Komendy Linux: Tworzenie katalogów

Katalogi tworzymy za pomocą polecenia mkdir. Jako parametr podajemy nazwę nowego katalogu.
user@linux:~$ mkdir nazwa_katalogu
W tym momencie utworzyliśmy katalog o nazwie katalog. Jeżeli jednak zamiast żądanego efektu na ekranie pojawi się komunikat:
user@linux:~$ mkdir: cannot create directory "katalog": Plik nie istnieje
Oznacza to, że plik lub katalog o nazwie podanej w poleceniu znajduje się już w bieżącej lokalizacji; w związku z tym musimy wymyślić inną nazwę, która jeszcze w tej lokalizacji nie występuje.
user@linux:~$ mkdir -v kat1
mkdir: created directory kat1