Resetowanie ustawień sieciowych

Jeśli masz problemy z Internetem, prawdopodobnie twoje ustawienia sieciowe były niedawno zmieniane na błędne. By móc je przywrócić, zapoznaj się koniecznie z tym poradnikiem.

Windows 10

W przypadku tego systemu, otwieramy aplikację "Ustawienia systemu Windows" z poziomu "Centrum Akcji" lub ikonki w menu Start. Przechodzimy do zakładki "Sieć i Internet" Następnie klikamy na link: "Resetowanie sieci" Na samym końcu klikamy na przycisk "Zresetuj teraz". Komputer powinien zresetować się w ciągu 5 minut. Ustawienia sieci powinny być zresetowane przy następnym rozruchu systemu Windows. Jeżeli to nic nie da, spróbuj użyć komend, które zostały opisane niżej:

Windows 7/8.1

Wyszukaj w menu start aplikację "cmd.exe", kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję "Uruchom jako administrator". Możesz też wyszukać aplikację "Wiersz poleceń" z listy aplikacji i wykonaj ten sam krok. Następnie wpisz następujące komendy: Na początku, warto zresetować cały stok TCP/IP (w tym wszystkie wpisy jakie mamy w połączeniu sieciowym) za pomocą poleceń:
C:\Windows\System32> netsh int ip reset all
C:\Windows\System32> netsh int ipv6 reset
C:\Windows\System32> netsh int ipv4 reset
Pamiętaj, że po wpisaniu tych komend, ustawienia sieciowe są tracone. Zapisz ustawienia na kartce by móc je potem łatwiej skonfigurować. Mam tu na myśli ustawienia adresu DNS, maski sieci i adresu sieci. Usługa IPSEC to bardzo przydatna usługa systemowa, lecz czasami zdarza się, kiedy właśnie ona powodowała utratę sieci zaraz po jej uruchomieniu. Aby przekonać się czy tak jest w twoim przypadku zatrzymaj na chwilę agenta za pomocą tej komendy:
C:\Windows\System32> net stop policyagent
Jeżeli zauważyłeś poprawę, oznacza to, że usługa IPSEC jest uszkodzona. By ją naprawić, skorzystaj z tego poradnika. Jeżeli nie, uruchom usługę ponownie, wpisując komendę:
C:\Windows\System32> net start policyagent
Warto sprawdzić też systemową zaporę sieciową. O ile używasz innej zapory sieciowej niż systemowa, opcję zresetowania ustawień i jej wyłączenia znajdziesz w programie danego producenta. Najczęściej to Zapora systemu Windows jest włączona domyślnie, i jeżeli doświadczysz problemów z połączeniem, warto ją wyłączyć w celach diagnostycznych za pomocą poniższej komedny:
C:\Windows\System32> netsh firewall set opmode disable
Jeżeli to nie daje poprawy, przywróć zaporę do działania za pomocą komendy:
C:\Windows\System32> netsh firewall set opmode enable
Możemy się pokusić o zresetowanie ustawień zapory sieciowej, w przypadku gdy zablokowała nam program lub plik, który próbuje połączyć się z internetem:
C:\Windows\System32> netsh advfirewall reset
Idąc dalej można zresetować usługę BranchCache (optymalizującą sieci WAN). Zrobisz to za pomocą komendy:
C:\Windows\System32> netsh branchcache reset
Ostatecznie, możesz zresetować stos TCP/IP za pomocą komend:
C:\Windows\System32> netsh winsock reset
C:\Windows\System32> netsh win