Komendy Linux: Czytanie większej ilości tekstu w terminalu

Polecenia more i less Polecenia more, less będą pomocne, kiedy zechcemy przeczytać plik lub kiedy rezultat wykonania jakiegoś polecenia nie zmieści się na ekranie. Polecenie more pozwala nam poruszać się tylko w dół pliku. Polecenia tego możemy użyć oddzielnie, niezależnie od innych, lub wpisując je po znaku potoku, aby przekazać w ten sposób na jego wejście dane z innego polecenia. Przekazanie wyników innego polecenia do more jest bardzo przydatne, jeżeli wynik wyświetlania zawartości danego katalogu nie mieści się na ekranie. Osiągniemy to, używając znaku potoku ( | ). Polecenie less jest podobne do more, ale umożliwia poruszanie się w przód i w tył pliku lub wyniku polecenia. Także w tym przypadku możemy wpisać polecenie osobno lub za znakiem potoku. Po pliku poruszamy się, używając klawiszy strzałek.