Komendy Linux: Tworzenie aliasów

Tworzenie aliasów

 

Alias to zdefiniowane przez użytkownika polecenia, które odwołują się do używanych w systemie poleceń wraz z odpowiednim parametrem. Mechanizm ten skraca czas poświęcony na wpisywanie parametrów; warto zatem z niego skorzystać, jeżeli często używamy jakiegoś polecenia z określonymi parametrami. Aby zorientować się, jakie aliasy są już dostępne w systemie, wywołujemy polecenie alias bez żadnych parametrów. Alias tworzymy przez zdefiniowanie jego nazwy oraz polecenia, do którego ma się odnosić. Zdefiniujmy na przykład alias o nazwie pokaz_kat, który będzie równoznaczny z wpisaniem polecenia

ls -l:

 

[[email protected] root]# alias pokaz_kat- "ls -l"

 

Teraz, kiedy mamy taki alias, możemy wypróbować jego działanie, wyświetlając za jego pomocą zawartość katalogu.

 

[[email protected] root]# pokaz_kat / home/user/linux