Dodawanie własnych programów do menu kontekstowego

Menu kontekstowe (które wywołujemy, klikając prawym przyciskiem myszy) posiada kilka podstawowych funkcji, przydatnych podczas codziennej pracy z komputerem. Co zrobić w momencie, gdy chcemy dodać do niego własne pozycje? Ten poradnik pokaże ci, w jaki sposób można tego dokonać. W celach demonstracyjnych zostanie pokazane, jak w prosty sposób dodać Notatnik do menu kontekstowego. Zasada modyfikacji menu jest jednak podobna, dzięki czemu będziecie w stanie dodać każdą wybraną przez siebie aplikację. W pasku wyszukiwania menu start wpisujemy „regedit” i wybieramy odpowiednią opcję, klikając na niej lewym przyciskiem myszki. Można też za pomocą kombinacji klawiszy [Windows+R] wpisać tę komendę w oknie "Uruchom". W edytorze rejestru odnajdujemy ścieżkę: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell Następny krok zakłada stworzenie nowego klucza w folderze “shell”. W tym celu klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, wybieramy „Nowy” a następnie „Klucz”. Wpisujemy nazwę, która ma się wyświetlać w menu kontekstowym. W tym przypadku jest to „Notatnik”. Następnie należy stworzyć kolejny klucz, który będzie procedurą wykonawczą. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na stworzonym wcześniej kluczu (nasz ma nazwę „Notatnik”) i wybieramy „Nowy”, a następnie „Klucz”. Klucz musi nosić nazwę „command”. W tym momencie będziemy potrzebować pełnej ścieżki do programu, który chcemy umieścić w menu kontekstowym. Aby szybko skopiować ścieżkę, przechodzimy do folderu, w którym zainstalowany został program, a następnie klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, jednocześnie trzymając wciśnięty lewy klawisz „Shift”. Z menu wybieramy opcję „Kopiuj jako ścieżkę”. Wracamy do edytora rejestru. Przechodzimy do utworzonego przez nas folderu „command”, a następnie dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy na pozycji „(domyślna)”, znajdującej się po prawej stronie tabeli. W rubryce „Dane wartości” naciskamy prawy przycisk myszki i wybieramy opcję „Wklej”. Powinna nam się ukazać ścieżka dostępu do programu, którą skopiowaliśmy kilka kroków wcześniej. Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk OK. Zamykamy edytor rejestru. W tym momencie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wywołaniu menu kontekstowego, jedną z pozycji powinien być przed chwilą dodany program. Jeśli natomiast chciałbyś gotowo skonfigurowane menu kontekstowe, pobierz modyfikację dla systemu z działu "Dodatki" w katalogu "Programy". Pobierz archiwum i wypakuj. Następnie wykonaj (wprowadź klucz do rejestru) modyfikację. Potwierdź twierdząco w oknie dialogowym i zamknij je. Efekt powinien być podobny do tego jak na zdjęciu poniżej: