Tworzenie przenośnej instalacji systemu "Windows to GO"

Wyobraź sobie że często podróżujesz bez swojego komputera. By móc korzystać z systemu pracujesz zatem na wielu komputerach. Na każdym zainstalowany może być inny system, inne oprogramowanie, nie posiadasz na nich twoich plików, co może nieco utrudnić przyjemną pracę z systemem. Istnieje jednak rozwiązanie, które umożliwia stworzenie przenośnej wersji systemu Windows. Rozwiązanie to nazywa się: "Windows to Go". Funkcja ta pozwala na rozruch systemu z urządzenia USB (w formie Live USB- bez konieczności instalacji systemu na dysku), co pozwoli Ci uruchomić własny obszar roboczy systemu Windows i zapisać każdą wykonaną pracę, aby mieć do niej łatwy dostęp po powrocie do domu. Dzięki temu w łatwy sposób zachwowasz swoje pliki, ustawienia i programy, które będziesz mógł przenosić i uruchamiać pomiędzy wieloma zgodnymi komputerami. Jesteś zainteresowany utworzeniem własnego przenośnego systemu? W tym poradniku dowiesz się jak go wykonać.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się czy posiadasz:

  • Pendrive/wymienny nośnik USB (minimum 2.0) - o pojemności co najmniej 16 GB lub większej.
  • Plik ISO z systemem Windows 8 lub nowszym

Aby móc uruchomić system Windows To Go musisz upewnić się czy komputer na którym ma on zostać uruchomiony spełnia poniższe wymagania systemowe:

