Komendy Linux: Tworzenie plików tekstowych

Pliki tworzymy zwykle za pomocą odpowiednich programów; dzięki temu każdy plik posiada własny format i zawiera dane zapisane w sposób specyficzny dla programu, w którym został utworzony. Możemy jednak stworzyć także pusty plik; w tym celu należy posłużyć się poleceniem touch.
user@linux:~$ touch nowyplik1
W celu utworzenia pliku z zawartością tekstową, należy użyć komendy:
user@linux:~$ echo "To jest przykładowy tekst" >> plik1.txt