Komendy Linux: Podręcznik pomocy - MAN

Strony MAN to bogate źródło wiedzy na temat systemu Linux i posługiwania się nim za pomocą poleceń wpisywanych w terminalu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, do czego służy jakieś polecenie, lub uzyskać więcej szczegółowych informacji na jego temat, skorzystaj z tego podręcznika. Aby uzyskać informacje dotyczące interesującego Cię polecenia, wpisz w linii poleceń komendę o następującej składni: "nazwa programu + man", a po niej samo polecenie, którego opisu potrzebujesz, np:
user@linux:~$ man wget
user@linux:~$ man mkdir
user@linux:~$ man apt-get