Komendy Linux: Prawa dostępu do plików

Interpretacja praw dostępu Prawa dostępu określane są tu przez litery r, w i x, następujące po definiującej typ elementu literze d (katalog). Każda litera na odpowiedniej pozycji informuje o tym, kto i jakie prawa posiada do tego pliku lub katalogu. Zwróć uwagę na to, że w naszym przykładzie litery x oraz r występują trzykrotnie. Taki zapis określa uprawnienia według schematu: „użytkownik-grupa-inni". Litery oznaczające uprawnienia mają różne znaczenie w zależności od tego, czy stosują się do plików, czy do katalogów. W przypadku katalogów oznaczają następujące prawa: Przykładowo:
drwxr-xr-x 19 root root 4096 lip 4 2003 var
Oznacza to, że właściciel katalogu ma prawo do jego przeszukania, zmiany jego zawartości i wejścia do katalogu, zgodnie z zapisem rwx. Grupa, która została przypisana do tego elementu, ma prawa do wejścia do katalogu i przeszukania go, zgodnie z zapisem r - x. Także wszyscy inni użytkownicy mają prawo do wejścia do katalogu i przeszukania go, zgodnie z zapisem r-x. W przypadku plików prawa dostępu okre ślane są przez te same symbole, jednak różna jest ich interpretacja. Tym razem litery r, w i x oznaczają następujące prawa: Rozważmy przykład z następującymi prawami dostępu do pliku:
rw- rw- r
Powyższy zapis informuje o tym, że właściciel pliku ma prawo do jego odczytywania oraz do zmiany jego zawartości, zgodnie z zapisem rw- . Także grupa, która została przypisana do pliku, ma prawo do jego odczytywania i zmiany jego zawartości, zgodnie z zapisem rw- . Wszyscy inni użytkownicy mają prawo jedynie do odczytania zawartości pliku, zgodnie z zapisem r- -.