Tworzenie nośnika instalacyjnego z systemem Windows za pomocą wiersza poleceń.

W tym poradniku pokażemy Ci w jaki sposób utworzyć nośnik instalacyjny bez używania żadnego oprogramowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób utworzyć nośnik instalacyjny z systemem Windows za pomocą narzędzi Rufus lub Media Creation Tool, przejdź do podlinkowanych obok poradników. Zanim ropoczniesz, przygotuj plik obrazu instalacyjnego systemu Windows, w formacie ISO/MDF a następnie otwórz go. W przypadku plików MDF, musisz skorzystać z programów do emulacji napędów CD/DVD, zaś w przypadku pliku ISO, można go zamontować w wirtualnym napędzie systemowym z poziomu Eksploratora plików. By to zrobić, naciśnij dwukrotnie na plik obrazu instalacyjnego lub naciśnij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję: "Otwórz za pomocą..." >> "Eksplorator Windows". Gdy już to zrobisz, podłącz nośnik wymienny USB i uruchom wiersz poleceń jako administrator. By to zrobić naciśnij kombinację klawiszy: Windows + R, w oknie "Uruchamianie" wpisz polecenie: "cmd.exe" i naciśnij kombinację klawiszy: CTRL+SHIFT+ENTER bez zatwierdzania okna przyciskiem: "OK" lub klawiszem "Enter". Okno wiersza poleceń uruchomi się z uprawieniami administracyjnymi. W oknie wiersza poleceń wpisz komendę:
C:\Windows\System32> diskpart
Następnie wpisz komendę:
C:\Windows\System32> list disk
Po zatwierdzeniu komendy klawiszem Enter, pojawi ci się lista dostępnych dysków zamontowanych w systemie. Wybierz ten który ma najmniejszą pojemność lub zliżoną do nośnika wymiennego. W naszym przypadku jest to pendrive o pojemności 32 GB, a system widzi go jako nośnik z pojemnością 28 GB, więc teraz wybieramy ten dysk za pomocą określonej komendy, by móc kontynuować. By wybrać dysk, znajdujemy na liście numer tego dysku i wpisujemy:
C:\Windows\System32> select disk 1 // Zamiast cyfry 1 wpisz taką jaką posiadasz na własnej liście.
W kolejnym etapie formatujemy nasz nośnik, więc jeśli posiadasz na nim jakiekolwiek zapisane dane, wykonaj ich kopię po czym wpisz komendę:
C:\Windows\System32> clean
i zatwierdź Enterem. Następnie wpisz:
C:\Windows\System32> convert mbr
W kolejnym kroku wpisz komendę:
C:\Windows\System32> create partition primary
Następnie wpisz polecenie:
C:\Windows\System32> format fs=fat32 quick
i zatwierdź Enterem. Spowoduje to sformatowanie nośnika z systemem plików FAT32. Jeżeli zamierzasz utworzyć nośnik instalacyjny zawierający obraz systemu z wagą wyższą niż 4 GB, należy sformatować nośnik z systemem plików exFAT. Zrobisz to za pomocą polecenia:
C:\Windows\System32> format fs=exFAT quick
Na sam koniec wpisujemy komendy:
C:\Windows\System32> active
C:\Windows\System32> assign
Teraz otwórz zamontowany wcześniej obraz systemu. Skopiuj wszystkie pliki instalacyjne znajdujące się w folderze i skopiuj je do tak przygotowanego nośnika. Na sam koniec możesz bezpiecznie odmontować obraz instalacyjny ISO z wirtualnego napędu w Eksploratorze Windows. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na napęd i wybierz z menu kontekstowego opcję: "Wysuń". Istnieje również inny sposób na to aby utworzyć nośnik instalacyjny w ten sam sposób, lecz za pomocą zautomatyzowanego skryptu. Na początku pobierz plik "CreateBootableUSB.bat" z tego linku. Następnie uruchom go jako administrator. Skrypt otworzy nam okno wyboru pliku. Wskazujemy więc plik obrazu instalacyjnego systemu Windows i klikamy przycisk: "OK". Następnie wybieramy numer dysku, skrypt pokaże nam automatycznie ich numery wraz z przypisanymi do nich nazwami, by łatwiej je odróżnić. Wybierz wskazany przez Ciebie nośnik i znajdź na liście jego numer dysku, następnie wprowadź go i zatwierdź klawiszem Enter. Teraz czekamy aż skrypt wykona te same operacje o których była mowa wyżej, czekamy na zakończenie procesu. Gotowe, nośnik instalacyjny został utworzony.