Komendy Linux: Uzyskiwanie informacji o pliku

Uzyskiwanie informacji o typie pliku

 

Do tej czynności potrzebujemy polecenia file, dzięki któremu dowiemy się, czym jest dany element. W przypadku plików możemy także pozyskać więcej informacji, takich jak standard kodowania znaków.

 

[email protected]:~$  file *

kat1 : directory

kat2 : directory

plik1 : ASCII text

 

  • Parametry polecenia (file):

 

-b Zastosowanie parametru -b w tym poleceniu powoduje, że nazwy plików nie są pokazywane.

 

[email protected]:~$  file -b *

directory

directory

ASCII text

 

-i Dzięki temu parametrowi otrzymamy typ MIME danego pliku, czyli informację o tym, z jakim dokładnie typem elementu mamy do czynienia i jaki program może otworzyć ten element; możemy też korzystać z zawartych w nim informacji.

 

[email protected]:~$  file -f plik1

plik1: text/plain; charset=us-ascii

 

-z Za jego pośrednictwem można zajrzeć do plików skompresowanych i przeanalizować pliki w nich zawarte.

 

[email protected]:~$  file -z plik1.gz

plik1.gz: ASCII text C gzip compressed data, was "pliki"