Komendy Linux: Prawa dostępu do plików

Interpretacja praw dostępu

 

Prawa dostępu określane są tu przez litery r, w i x, następujące po definiującej typ elementu literze d (katalog). Każda litera na odpowiedniej pozycji informuje o tym, kto i jakie prawa posiada do

tego pliku lub katalogu. Zwróć uwagę na to, że w naszym przykładzie litery x oraz r występują trzykrotnie. Taki zapis określa uprawnienia według schematu: „użytkownik-grupa-inni". Litery oznaczające uprawnienia mają różne znaczenie w zależności od tego, czy stosują się do plików, czy do katalogów.

W przypadku katalogów oznaczają następujące prawa:

 

  • r - do przeszukania zawartości,

  • w - do zmiany zawartości,

  • x - do wejścia do katalogu.

 

Przykładowo:

 

drwxr-xr-x 19 root root 4096 lip 4 2003 var

 

Oznacza to, że właściciel katalogu ma prawo do jego przeszukania, zmiany jego zawartości i wejścia do katalogu, zgodnie z zapisem rwx. Grupa, która została przypisana do tego elementu, ma prawa do

wejścia do katalogu i przeszukania go, zgodnie z zapisem r - x. Także wszyscy inni użytkownicy mają prawo do wejścia do katalogu i przeszukania go, zgodnie z zapisem r-x.

 

W przypadku plików prawa dostępu okre ślane są przez te same symbole, jednak różna jest ich interpretacja. Tym razem litery r, w i x oznaczają następujące prawa:

 

  • r - do odczytania pliku,

  • w - do modyfikacji pliku,

  • x - do uruchamiania pliku.

 

Rozważmy przykład z następującymi prawami dostępu do pliku:

 

rw- rw- r

 

Powyższy zapis informuje o tym, że właściciel pliku ma prawo do jego odczytywania oraz do zmiany jego zawartości, zgodnie z zapisem rw- . Także grupa, która została przypisana do pliku, ma prawo do jego odczytywania i zmiany jego zawartości, zgodnie z zapisem rw- . Wszyscy inni użytkownicy mają prawo jedynie do odczytania zawartości pliku, zgodnie z zapisem r- -.