Komendy Linux: Przechodzenie pomiędzy katalogami

Do poruszania się w strukturze katalogów używamy polecenia cd wraz z parametrami, w zależności od tego, co mamy zamiar zrobić. Najprostszym zastosowaniem tego polecenia jest użycie go bez podania jakiegokolwiek parametru. Jeżeli wpiszemy taką komendę, przejdziemy do naszego katalogu głównego:
user@linux:~$ cd
Oczywiście zamiast "user" powinieneś wpisać tu nazwę swojego konta. Innym sposobem bezpośredniego przejścia do katalogu głównego jest podanie po poleceniu cd znaku tyldy (~). W systemie ten znak uznawany jest za katalog główny bieżącego użytkownika.
user@linux:~$ cd ~
Jeżeli mamy zamiar przejść do wybranego przez nas katalogu, wpisujemy jego nazwę za poleceniem cd . Ścieżki dostępu mogą być względne, a więc podawane od miejsca, w którym się znajdujemy, lub bezwzględne, to znaczy podawane względem katalogu głównego, czyli /. Dla przykładu załóżmy, że chcemy przejść z katalogu głównego do katalogu /var/www systemu. Pierwszym rozwiązaniem jest wykonanie tego zadania krok po kroku:
user@linux:~$ cd /
user@linux /:~$ cd var
user@linux var:~$ cd www
Drugą możliwością jest przejście bezpośrednio do katalogu docelowego; wystarczy podać pełną ścieżkę dostępu - względną lub bezwzględną:
user@linux:~$ cd ../../var/ww
user@linux:~$ cd /var/www
Możemy także zastosować parametr . . (dwie kropki), który pozwala na przejście do katalogu nadrzędnego w stosunku do tego, w którym obecnie się znajdujemy. Przypuśćmy, że jesteśmy obecnie w katalogu głównym użytkownika /home/user/, a chcemy znaleźć się w katalogu nadrzędnym, czyli w /home/. W tym celu wpisujemy polecenie cd z dwiema kropkami:
user@linux:~$ cd..
user@linux home:~