Komendy Linux: Usuwanie katalogów

Katalogi w systemie można usunąć w dwojaki sposób. Pierwszym jest użycie polecenia rmdir, przeznaczonego do usuwania katalogów. Utwórzmy więc katalog, który następnie usuniemy:
user@linux:~$ mkdir kat1
user@linux:~$ rmdir kat1
Jednak za pomocą tego polecenia można usuwać tylko katalogi puste. W przypadku gdy chcemy usunąć folder z zawartością, potrzebujemy polecenia rm, które służy do usuwania plików; wraz z ustawionym parametrem -R pozwalający dokonać właśnie takiej operacji. Pamiętajmy także, że nie możemy znajdować się w katalogu, który mamy zamiar usunąć. Parametry polecenia (rmdir):
  • --ignore-fail-on-non-empty Użycie tego parametru spowoduje, że nie zostaniemy poinformowani o podjętej próbie usunięcia katalogu niepustego
  • --verbose Jeśli użyjemy tego parametru, zostaniemy poinformowani o tym, że katalog został pomyślnie usunięty - lub nie, jeżeli nie jest pusty.