Komendy Linux: Zarządzanie oprogramowaniem- menadżer pakietów

Pakiety w systemach opartych na jądrze Linux to nic innego jak programy i aplikacje, z których korzystamy. W systemach Linux do instalacji i aktualizacji pakietów wykorzystuje się specjalne programy zwane menedżerami pakietów. W dystrybucji Ubuntu, podobnie jak we wszystkich distro opartych na Debianie stosuje się pakiety w formacie .deb, natomiast w distro takich jak Fedora czy Red Hat są to pakiety RPM. Do zarządzania pakietami w systemie z poziomu trybu tekstowego możemy wykorzystać APT - Advanced Packaging Tool (Zaawansowane narzędzie pakietowe) jest to biblioteka napisana w C++, która jest wykorzystywana do współpracy z innymi programami. Z APT korzysta np. apt-get, apt-cache. Instalacja programów za pomocą apt jest ogranicza się do napisania kilku komend. W czasie instalowania pakietu, APT pobiera niezbędne pliki z serwera wskazanego w pliku /etc/apt/sources.list, umieszcza je w lokalnym repozytorium (/var/cache/apt/archives/), a następnie instaluje. Dokumentacje tego polecenia można uzyskać wpisując w konsoli man apt-get. Wszystkie polecenia związane z zarządzaniem pakietami musimy wykonywać na prawach roota.

 

Najważniejsze parametry tego polecenia:

  • apt-get update- Pobranie informacji o najnowszych pakietach (niezbędne, by instalować nowsze wersje pakietów). Zaleca sie wykonanie tego polecenia przed instalacja lub aktualizacja systemu.

  • apt-get install [nazwa_pakietu]- Instalacja nowego pakietu w systemie.

  • apt-get remove [nazwa_pakietu]- Deinstalacja pakietu z systemu.

  • apt-get --purge remove [nazwa_pakietu]- Usuwanie pakietów wraz z plikami konfiguracyjnymi.

  • apt-get purge [nazwa_pakietu]- Usuwanie pakietów wraz z plikami konfiguracyjnymi.

  • apt-get upgrade- Aktualizacja wszystkich zainstalowanych pakietów w systemie.

  • apt-get dist-upgrade- Aktualizacja systemu do nowego wydania.

  • apt-get -f install- Rozwiązanie problemu z zależnościami pomiędzy pakietami.

  • apt-get clean- Usuwa wszystkie pliki z wyjątkiem plików "blokujących" (ang. lock files) z katalogów /var/cache/apt/archives/ i /var/cache/apt/archives/partial/. Jednakże, jeśli będzie potrzeba ponownie zainstalować pakiet, to APT jeszcze raz pobierze niezbędne pliki.

  • apt-get autoclean- Usuwa tylko te pliki, które nie będą mogły być później pobrane z sieci.

 

Na przykład wpisanie komendy z poziomu konta root: [[email protected] linux]# apt-get install google-chrome-stable zainstaluje przeglądarkę Google Chrome.