Komendy Linux: Uzyskiwanie informacji o pliku

Do tej czynności potrzebujemy polecenia file, dzięki któremu dowiemy się, czym jest dany element. W przypadku plików możemy także pozyskać więcej informacji, takich jak standard kodowania znaków.
user@linux:~$ file *
kat1 : directory
kat2 : directory
plik1 : ASCII text
Parametry polecenia (file):
 • -b
 • Zastosowanie parametru -b w tym poleceniu powoduje, że nazwy plików nie są pokazywane.
  user@linux:~$ file -b *
  directory
  directory
  ASCII text
 • -i
 • Dzięki temu parametrowi otrzymamy typ MIME danego pliku, czyli informację o tym, z jakim dokładnie typem elementu mamy do czynienia i jaki program może otworzyć ten element; możemy też korzystać z zawartych w nim informacji.
  user@linux:~$ file -f plik1
  plik1: text/plain; charset=us-ascii
 • -z
 • Za jego pośrednictwem można zajrzeć do plików skompresowanych i przeanalizować pliki w nich zawarte.
  user@linux:~$ file -z plik1.gz
  plik1.gz: ASCII text C gzip compressed data, was "pliki"