Komendy Linux: Tworzenie aliasów

Alias to zdefiniowane przez użytkownika polecenia, które odwołują się do używanych w systemie poleceń wraz z odpowiednim parametrem. Mechanizm ten skraca czas poświęcony na wpisywanie parametrów; warto zatem z niego skorzystać, jeżeli często używamy jakiegoś polecenia z określonymi parametrami. Aby zorientować się, jakie aliasy są już dostępne w systemie, wywołujemy polecenie alias bez żadnych parametrów. Alias tworzymy przez zdefiniowanie jego nazwy oraz polecenia, do którego ma się odnosić. Zdefiniujmy na przykład alias o nazwie pokaz_kat, który będzie równoznaczny z wpisaniem polecenia: "ls -l":
[root@linux root]# alias pokaz_kat- "ls -l"
Teraz, kiedy mamy taki alias, możemy wypróbować jego działanie, wyświetlając za jego pomocą zawartość katalogu.
[root@linux root]# pokaz_kat /home/user/linux
. .. plik1.txt plik2.txt plik3.txt plik4.txt