Instalacja niezbędnych aplikacji dla Windows

Po świeżej instalacji systemu, instalowanie oprogramowania jest dosyć długie, gdyż trzeba zarezerwować czas na pobranie i ręcznie zainstalowanie programów. Istnieje jednak kilka sposobów na to by zainstalować programy jednym kliknięciem, oszczędzając przy tym sporo czasu.

Automatyczna instalacja programów- sposób 1

Łatwym sposobem na szybką i automatyczną instalację programów jest strona internetowa Ninite. Jej działanie polega na wybraniu przez nas aplikacji, które chcemy zainstalować, po czym tworzony jest instalator, który pobiera na programy i je automatycznie instaluje. Link do strony znajdziesz tutaj: https://ninite.com/ Po wczytaniu strony, zaznacz interesujące ciebie programy z listy, które chcesz pobrać i automatycznie zainstalować. Zjedź na dół strony i zaznacz przycisk "Get Your Ninite". Rozpocznie się pobieranie pliku. Zapisz go i uruchom jako administrator. Teraz program zainstaluje automatycznie wszystkie programy z listy niezbędnika. Zaczekaj cierpliwie. Odłącz dostęp od internetu by móc uniknąć wszelkich komunikatów i reklam. Wystarczy tylko teraz uzbroić się w cierpliwość i zaczekać do zakończenia instalacji programów.

Automatyczna instalacja programów- sposób 2

Odmienną koncepcję w podejściu do zarządzania oprogramowaniem proponuje nam serwis Chocolatey. Pomysł ten dla użytkowników systemu Linux nie będzie niczym nowym gdyż od wielu lat jest on właśnie w tym systemie wykorzystywany. Cała koncepcja rozwiązania opiera się na instalacji narzędzi z centralnego repozytorium plików a nie jak to ma miejsce zazwyczaj pobierając kolejne aplikacje z różnych źródeł czy stron producentów. Mamy więc jeden centralny magazyn aplikacji i za pomocą wydania odpowiednich komend następuje pobranie i instalacja programu na docelowym komputerze. By móc zainstalować automatycznie wybrane programy, należy zainstalować pakiet "Chocolatey" oraz skonfigurować własny skrypt instalacji. Zacznijmy od zainstalowania pakietu Chocolatey. Po pierwsze, upewnij się, że korzystasz z powłoki administracyjnej PowerShell. Wpisz w Menu Start "PowerShell", zaznacz prawym przyciskiem trzymając klawisz SHIFT i wybierz opcję "Uruchom jako administrator". Teraz należy upewnić się, że ustawienie "Get-ExecutionPolicy" nie jest ograniczone. Uruchom polecenie "Get-ExecutionPolicy". Jeśli zwróci "Restricted", uruchom "Set-ExecutionPolicy AllSigned" lub "Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process". Potwierdź operację- wartością "y" i zawtwierdź Enterem. Teraz uruchom następujące polecenie:
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))
Wklej skopiowany tekst do powłoki i naciśnij Enter. Poczekaj kilka sekund na zakończenie polecenia. Jeśli nie widzisz żadnych błędów, możesz przejść do kolejnego etapu. Pobierz paczkę archiwum z tego linku, rozpakuj archiwum. W środku znajdziesz plik defaultapps.config oraz devapps.config. Obydwa plik zawierają przykładową listę programów, które zainstalują się automatycznie za pomocą Chocolatey. Teraz jest odpowiedni moment na to aby dostosować swoją listę programów. W notatniku lub innym programie do edycji tekstu, dytuj plik "defaultapps.conf" oraz "devapps.config" i wpisz lub usuń rekordy odpowiadające za nazwy aplikacji. Nazwy aplikacji trzeba wpisać w miejsce wartości zaraz po słowie "id", w każde nowe pole typu: "package id="####". Następnie uruchom skrypt chocolatey.bat jako administrator, wybierz opcję 1, zaczekaj aż skrypt zainstaluje wszystkie programy z listy zapisanej w pliku defaultapps.config. Jeżeli wybierzesz opcję 2, zainstalują się programy z listy zapisanej w pliku devapps.config. Gotowe! Jeżeli nie udało Ci się zainstalować Chocolatey, możesz za pomocą tego skryptu również go zainstalować, uprzednio wybierając opcję 3, a dopiero potem 1. Jeżeli chcesz zainstalować wybrany program ręcznie, należy przejść pod adres internetowy: https://chocolatey.org/packages i wpisać w pole wyszukiwania nazwę programu, który chcesz zainstalować. Następnie kliknij w nazwę programu, następnie skopiuj polecenie instalacji i wklej je do PowerShell. Gotowe! Program zainstaluje się automatycznie.

