Wyłączanie aktualizacji Windows Update

Jeśli chcemy zatrzymać pobieranie i instalowanie automatycznie aktualizacji systemu Windows przez usługę Windows Update, wystarczy wykonać kilka zmian w zasadach grupy i usługach systemowych. Dzięki temu sposobowi, wyłączysz pobieranie aktualizacji i instalowanie ich w tle bez twojej zgody. Na początku uruchom okno "Uruchamianie" [Klawisze: Windows+R] i wpisz komendę "gpedit.msc"

WSTRZYMYWANIE pobierania aktualizacji

Teraz kliknij kolejno na pozycje: "Konfiguracja komputera">>"Szablony administracyjne">>"Składniki systemu Windows">>"Usługa Windows Update". W folderze tym kliknij na opcję "Konfigurowanie aktualizacji automatycznych" i zmień wartość na "Włączone". W kolejnym polu zmień wartość ustawienia na liczbę "2- powiadom o pobieraniu i automatyczym instalowaniu aktualizacji". Zastosuj zmiany i zamknij wszystkie okna.

WYŁĄCZANIE pobierania aktualizacji

Analogicznie do poprzednich zrzutów, w celu całkowitego wyłączenia pobierania aktualizacji, liknij na opcję "Konfigurowanie aktualizacji automatycznych" i zmień wartość na "Wyłączone". Zastosuj zmiany i zamknij wszystkie okna. W kolejnym etapie uruchom okno "Uruchamianie" [Klawisze: Windows+R] i wpisz komendę "services.msc" Znajdz na liście usług: "Windows Update". Zatrzymaj usługę i zmień ustawienie "Typ uruchomienia" na "Wyłączony". To samo wykonaj z usługą: "Usługa inteligentnego transferu w tle". Przejdz teraz do harmonogramu zadań. Za pomocą klawiszy [Windows+R] wywyołaj okno "Uruchamianie" i wpisz komendę "taskschd.msc". Następnie rozwiń listę i znajdz element: "\Microsoft\Windows\WindowsUpdate". Kliknij na folder i usuń z niego zadanie "Scheduled Start" Gotowe. Usługa Windows Update została zatrzymana i nie będzie pobierała aktualizacji automatycznie.

Wyłączanie aktualizacji w edycjach systemu: Home

W przypadku systemu Windows 10 Home, obejście aktualizacji może być bardziej problematyczne, gdyż system ten nie posiada narzędzia zasad grupy. W tym celu należy skorzystać z poniższego narzędzia, albo modyfikacji w rejestrze. W przypadku pierwszej metody należy użyć małego programu: "Win Update Stop" który w łatwy sposób wyłączy nam usługę Windows Update. By włączyć ją z powrotem, należy kliknąć przycisk "Enable", zaś by wyłączyć "Disable". Program należy pobrać z bazy oprogramowania i zainstalować na komputerze. Następnie należy usunąć wpis z harmonogramu (tak jak opisano wyżej). Z kolei gdy chcemy wyłączyć usługę za pomocą rejestru, użyj klawiszy [Windows + R] i w oknie uruchamianie wpisz komendę: "regedit". Kliknij OK. Następnie w oknie po lewej stronie rozwijaj klucze, tak by dojść do ścieżki: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows". Zaznacz klucz: "Windows" i kliknij na niego prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz opcję: "Nowy -> Klucz" i wpisz "WindowsUpdate" (jeśli go nie ma). Następnie zaznacz utworzony klucz WindowsUpdate i ponownie utwórz na nim klucz, tym razem z nazwą: "AU" Na utworzonym kluczu "AU" kliknij prawym przyciskiem myszy ponownie, by otworzyć menu kontekstowe. Wybierz opcję: "Nowa wartość DWORD (32-bitowa)" Jako nazwę tej wartości wpisz: "NoAutoUpdate", zaś jako daną tej wartości wpisz: "1". Zapisz zmiany, zamknij okna i zresetuj komputer.

Wstrzymywanie i ograniczanie aktualizacji

Jeśli nie chcesz całkowicie wyłączać usługi Windows Update, a jedynie wstrzymać na określony czas, wystarczy że zmienisz ustawienia usługi Windows Update. Przejdz do ustawień usługi Windows Update. Kliknij na przycisk "Opcje zaawansowane" W polu "Wstrzymaj aktualizacje" wybierz datę do której system ma mieć wstrzymaną możliwość pobierania i aktualizowania aktualizacji. Masksymalnie możesz wstrzymać pobieranie aktualizacji na 35 dni. Następnie kliknij w link "Optymalizacja dostarczania" W kolejnej karcie kliknij na link "Opcje zaawansowane" Teraz możesz ustawić maksymalną prędkość pobierania aktualizacji przez usługę Windows Update (jeśli masz wolny internet, ograniczając usługę Windows Update możesz zmniejszyć prędkość pobierania do maksimum 125 kB/s [1 Mbps]). To samo możesz zrobić z wysyłaniem danych (do innych komputerów w sieci domowej lub lokalnej). Możesz też ustawić maksymalną ilość przesłanych danych przez usługę Windows Update (jeśli posiadasz połączenie taryfowe) Windows Update nie będzie pobierał masy aktualizacji, jeśli twoja sieć ma ustawiony profil jako "taryfowa". Przejdz do ustawień sieci. Następnie z listy opcji po lewej stronie wybierz rodzaj sieci z jakiej korzystasz i kliknij na ikonę sieci (tak jak poniżej). Kliknij na opcję "Ustaw jako połączenie taryfowe". Od teraz twoje połączenie sieciowe będzie traktowane jako taryfowe, przez co Windows Update ograniczy ilość instalowanych aktualizacji.