Komendy Linux: Usuwanie plików

Jeśli chcemy usunąć plik, powinniśmy użyć do tego polecenia rm wraz z nazwą pliku jako parametrem: Parametry polecenia (rm):
 • -r , -R , --recursive
 • Parametry te są niezwykle przydatne, gdyż pozwalają na rekurencyjne usuwanie całych struktur na dysku. Polecenie rm wykonane wraz z którymś z tych parametrów pozwoli usunąć niepuste katalogi, co było niemożliwe przy użyciu polecenia rmdir.
  user@linux:~$ rm -r nowyplik1
 • -f , --force
 • Zastosowanie parametru powoduje usuwanie plików bez pytania o potwierdzenie i zgłaszania błędów w przypadku, kiedy nie można usunąć danego elementu dysku.
  user@linux:~$ rm -f nowyplik1
 • -i , --interactive
 • Zastosowanie polecenia z parametrem powoduje wyświetlenie zapytania, czy należy usunąć dany element z dysku. Odpowiedzi udzielamy, naciskając klawisz y (w celu potwierdzenia) lub jakikolwiek inny klawisz - w celu anulowania operacji usuwania pliku.
  user@linux:~$ rm -i nowyplik1
 • -v , --verbose
 • Zastosowanie parametru pozwala wyświetlić informacje o pliku, który został przez nas usunięty.
  user@linux:~$ rm -v nowyplik1
  Pamiętaj, że parametry możesz ze sobą łączyć, na przykład napisanie --fir zmusi do usunięcia katalogu z danymi oraz zapyta, czy rzeczywiście chce go usunąć, zaś --irv, nie tylko zapyta o to czy usunąć niepusty katalog, to jeszcze wyświetli informacje o tym, czy udało się wykonać operację usuwania katalogu z danymi.