Instalacja aktualizacji Windows

By system działał stabilnie i bezpiecznie, należy regularnie aktualizować system Windows. Aktualizacje to drobne pakiety poprawek błędów i luk w zabezpieczeniach. Ich instalacja pomaga zabezpieczyć system przed atakami sieciowymi i wirusami.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

W systemie Windows 10, kliknij na ikonkę "Centrum akcji" i wybierz zakładkę "Wszystkie ustawienia" W kolejnym oknie wybierz opcję "Aktualizacja i zabezpieczenia" Kliknij przycisk "Sprawdź aktualizacje". System rozpocznie wyszukiwanie aktualizacji poprawek zabezpieczeń oraz sterowników. Jeśli się rozmyślisz, możesz wstrzymać na określony czas aktualizację (domyślnie 7 dni). W przypadku dostępnych aktualizacji system rozpocznie aktualizację (tak jak poniżej) W przypadku systemu Windows Vista/7/8/8.1, wejdź do panelu sterowania [Naciśnij kombinację klawiszy: Windows+R- następnie wpisz komendę control.exe] Następnie przejdź do zakładki "System i zabezpieczenia". Przejdź do opcji "Windows Update" Pojawi się takie okienko. Kliknij przycisk "Sprawdź aktualizacje" by system mógł sprawdzić czy dostępne są aktualizacje dla systemu. Jeśli tak, to pojawi ci się monit o znalezionej aktualizacji, którą należy zainstalować za pomocą przycisku "Zainstaluj aktualizacje"

Automatyczne (manualne) instalowanie aktualizacji

Pobierz archiwum aktualizacji Windows z bazy aktualizacji Windows. Po pobraniu archiwum wypakuj plik ISO. Jeśli używasz maszyny wirtualnej, wystarczy ten obraz zamontować. W przypadku retro-komputera, wypal plik ISO na płytę CD/DVD i użyj napędu optycznego w tym komputerze. System powinien automatycznie wykryć nośnik i zaproponować ci automatyczne uruchomienie programu do automatycznej aktualizacji systemu (tak jak poniżej). Jest to program zwany "UpdateInstaller.exe" lub "Run WSUS Offline Update" . Kliknij opcję "Uruchom". Teraz zaznacz interesujące ciebie pakiety, które chcesz zaaktualizować. Proponuję zaznaczyć tylko takie jak na poniższym zrzucie, czyli:
  • biblioteki redystrybucyjne C++
  • biblioteki DirectX
  • Certyfikaty "Root"
  • biblioteki Net. Framework
  • KONIECZNIE ZAZNACZ OPCJĘ "VERYFIY INSTALATION PACKAGES" Naciśnij przycisk "Start" i zaczekaj aż program wykona wszystkie operacje dotyczące aktualizacji systemu Windows. To może zająć trochę czasu... Gdy program samoczynnie zainstaluje aktualizacje, poprosi o ponowny restart systemu, tak jak na poniższym zrzucie ekranu: Gotowe! System zaaktualizowany. Miej na uwadze to, iż system może pobrać kilka poprawek po instalacji z witryny usługi Windows Update. Czas instalacji poprawek zabezpieczeń może trwać tak długo w zależoności od rodzaju kompilacji (im starsza wersja systemu bez SP, tym więcej aktualizacji system będzie wymagał i odwrotnie, im nowsza wersja systemu z SP, tym mniej aktualizacji systemu będzie zainstalowanych)

    Ręczne (manualne) instalowanie aktualizacji

    Pobierz archiwum aktualizacji Windows z bazy aktualizacji Windows. Wypakuj je i przenieś do systemu. Jeśli używasz maszyny wirtualnej, skorzystaj z opcji tworzenia pliku ISO, po czym je zamontuj. Możesz też zainstalować sterowniki maszyny wirtualnej i aktywować opcję przenoszenia plików pomiędzy systemem a maszyną wirtualną. Skopiuj folder z aktualizacjami. Jeśli korzystasz z retro-komputera (wypal plik ISO/pliki archiwum) na płytę lub przenieś je za pomocą nośnika danych (np: pendrive). Efektem pracy, będzie coś na podobę poniższego zrzutu ekranu: Starsze systemy tj: Windows 95, Windows 98, Windows 2000 lub XP będą wymagać ręcznych aktualizacji (tzn: uruchomienie jednorazowo każdego pakietu aktualizacji, zaczekanie na zakończenie instalacji i ponowne uruchomienie systemu- o ile okaże się konieczne). Proces należy powtórzyć do czasu zainstalowania wszystkich aktualizacji (tak jak na poniższym zrzucie ekranu). Jest to monotonna praca, jednak nie ma możliwości instalacji aktualizacji systemu w inny sposób. Serwery aktualizacji nie są już dostępne a programy aktualizujące system, przestały być wspierane.