  • Używany komputer musi mieć możliwość rozruchu z dysku USB
  • Komputer musi posiadać porty USB (minimum USB 2.0, a najlepiej USB 3.0 lub lepsze)
  • Używany komputer musi posiadać procesor 1 GHz lub lepszy
  • Używany komputer musi posiadać minimum 2 GB pamięci RAM
  • Używany komputer musi posiadać obsługę DirectX 9 z WDDM 1.2 lub lepszym
Aby utworzyć system Windows to Go należy na początku przygotować plik ISO z systemem Windows 8/8.1/10 lub 11 oraz wymienny nośnik USB. Gdy już to zrobimy, należy zamontować plik ISO w eksploratorze Windows. Naciśnij dwukrtonie na plik ISO, zostanie on wyświetlony w oknie eskploratora. Możesz również w tym celu wykorzystać programy do emulacji wirtualnych napędów płyt. Plik ISO z systemem można również otworzyć w programie do dekompresji plików, np: 7-Zip. Nie ważne jakim sposobem zamontujesz lub otworzysz plik ISO z obrazem instalacyjnym systemu Windows, po jego prawidłowym zamontowaniu lub otworzeniu zostanie Ci wyświetlony główny folder struktury plików instalacyjnych systemu. Przejdź teraz do folderu: "sources". Następnie znajdź plik "install.wim". Następnie przenieś go do dowolnego, łatwo dostępnego i widoczengo folderu, np: na pulpit. W naszym przykładzie utworzyliśmy folder: "Install". Tam właśnie go przekopiowaliśmy. Następnie uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator. By to zrobić, naciskamy kombinację klawiszy: Windows + R, po czym w oknie "Uruchamianie" wpisujemy komendę: "cmd.exe". Nic nie zatwierdzając naciskamy klawisze: CTRL+SHIFT+ENTER. Pojawi się nam okno konsoli. W niej wpisujemy:
C:\Windows\System32> DISM /Get-WimInfo /WimFile:C:\Users\User\Desktop\Install\install.wim
Część polecenia zaznaczona na żółto wskazuje ścieżkę do wcześniej skopiowanego pliku "install.wim" do naszego utworzonego folderu. Ścieżkę zastępujemy własną. Polecenie zatwierdzamy klawiszem Enter, pojawi się nam lista dostępnych obrazów instalacyjnych systemu Windows, zapisanych w nośniku instalacyjnym. Wybieramy nas interesującą edycję systemu. Powyżej nazwy edycji systemu, znajdziesz jego numer indeksu, należy go wybrać i zapamiętać. W naszym przypadku wybraliśmy edycję systemu: "Pro" z indeksem piątym, w tym celu wpisujemy teraz polecenie:
C:\Windows\System32> DISM /Export-Image /SourceImageFile:C:\Users\User\Desktop\Install\install.wim /SourceIndex:5 /DestinationImageFile:C:\Users\User\Desktop\Install\install2.wim /Compress:max /CheckIntegrity
Zaznaczone ciągi słów kolorem żółtym zamieniamy na własne wartości, pierwsza część to ścieżka do pliku "install.wim", druga część to wybrany przez nas indeks obrazu, zaś trzecia do ścieżka docelowa dla naszego gotowego obrazu z wybraną edycją systemu- najlepiej podać tę samą ścieżkę, dopisując tylko numer po słowie: "install", tak jak na zdjęciu poniżej. Zatwierdzamy klawiszem Enter i czekamy na zakończenie procesu konwersji pliku. Gdy operacja się powiedzie usuwamy oryginalny plik "install.wim" oraz zmieniamy nazwę utworzonego pliku "install2.wim" na nazwę: "install.wim". Teraz podłączamy nasz nośnik USB i uruchamiamy polecenie: "diskpart" w wierszu poleceń. Wpisujemy następnie polecenie "list disk" aby wyświetlić dostępne dyski.
DISKPART> list disk
Znajdujemy na liście dysków nasz dysk USB (rozpoznając go po wielkości woluminu), następnie zapamiętujemy jego numer ID, po czym wpisujemy polecenie:
DISKPART> select disk 1
W waszym przypadku może być to inny numer Następnie czyścimy nośnik USB (usuwając wszystkie dane), więc jeśli posiadasz na nim jakiekolwiek ważne dane, przed tym procesem należy utworzyć ich kopię zapasową. Gdy już to zrobisz, wpisz polecenie:
DISKPART> clean
Następnie tworzymy dwie partycję: rozruchową i systemową. Zacznijmy od tej pierwszej, w nim znajdą się pliki potrzebne do prawidłowego uruchomienia systemu z nośnika USB. Wpisz zatem polecenia:
DISKPART> create partition primary size=350
DISKPART> create partition primary
Potem wpisujemy polecenie:
DISKPART> list partition
By móc wyświetlić dostępne partycje na tym dysku. Z listy partycji wybieramy tą z rozmiarem 350 MB. Wybieramy jej numer i zapamiętujemy. By wybrać tę partycję i móc kontynuować dalej, wpisujemy polecenie:
DISKPART> select partition 1
Potem formatujemy naszą partycję rozruchową w formacie plików FAT32 poleceniem:
DISKPART> format fs=fat32 quick
Następnie aktywujemy ją i nadajemy jej literę by stała się widoczna dla użytkownika za pomocą poleceń:
DISKPART> active
DISKPART> assign letter=y
Jeśli litera dla partycji (Z) jest niedostępna, wpisz inną i ponownie zatwierdź polecenie klawiszem Enter Gdy już to zrobimy, pora zająć się drugą partycją, wpisujemy zatem polecenie:
DISKPART> select partition 2
A następnie formatujemy ją w formacie plików NTFS, za pomocą polecenia:
DISKPART> format fs=ntfs quick
Gdy operacja dobiegnie końca, nadajemy literę dla sformatowanej drugiej partycji:
DISKPART> assign letter=z
DISKPART> exit
Jeśli litera dla partycji (Z) jest niedostępna, wpisz inną i ponownie zatwierdź polecenie klawiszem Enter Teraz możemy wypakować wszystkie pliki instalacyjne z przygotowanego pliku "install.wim" do naszej utworzonej partycji systemowej. By to zrobić, wpisujemy polecenie:
C:\Windows\System32> DISM /ApplyImage /ImageFile:C:\Users\User\Desktop\Install\install.wim /index:1 /ApplyDir:Z:\ /CheckIntegrity
Jeśli wcześniej podałeś inną literę dla partycji, skorzystaj właśnie z niej. Na sam koniec wpisujemy polecenie:
C:\Windows\System32>Z:\Windows\System32\bcdboot Z:\Windows /f /ALL /s Y:\
Jeśli wcześniej podałeś inne litery dla partycji, skorzystaj właśnie z nich. Gotowe. Możesz teraz zamknąć okna wiersza poleceń i uruchomić system Windows to GO. By to zrobić wystarczy uruchomić ponownie komputer i jako urządzenie bootowalne wybrać nasz utworzony nośnik USB.

