Komendy Linux: Tworzenie skrótów- dowiązań symbolicznych

Dowiązania symboliczne to coś, co w pewnym stopniu przypomina skróty w systemach Microsoft Windows. Takie dowiązanie pozwala np. szybko przedostać się do wskazanego przezeń katalogu lub uruchomić właściwy program. Dowiązania symboliczne tworzy się poleceniem ln z odpowiednimi parametrami. Samo polecenie służy także do tworzenia dowiązań twardych. A oto parametry, które możemy wykorzystać:
 • -s , --symbolic
 • Parametr ten pozwala na utworzenie dowiązania symbolicznego.
  user@linux:~$ ln -s linux/plik1 dowiazanie
  user@linux:~$ ls -l
  lrwxrwxrwx 1 user user 11 lut 21 16:00 dowiazanie => linux/plik1
  Jak widzimy, w przypadku długiej formy wyświetlania zawartości katalogu dowiązanie symboliczne jest opisane i wskazuje, do jakiego elementu prowadzi: dowiązanie -> linux/plik1.
 • -v , --verbose
 • Dzięki użyciu tego parametru będziemy informowani o poprawnym utworzeniu dowiązania symbolicznego.
  user@linux:~$ ln -s -v linux/plik1 dowiazanie
  Tworzenie dowiązania symbolicznego 'dowiazanie' do linux/plik1'. Pamiętajmy o tym, że dowiązanie symboliczne posiada swoją nazwę jako plik w katalogu, w którym zostało umieszczone; w związku z tym nie można tworzyć dowiązania o nazwie identycznej z istniejącym już w tym katalogu elementem.