Ustawianie przeglądarki zdjęć jako domyślną aplikację

Jeśli aktualizujemy Windowsa z wersji 7 lub 8.1 do 10, to w systemie wciąż znajdziemy klasyczny program do przeglądania fotografii. Jeśli jednak zainstalujemy system na czysto, to do dyspozycji domyślnie będziemy mieć tylko nową aplikację "Zdjęcia" oraz Painta. Jak przywrócić klasyczną przeglądarkę zdjęć? Otwórz edytor rejestru: Za pomocą klawiszy [Windows+R] w oknie "Uruchamianie" wpisz komendę: "regedit". Pojawi ci się okno edytora rejestru. Przejdź teraz do gałęzi: "HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell". Kliknij prawym przyciskiem na kluczu shell i wybierz opcję "Nowy > Klucz", aby utworzyć dodatkowy podklucz. Nadaj mu nazwę "open". Zaznacz klucz open po lewej stronie. W prawej części okna Edytora wyświetlą się teraz szczegóły klucza open. Kliknij prawym przyciskiem w pustym miejscu i kliknij "Nowy > Wartość ciągu". Nadaj wpisowi nazwę: "MuiVerb", po czym kliknij w niego dwukrotnie i ustaw wartość na "@photoviewer.dll,-3043" (tak jak poniżej) Po lewej stronie okna Edytora kliknij prawym przyciskiem na kluczu open i wybierz "Nowy > Klucz", aby utworzyć nowy podklucz. Nadaj mu nazwę: "command". Zaznacz klucz command - po prawej stronie znajdziesz wartość domyślną. Kliknij dwukrotnie we wpis (Domyślna), a następnie ustaw w nowym okienku wartość na: %SystemRoot%\System32\rundll32.exe "%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll", ImageView_Fullscreen %1 Teraz ponownie kliknij prawym przyciskiem na klucz open, a następnie wybierz "Nowy > klucz", aby utworzyć kolejny podklucz. Nadaj mu nazwę: "DropTarget". Zaznacz klucz DropTarget. Po prawej stronie okna wybierz "Nowy > Wartość ciągu" i nadaj jej nazwę CLSID. Kliknij dwukrotnie w utworzony wpis ciągu CLSID i ustaw jego wartość na: {FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}. Teraz, gdy klikniesz prawym przyciskiem na zdjęciu i wywołasz menu "Otwórz za pomocą...", to na liście wszystkich dostępnych aplikacji będzie dostępna klasyczna Przeglądarka fotografii Windows. Jeżeli jednak masz jakiekolwiek problemy, użyj tego klucza rejestru. Pobierz go a następnie uruchom. Potwierdź komunikaty i gotowe. Niezależnie od tego, czy wprowadziliśmy zmiany ręcznie, czy skorzystaliśmy z gotowego pliku .REG w powyższym kroku, teraz musimy sprawić, by klasyczna przeglądarka fotografii została ustawiona jako domyślny program do otwierania wszelkich obrazów i zdjęć. W tym celu pobierz klucze rejestru z linków poniżej, następnie go uruchom i kliknij "Tak" w oknie dialogowym, by potwierdzić modyfikację rejestru. Po wprowadzeniu danych, uruchom ponownie komputer, po czym przejdź do "Ustawienia systemu Windows", następnie wybierz zakładkę System > Aplikacje domyślne". Wyszukaj po prawej stronie pola "Przeglądarka fotografii" i wybierz "Przeglądarka fotografii Windows" jako domyślną.
  • Klucz rejestru 1
  • Klucz rejestru 2
  • Jeżeli komenda nie zadziała, możesz wspomóc się programem DWS (pobierzesz go z bazy oprogramowania). Po uruchomieniu i przejściu do ustawień, odznacz wszystkie opcję, po za wyjątkiem opcji: "Utwórz punkt przywracania" oraz "Ustaw program "Przeglądarka..." jako domyślny". Zastosuj zmiany poprzez naciśnięcie przycisku "Destroy Windows 10 Spying". Gotowe.