Tworzenie nośnika Windows to Go za pomocą oprogramowania firm trzecich

Jeśli masz problem z utworzeniem powyższej instalacji Windows to GO za pomocą powyższych komend, możesz skorzystać z specjalnych narzędzi dostępnych do pobrania. Dla przykładu, za pomocą programu WinToUsb, można również utworzyć Windows To Go bez konieczności wpisywania komend. Wystarczy przygotować plik ISO oraz napęd USB. Program jest darmowy i dostępny w języku polskim. Niestety w darmowej wersji istnieją pewne ograniczenia, i nie można na przykład utworzyć wersji Windows to Go z edycją systemu: Professional. Można wybrać tylko edycję: Home. Nie mniej jednak płatna, pełna wersja umożliwia za to szyfrowanie utworzonego tak nośnika, dzięki czemu dostęp do systemu będzie miała tylko osoba znająca hasło BitLocker. Program WinToUsb wymaga instalacji, pobierzesz go z tego adresu. Po pobraniu i zainstalowaniu, pokaże ci się okno programu. By utworzyć taki nośnik, wybieramy opcję pierwszą- "Windows to Go na USB". Następnie klikamy na przycisk: "Wybierz źródło instalacji". Przytrzymujemy przycisk i wybieramy z listy interesującą nas opcje wyboru źródła instalacji. Do wyboru jest dostępna opcja utworzenia przenośnej wersji systemu Windows to Go używając jako źródło instalacji- nasz system, pobrany plik lub nasz lokalnie przygotowany plik instalacyjny. Jeżeli jednak zdecydujemy się na utworzenie nośnika Windows to Go za pomocą naszego wcześniej przygotowanego pliku ISO, wystarczy wskazać opcję: "Plik obrazu", po czym wybrać z okna eskploratora nasz plik. Następnie wybieramy edycję: "Home" z listy dostępnych obrazów systemu, gdyż tylko taka jest możliwa do wybrania w darmowej wersji programu. Jeżeli zamierzamy utworzyć Windows to GO dla starszych komputerów nie posiadających UEFI, lecz BIOS, wtedy należy z listy ustawień znaleźć opcję: "Schemat partycji" i wskazać opcję: "MBR dla BIOS" lub "MBR dla BIOS i UEFI". Następnie bez zmian w dalszych ustawieniach, klikamy na przycisk "Kontynuuj" i czekamy na zakończenie procesu tworzenia Windows to Go. W przypadku programu Rufus, sposób tworzenia jest podobny, lecz nie umożliwia on włączenie szyfrowania, zamiast tego pozowli nam utworzyć nośnik Windows to Go w edycji Professional i lepszych. By móc utworzyć taki nośnik, pobieramy program Rufus z tego linku lub naszej bazy oprogramowania. Nastepnie uruchamiamy go, wskazujemy nośnik docelowy na którym ma zostać on utworzony, następnie wybieramy obraz instalacyjny systemu, po czym z listy opcji tworzenia nośnika wybieramy opcję: "Windows to GO" tak jak na poniższym zrzucie. Klikamy na przycisk "START". Po czym w kolejnym oknie dialogowym wskazujemy wybraną przez nas edycję systemu, która ma zostać utworzona. Wybieramy ją po czym klikamy przycisk: "OK" i czekamy na zakończenie procesu tworzenia Windows to GO. Gotowe