Komendy Linux: Usuwanie plików

Usuwanie plików

 

Jeśli chcemy usunąć plik, powinniśmy użyć do tego polecenia rm wraz z nazwą pliku jako parametrem:

 

 

 

 

 

  • Parametry polecenia (rm):

 

-r , -R , --recursive

Parametry te są niezwykle przydatne, gdyż pozwalają na rekurencyjne usuwanie całych struktur na dysku. Polecenie rm wykonane wraz z którymś z tych parametrów pozwoli usunąć niepuste katalogi, co było niemożliwe przy użyciu polecenia rmdir.

 

[email protected]:~$ rm -r nowyplik1

 

 

 

 

-f , --force Zastosowanie parametru powoduje usuwanie plików bez pytania o potwierdzenie i zgłaszania błędów w przypadku, kiedy nie można usunąć danego elementu dysku.

 

[email protected]:~$ rm -f nowyplik1

 

 

 

 

-i , --interactive

Zastosowanie polecenia z parametrem powoduje wyświetlenie zapytania, czy należy usunąć dany element z dysku. Odpowiedzi udzielamy, naciskając klawisz y (w celu potwierdzenia) lub jakikolwiek inny klawisz - w celu anulowania operacji usuwania pliku.

 

[email protected]:~$ rm -i nowyplik1

 

 

 

 

 -v , --verbose

Zastosowanie parametru pozwala wyświetlić informacje o pliku, który został przez nas usunięty.

 

[email protected]:~$ rm -v nowyplik1

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że parametry możesz ze sobą łączyć, na przykład napisanie --fir zmusi do usunięcia katalogu z danymi oraz zapyta, czy rzeczywiście chce go usunąć, zaś --irv, nie tylko zapyta o to czy usunąć niepusty katalog, to jeszcze wyświetli informacje o tym, czy udało się wykonać operację usuwania katalogu z danymi.