Komendy Linux: Montowanie i odmontowywanie urządzeń w systemie Linux

Montowanie i odmontowywanie systemów plików

 

W systemie Linux partycje i napędy możemy swobodnie montować i odmontowywać. Zamontowania przed użyciem wymagają takie nośniki jak dyskietka czy CD-ROM; po użyciu trzeba je z kolei odmontować. Jeśli nie przeprowadzimy procesu montowania, nie będziemy mogli uzyskać dostępu do danych znajdujących się na tych nośnikach. Do montowania napędów służy polecenie mount. Odpowiednie partycje mają określone numery, które są potrzebne dla określenia ich nazwy. Z napędami dyskietek i płyt CD jest trochę inaczej. Domyślnie napędy te mają własne, przypisane im nazwy. Dla przykładu napędy dyskietek to fd0 i fd1; oba są montowane w katalogu /mnt. Montowania dokonujemy, podając nazwę napędu lub partycji, którą mamy zamiar zamontować:

 

-Montowanie znanego urządzenia:

 

[email protected]:~$ mount /dev/fd0

razem 0

 

-Znajdowanie urządzenia i montowanie go (I sposób- za pomocą nazwy):

 

[[email protected] root]# fdisk -l

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

/dev/sda1   *          63   204796619   102398278+   7  HPFS/NTFS

/dev/sda2       204797952   205821951      512000   83  Linux

/dev/sda3       205821952   976773119   385475584   8e  Linux LVM

[[email protected] root]# mount -t ntfs /dev/sda1  /mnt/

 

-Znajdowanie urządzenia i montowanie go (II sposób- za pomocą nazwy):

 

[[email protected] root]# lsblk

NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

loop0    7:0    0 55,4M  1 loop /snap/core18/1997

loop1    7:1    0 64,8M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1514

loop2    7:2    0  219M  1 loop /snap/gnome-3-34-1804/66

(...)

disk

├─sda1   8:1    0    1M  0 part

├─sda2   8:2    0  513M  0 part /boot/efi

└─sda3   8:3    0  9,5G  0 part /sr0     11:0    1  2,6G  0 rom 

 

[[email protected] root]#  mount /dev/sda3 /mnt/

 

-Znajdowanie urządzenia i montowanie go (III sposób- za pomocą ID):

 

[[email protected] root]#  ls -l /dev/disk/by-id/

razem 0

lrwxrwxrwx 1 root root  9 sie 20 22:12 ata-VBOX_CD-ROM_VB2-01700376 -> ../../sr0lrwxrwxrwx 1 root root  9 sie 20 22:25 ata-VBOX_HARDDISK_VBd943d1f7-a1143eba -> ../../sdalrwxrwxrwx 1 root root 10 sie 20 22:25 ata-VBOX_HARDDISK_VBd943d1f7-a1143eba-part1 -> ../../sda1lrwxrwxrwx 1 root root 10 sie 20 22:25 ata-VBOX_HARDDISK_VBd943d1f7-a1143eba-part2 -> ../../sda2lrwxrwxrwx 1 root root 10 sie 20 22:25 ata-VBOX_HARDDISK_VBd943d1f7-a1143eba-part3 -> ../../sda3

 

mount ata-VBOX_HARDDISK_VBd943d1f7-a1143eba-part1 /mnt/

 

 

  • Parametry polecenia (mount):

 

- n Parametr ten pozwala na montowanie systemu plików bez zapisywania o tym informacji w pliku /etc/mtab.

 

- r Umożliwia montowanie systemu plików w trybie tylko do odczytu jego zawartości.

 

-w Użycie tej opcji powoduje zamontowanie systemu plików w trybie do odczytu i zapisu.

 

- r Użycie tego parametru spowoduje, że jeżeli podczas odmontowywania systemu plików pojawią się błędy, program spróbuje zamontować ponownie ten sam system w trybie tylko do odczytu.

 

 

System plików możemy także (oprócz umieszczenia go w domyślnym miejscu montowania) zamontować w naszym własnym katalogu. Pierwszym parametrem potrzebnym do wykonania tego polecenia jest nazwa urządzenia lub partycji, a drugim miejsce, w którym ma być dostępna jego (lub jej) zawartość. 

 

Kiedy już skończyliśmy korzystać z zamontowanego systemu plików, powinniśmy go odmontować, aby móc wymienić go na inny (w przypadku dyskietki lub płyty CD) albo chronić go przed niepożądanym zapisem. Używamy w tym celu polecenia umount wraz z nazwą urządzenia:

 

[[email protected] root]#  umount /dev/fd0

[[email protected] root]#  ls -l /mnt/floppy

razem 0