Komendy Linux: Czyszczenie terminala

Gdy miejsce w oknie terminala zaczyna powoli zajmować przestrzeń, w taki sposób, że niewygodna staje się praca z nim, a użytkownik musi przewijać ciągle okno by ujrzeć rezultaty działań operacji i komend, możemy wyczyścić miejsce w oknie terminala, tak by zyskać więcej miejsca, co pozwoli nam na wykonanie nowych operacji i lepszą orientację w zawartości terminala. Terminal zostanie wyczyszczony po wpisaniu polecenia clear. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter, terminal zostanie wyczyszczony.
user@linux:~$ clear