Komendy Linux: Zmiana daty utworzenia plików

Zmiana dat modyfikacji plików i dostępu do nich

 

Zmiana daty dostępu do pliku oraz jego modyfikacji jest dość istotnym elementem działania programów w systemie Linux. Nieraz w celu przetestowania serwera DNS lub WWW będziesz musiał zmienić datę modyfikacji pliku, aby zmusić te serwery do odpowiedniej akcji lub odświeżenia swoich plików konfiguracyjnych. Zmianę wspomnianych wartości umożliwia polecenie touch, omawiane już wcześniej jako narzędzie do tworzenia pustych plików. Jeżeli podamy w poleceniu nazwę pliku, który nie istnieje, rzeczywiście zostanie on utworzony:

 

[email protected]:~$ touch nowy_plik

 

  • Parametry polecenia (touch):

 

-c Jeżeli plik, którego nazwę wpisujemy wraz z poleceniem touch, nie istnieje, to zostanie utworzony. Zapobiegniemy temu, stosując parametr -c. Jeżeli pliku o podanej nazwie nie ma, zaś polecenie touch

zostało wydane wraz z parametrem -c, plik ten nie zostanie utworzony.

 

-m Parametr polecenia zmienia czas ostatniej modyfikacji pliku na czas bieżący

 

-r plik_wzorca

Parametr ten pozwala na podanie pliku, którego czas ma zostać pobrany i ustawiony jako czas modyfikacji tego pliku, którego czas chcemy zmienić.

 

-t czas

Używając tego parametru, sami ustalamy czas modyfikacji pliku, za pomocą formatu RR-MM-DD g g - mm, gdzie:

 

  • RR - rok,

  • MM - miesiąc,

  • DD - dzień,

  • gg - godzina,

  • mm - minuta.

 

Przykładowo data: 1 stycznia 2004 roku, godzina 01:30 będzie w tym wypadku wyglądać następująco: 0401010130.