Komendy Linux: Wyszukiwanie plików i katalogów

Zastosowanie polecenia find pozwala odnaleźć nie tylko pliki i katalogi, ale także inne elementy na dysku, gdyż posiada najbardziej zaawansowane operacje wyszukiwania. Jako parametr podajemy ścieżkę, w której system ma szukać danego elementu, i opcje, jakie ten element powinien posiadać.
user@linux:~$ find ./ -name 'p*'
./plik1.txt
./plik2.txt
Parametry komendy (find):