Komendy Linux: Wypisywanie informacji o plikach

Wypisywanie ilości bajtów, słów i linii

 

Zastosowanie polecenia wc powoduje wypisanie informacji zawartych wewnątrz pliku. Nie wypisuje ono jednak zawartości pliku, tylko informacje o tym, ile w pliku znajduje się bajtów, słów lub linii. Domyślnie bez użycia jakiegokolwiek parametru polecenie zwróci nam trzy wartości.

 

[email protected]:~$ wc plik1.txt

1 20 114 plik1.txt

 

-c, --bytes , --chars

Dzięki wykorzystaniu tej opcji następuje wypisanie liczby bajtów zapisanych w pliku. Podczas jej użycia zostanie wyświetlona jedynie ta wartość.

 

[email protected]:~$ wc -c plik1.txt

114 plik1.txt

 

-w , --words

Dzięki użyciu tej opcji następuje wypisanie liczby słów znajdujących się w pliku. Podczas jej zastosowania zostanie wyświetlona tylko liczba słów w danym pliku.

 

[email protected]:~$ wc -w plik1.txt

20 plik1.txt

 

-l, --lines

Zastosowanie tej opcji pozwala wypisać liczbę linii w danym pliku. Podczas jej użycia zostanie wyświetlona tylko liczba linii, natomiast inne elementy zostaną pominięte.

 

[email protected]:~$ wc -l plik1.txt

1 plik.txt