Komendy Linux: Usuwanie katalogów

Usuwanie katalogów

 

Katalogi w systemie można usunąć w dwojaki sposób. Pierwszym jest użycie polecenia rmdir, przeznaczonego do usuwania katalogów. Utwórzmy więc katalog, który następnie usuniemy:

 

[email protected]:~$ mkdir kat1

[email protected]:~$ rmdir kat1

 

Jednak za pomocą tego polecenia można usuwać tylko katalogi puste. W przypadku gdy chcemy usunąć folder z zawartością, potrzebujemy polecenia rm, które służy do usuwania plików; wraz z ustawionym parametrem -R pozwalający dokonać właśnie takiej operacji. Pamiętajmy także, że nie możemy znajdować się w katalogu, który mamy zamiar usunąć.

 

  • Parametry polecenia (rmdir):

 

--ignore-fail-on-non-empty Użycie tego parametru spowoduje, że nie zostaniemy poinformowani o podjętej próbie usunięcia katalogu niepustego.

 

--verbose Jeśli użyjemy tego parametru, zostaniemy poinformowani o tym, że katalog został pomyślnie usunięty - lub nie, jeżeli nie jest pusty.