Komendy Linux: Wypisywanie informacji o plikach

Wypisywanie ilości bajtów, słów i linii Zastosowanie polecenia "wc" powoduje wypisanie informacji zawartych wewnątrz pliku. Nie wypisuje ono jednak zawartości pliku, tylko informacje o tym, ile w pliku znajduje się bajtów, słów lub linii. Domyślnie bez użycia jakiegokolwiek parametru polecenie zwróci nam trzy wartości.
user@linux:~$ wc plik1.txt
1 20 114 plik1.txt
 • -c, --bytes , --chars
 • Dzięki wykorzystaniu tej opcji następuje wypisanie liczby bajtów zapisanych w pliku. Podczas jej użycia zostanie wyświetlona jedynie ta wartość.
  user@linux:~$ wc -c plik1.txt
  114 plik1.txt
 • -w , --words
 • Dzięki użyciu tej opcji następuje wypisanie liczby słów znajdujących się w pliku. Podczas jej zastosowania zostanie wyświetlona tylko liczba słów w danym pliku.
  user@linux:~$ wc -w plik1.txt
  20 plik1.txt
 • -l, --lines
 • Zastosowanie tej opcji pozwala wypisać liczbę linii w danym pliku. Podczas jej użycia zostanie wyświetlona tylko liczba linii, natomiast inne elementy zostaną pominięte.
  user@linux:~$ wc -l plik1.txt
  1 plik1.txt
  user@linux:~$ wc -l plik1.txt