Tworzenie skrótu do szybkiego przełączenia się do ustawień UEFI

Większość komputerów ma specjalny klawisz, który po naciśnięciu podczas uruchamiania komputera umożliwia dostęp do ustawień UEFI (oprogramowania układowego). W moim przykładzie jest to klawisz F12. Często jednak zdarza się, że naciskam go zbyt późno, ponieważ komputer domyślnie czeka tylko kilka sekund przed uruchomieniem systemu Windows. W tym poradniku przedstawimy mało znany, ale niezwykle praktyczny sposób na ponowne uruchomienie komputera bezpośrednio do ustawień UEFI za pomocą skrótu. Zwróć uwagę, że skrót ten nie będzie działał na komputerach opartych na BIOS-ie, komputerach UEFI, w których wprowadzanie ustawień firmware'u jest wyłączone, jak na przykład w niektórych komputerach z wypożyczalni, maszynach wirtualnych Hyper-V itd. Na początku tworzymy nowy skrót na pulpicie, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, z menu kontekstowego wybieramy opcję "Nowy" > "Skrót". W polu okna które się pojawi, wpisujemy- "shutdown /r /fw" Nadajemy nazwę dla naszego skrótu- my nazwiemy go "Ustawienia UEFI". Przejdź do właściwości skrótu, klikając na niego prawym przyciskiem myszy oraz wybierając opcję: "Właściwości" przechodzimy do zakładki: "Skrót" i wybieramy opcję poniżej: "Zmień ikonę..." by zmienić ikonę na inną (jest to krok opcjonalny). Klikamy w tej samej zakładce na przycisk "Zaawansowane..." i zaznaczamy opcję "Uruchom jako administrator". Zatwierdzamy przyciskiem "OK". Zamykamy okna. Po kliknięciu na skrót i zaakceptowaniu podwyższenia uprawień, komputer zostanie ponownie uruchomiony do ustawień oprogramowania układowego UEFI.