Komendy Linux: Przechodzenie pomiędzy katalogami

Przechodzenie pomiędzy katalogami

 

Do poruszania się w strukturze katalogów używamy polecenia cd wraz z parametrami, w zależności od tego, co mamy zamiar zrobić. Najprostszym zastosowaniem tego polecenia jest użycie go bez

podania jakiegokolwiek parametru. Jeżeli wpiszemy taką komendę, przejdziemy do naszego katalogu głównego:

 

[email protected]:~$ cd

 

Oczywiście zamiast "user" powinieneś wpisać tu nazwę swojego konta. Innym sposobem bezpośredniego przejścia do katalogu głównego jest podanie po poleceniu cd znaku tyldy (~). W systemie ten znak

uznawany jest za katalog główny bieżącego użytkownika.

 

[email protected]:~$ cd ~

 

Jeżeli mamy zamiar przejść do wybranego przez nas katalogu, wpisujemy jego nazwę za poleceniem cd . Ścieżki dostępu mogą być względne, a więc podawane od miejsca, w którym się znajdujemy, lub bezwzględne, to znaczy podawane względem katalogu głównego, czyli /. Dla przykładu załóżmy, że chcemy przejść z katalogu głównego do katalogu /var/www systemu. Pierwszym rozwiązaniem jest wykonanie tego zadania krok po kroku:

 

[email protected]:~$ cd /

[email protected] /:~$ cd var

[email protected] var:~$ cd www

 

Drugą możliwością jest przejście bezpośrednio do katalogu docelowego; wystarczy podać pełną ścieżkę dostępu - względną lub bezwzględną:

 

[email protected]:~$ cd ../../var/ww

[email protected]:~$ cd /var/www

 

Możemy także zastosować parametr . . (dwie kropki), który pozwala na przejście do katalogu nadrzędnego w stosunku do tego, w którym obecnie się znajdujemy. Przypuśćmy, że jesteśmy obecnie w katalogu głównym użytkownika /home/user/, a chcemy znaleźć się w katalogu nadrzędnym, czyli w /home/. W tym celu wpisujemy polecenie cd z dwiema kropkami:

 

[email protected]:~$ cd..

[email protected] home:~