Komendy Linux: Tworzenie skrótów- dowiązań symbolicznych

Tworzenie dowiązań symbolicznych

 

Dowiązania symboliczne to coś, co w pewnym stopniu przypomina skróty w systemach Microsoft Windows. Takie dowiązanie pozwala np. szybko przedostać się do wskazanego przezeń katalogu lub uruchomić właściwy program. Dowiązania symboliczne tworzy się poleceniem ln z odpowiednimi parametrami. Samo polecenie służy także do tworzenia dowiązań twardych. A oto parametry, które możemy wykorzystać:

 

-s , --symbolic

 

Parametr ten pozwala na utworzenie dowiązania symbolicznego.

 

[email protected]:~$  ln -s linux/plik1 dowiazanie 

[email protected]:~$  ls -l

lrwxrwxrwx 1 user user 11 lut 21 16:00  dowiazanie => linux/plik1

 

Jak widzimy, w przypadku długiej formy wyświetlania zawartości katalogu dowiązanie symboliczne jest opisane i wskazuje, do jakiego elementu prowadzi: dowiązanie -> linux/plik1.

 

 

 

 

-v , --verbose

 

Dzięki użyciu tego parametru będziemy informowani o poprawnym utworzeniu dowiązania symbolicznego.

 

[email protected]:~$  ln -s -v linux/plik1 dowiazanie 

tworzenie dowiązania symbolicznego 'dowiazanie' do linux/plik1'

 

Pamiętajmy o tym, że dowiązanie symboliczne posiada swoją nazwę jako plik w katalogu, w którym zostało umieszczone; w związku z tym nie można tworzyć dowiązania o nazwie identycznej z istniejącym już w tym katalogu elementem.