Komendy Linux: Tworzenie katalogów

Tworzenie katalogów

 

Katalogi tworzymy za pomocą polecenia mkdir. Jako parametr podajemy nazwę nowego katalogu.

 

[email protected]:~$ mkdir nazwa_katalogu

 

W tym momencie utworzyliśmy katalog o nazwie katalog. Jeżeli jednak zamiast żądanego efektu na ekranie pojawi się komunikat:

 

mkdir: cannot create directory "katalog":  Plik nie istnieje

 

oznacza to, że plik lub katalog o nazwie podanej w poleceniu znajduje się już w bieżącej lokalizacji; w związku z tym musimy wymyślić inną nazwę, która jeszcze w tej lokalizacji nie występuje.

 

 

 

 

 

  • Parametry polecenia (mkdir):

 

-m Parametr -m pozwala nadać odpowiednie prawa dostępu do danego katalogu w momencie jego tworzenia. Domyślnie, jeżeli nie podamy tego parametru, system sam określi prawa dostępu do katalogu. Bez omawianego parametru do katalogu zostały przypisane domyślne prawa dostępu, w postaci drwxrwxr-x. Teraz spróbujmy utworzyć ten sam katalog z prawami tylko do wykonania:

 

[email protected]:~$ mkdir -m 111 kat1

d--x--x--x 2 user user 1024 lut 21 13:44

 

 

 

 

-v , --verbose Parametr ten wyświetla informację o tym, czy katalog został utworzony.

 

[email protected]:~$ mkdir -v kat1

mkdir: created directory kat1