Automatyczna instalacja programów- sposób 3 (zaawansowane)

W 2021 roku Microsoft dodał do nowszych wersji systemu Windows narzędzie o nazwie winget, które pozwala na automatyczną instalację programów dostępnych w repozytoriach GitHub lub Microsoft Store. Oto krótki samouczek jak zainstalować programy skryptowo za pomocą winget. Winget jest preinstalowany na nowych komputerach, ale jeśli go nie masz, po prostu zainstaluj program "App Installer" ze sklepu Microsoft Store. Wpisując w terminalu Windows lub PowerShell następująco:
winget list
To pokaże nam wszystkie aplikacje, które są obecnie zainstalowane, a także etykiety, które z nich są dostępne za pośrednictwem winget. Jest to dobry sposób na przygotowanie własnego skryptu instalacyjnego. Z kolei:
winget search "nazwa aplikacji"
umożliwia sprawdzenie, czy dana aplikacja może być zainstalowana przez winget.
winget install/winget uninstall
to komendy, które służą do instalowania lub usuwania programów z poziomu tego polecenia. Przykładowo, jeżeli chcemy sprawdzić czy można pobrać aplikację- Mozilla Firefox oraz GIMP, a następnie je zainstalować za pomocą winget, wpiszemy:
winget search "Mozilla Firefox"
winget search "GIMP"
winget install "Mozilla.Firefox"
winget install "GIMP"
Oczywiście jest to proces polegający tylko na posługiwaniu się terminalem, więc może być to trochę trudniejsze niż poprzednia metoda. Jednak po kilku próbach, z pewnością zrozumiesz jak działa winget i będziesz mógł zainstalować dowolną aplikację za pomocą tego narzędzia. Możesz zainstalować każdą aplikację osobno za pomocą tych poleceń, lub użyć skryptu, aby to zautomatyzować. Skopiuj zawartość poniższego tekstu i zapisz go jako plik pod nazwą InstallSoftware.ps1.
# 1. Make sure the Microsoft App Installer is installed: # https://www.microsoft.com/en-us/p/app-installer/9nblggh4nns1 # 2. Edit the list of apps to install. # 3. Run this script as administrator. Write-Output "Installing Apps" $apps = @( @{name = "7zip.7zip" }, @{name = "Adobe.Acrobat.Reader.64-bit" }, @{name = "Axosoft.GitKraken" }, @{name = "Devolutions.RemoteDesktopManagerFree" }, @{name = "Dropbox.Dropbox" }, @{name = "Git.Git" }, @{name = "GnuPG.Gpg4win" }, @{name = "Google.Chrome" }, @{name = "Greenshot.Greenshot" }, @{name = "Inkscape.Inkscape" }, @{name = "JanDeDobbeleer.OhMyPosh" }, @{name = "JetBrains.Toolbox" }, @{name = "JohnMacFarlane.Pandoc" }, @{name = "KDE.KDiff3" }, # @{name = "Microsoft.AzureDataStudio" }, # Included with SSMS @{name = "Microsoft.dotnet" }, @{name = "Microsoft.PowerShell" }, @{name = "Microsoft.PowerToys" }, @{name = "Microsoft.SQLServerManagementStudio" }, # Includes AzureDataStudio @{name = "Microsoft.VisualStudio.2022.Community" }, @{name = "Microsoft.VisualStudioCode" }, @{name = "Microsoft.WindowsTerminal" }, @{name = "Mozilla.Firefox.DeveloperEdition" }, @{name = "Mozilla.Firefox" }, @{name = "NickeManarin.ScreenToGif" }, @{name = "Notepad++.Notepad++" }, @{name = "OpenJS.NodeJS.LTS" }, @{name = "TimKosse.FileZilla.Client" }, @{name = "VideoLAN.VLC" }, @{name = "WinDirStat.WinDirStat" }, @{name = "Zoom.Zoom" } ); Foreach ($app in $apps) { $listApp = winget list --exact -q $app.name if (![String]::Join("", $listApp).Contains($app.name)) { Write-host "Installing: " $app.name winget install -e -h --accept-source-agreements --accept-package-agreements --id $app.name } else { Write-host "Skipping: " $app.name " (already installed)" } }
Możesz dostosować ten kod aby wybrać aplikacje do zainstalowania- dodająć bądź usuwając etykiety nazw programów z listy "@{name". Aby rozpocząć automatyczną instalację, należy uruchomić skypt jako administrator i zaczekać, aż program dokończy za nas resztę pracy.