowych bez użycia tych programów.

Przejmowanie uprawień za pomocą panelu właściwości.

Istnieje również inny sposób na nadanie uprawnień. Przechodzimy do zakładki: "Zabezpieczenia" w oknie "Właściwości" folderu lub pliku. Następnie klikamy na przycisk: "Edytuj..." W oknie nadawania uprawnień wyszujemy z listy nazwę lub grupę użytkownika/ów, następnie klikamy na niego, po czym w dolnej części okna zanaczamy interesujące nas opcję uprawnień dostępu. By uzyskać pełny dostęp, klikamy na opcję: "Pełna kontrola". Zastosuj zmiany przyciskiem: "Zastosuj". Zamykamy okna. Gotowe.

Przejmowanie uprawień za pomocą panelu edycji zabezpieczeń.

Na początku znajdź folder lub plik który chcesz usunąć a następnie kliknij na niego prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz opcję: "Właściwości". Przejdź do zakładki "Zabezpieczenia". Następnie nacisnij przycisk: "Zaawansowane". Następnie kliknij przycisk "Zmień uprawnienia". Znajdź linijkę tekstu: "Właściciel" i kliknij na znajdującą się obok niego łącze: "Zmień". W oknie które ci się wyświetli, wpisujemy naszą nazwę użytkownika i zatwierdzamy przyciskiem "OK". Teraz naciskamy na przycisk: "Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów", a następnie zamykamy okno przyciskiem: "Zastosuj". Ponownie uruchamiamy panel edycji zabezpieczeń. Teraz klikamy dwukrotnie na nazwę naszego użytkownika lub grupę użytkowników do której należy nasz użytkownik. W oknie zmiany uprawnień, zaznaczamy opcję: "Pełna kontrola". Zapisujemy zmiany przyciskiem: "OK".

Przejmowanie uprawień za pomocą poleceń.

Uruchom wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator. Naciśnij kombinację klawiszy: Windows + R, wpisz w oknie "Uruchamianie" polecenie: "cmd.exe" i naciśnij klawisze: CTRL+SHIFT+ENTER bez zatwierdzania okna przyciskiem "OK" i klawiszem "Enter". Pojawi ci się okno wiersza poleceń uruchomionego w trybie administracyjnym. Możesz również skorzystać ze skrótu. W oknie wiersza poleceń wpisz komendę:
C:\Windows\System32> TAKEOWN /F "[ścieżka do folderu, np: C:\Windows]" /R
A następnie kolejną komendę, tak jak na zdjęciu poniżej. Gotwe, plik lub folder jest odblokowany.
C:\Windows\System32> icacls "[ścieżka do folderu, np: C:\Windows]" /grant:"[Twoja nazwa użytkownika, np: User]":F /T

Przejmowanie uprawień za pomocą skrótu.

Pobierz plik "add_ownership.reg" z tego linku. Odblokuj i uruchom go. Scal pobrany plik kopii klucza rejestru zatwierdzając komunikaty przyciskiem "Tak". Po prawidłowym scaleniu wartości z kopii klucza rejestru i wprowadzenia danych do twojego rejestru, zaznacz folder, który chcesz odblokować, następnie naciśnij klawisz SHIFT i wybierz z menu kontekstowego opcję: "Przejmij na własność" lub "Uzyskaj pełny dostęp". Po kliknięciu system automatycznie usunie nam blokadę na zablokowany folder. Gotowe.