Komendy Linux: Zarządzanie oprogramowaniem- menadżer pakietów

Pakiety w systemach opartych na jądrze Linux to nic innego jak programy i aplikacje, z których korzystamy. W systemach Linux do instalacji i aktualizacji pakietów wykorzystuje się specjalne programy zwane menedżerami pakietów. W dystrybucji Ubuntu, podobnie jak we wszystkich distro opartych na Debianie stosuje się pakiety w formacie .deb, natomiast w distro takich jak Fedora czy Red Hat są to pakiety RPM. Do zarządzania pakietami w systemie z poziomu trybu tekstowego możemy wykorzystać APT - Advanced Packaging Tool (Zaawansowane narzędzie pakietowe) jest to biblioteka napisana w C++, która jest wykorzystywana do współpracy z innymi programami. Z APT korzysta np. apt-get, apt-cache. Instalacja programów za pomocą apt jest ogranicza się do napisania kilku komend. W czasie instalowania pakietu, APT pobiera niezbędne pliki z serwera wskazanego w pliku /etc/apt/sources.list, umieszcza je w lokalnym repozytorium (/var/cache/apt/archives/), a następnie instaluje. Dokumentacje tego polecenia można uzyskać wpisując w konsoli man apt-get. Wszystkie polecenia związane z zarządzaniem pakietami musimy wykonywać na prawach roota. Najważniejsze parametry tego polecenia: Na przykład wpisanie komendy z poziomu konta root:
[root@linux linux]# apt-get install google-chrome-stable
zainstaluje przeglądarkę Google Chrome.