Komendy Linux: Tworzenie plików tekstowych

Tworzenie plików

 

Pliki tworzymy zwykle za pomocą odpowiednich programów; dzięki temu każdy plik posiada własny format i zawiera dane zapisane w sposób specyficzny dla programu, w którym został utworzony. Możemy jednak stworzyć także pusty plik; w tym celu należy posłużyć się poleceniem touch.

 

[email protected]:~$ touch nowyplik1

 

 

 

 

 

W celu utworzenia pliku z zawartością tekstową, należy użyć komendy:

[email protected]:~$ echo "To jest przykładowy tekst" >> plik1.txt