Komendy Linux: Sprawdzanie objętości plików

Ustalanie, ile miejsca zajmuje plik lub katalog

 

Kiedy chcemy się zorientować, ile miejsca na dysku zajmuje dany plik czy katalog, możemy skorzystać z polecenia du . W przypadku plików wystarczy co prawda użyć polecenia ls z parametrem -l, dzięki któremu otrzymujemy przybliżony rozmiar elementów; jeżeli jednak chodzi o katalogi, sprawa nie jest już taka prosta. Z pomocą przychodzi nam wtedy wspomniane polecenie du. Podawana w wyniku jego wykonania ilość miejsca prezentowana jest w jednostkach dyskowych, jakimi są bloki.

 

[email protected]:~$  du plik1

1 plik1

 

  • Parametry polecenia (du):

 

-a , --all

Jego zastosowanie pozwala wyświetlić informację o ilości miejsca zajętego nie tylko przez sam katalog, ale także przez jego elementy.

 

[email protected]:~$  du -a kat2

1 kat2/kat3

kat2

 

-b , --bytes

Jego zastosowanie pozwala wyświetlić informacje w bardziej przyswajalny sposób, w postaci nie bloków, ale liczby bajtów, którą dany element zajmuje na dysku.

 

[email protected]:~$  du -b kat2

2048 kat2

[email protected]:~$  du -a -b plik1

1024 plik1

 

-c , --total

Jego zastosowanie podaje sumę rozmiaru wszystkich elementów.

 

[email protected]:~$  du -c kat2

1 kat2/kat3

2 kat2

razem

 

[email protected]:~$  du -b -c kat2

1024 kat2 /kat3

2048 kat2

2048 razem

 

-S , --separate-dirs

Jego zastosowanie pozwala pokazać rozmiar każdego katalogu z osobna i nie włączać do tego rozmiarów znajdujących się w nich podkatalogów.

 

[email protected]:~$  du -S -b -c kat2

1024 kat2/kat3

1024 kat2

2048 razem

 

-s, --summarize

Jego zastosowanie pozwala wypisać całkowitą objętość danego elementu bez podawania zbędnych informacji.

 

[email protected]:~$  du -s -b kat2

2048 kat2