Komendy Linux. Przełączanie użytkowników w terminalu

Użytkownicy Linuksa mają różne prawa dostępu do zasobów komputera i prawa do uruchamiania różnych programów, tak jak w innych systemach. W każdym systemie Linux istnieje specjalne konto użytkownika o nazwie root; posługując się nim, można korzystać ze wszystkich operacji systemowych - na konto to nie są nałożone żadne ograniczenia. Oznacza to między innymi, że użytkownik korzystający z tego konta w wyniku swojego nieumiejętnego działania może w łatwy sposób uszkodzić system, co będzie oznaczało konieczność jego ponownej instalacji. Jeżeli zatem nie musimy pracować na tym koncie, to nigdy nie powinniśmy tego robić. Wydanie nieodpowiedniego polecenia, na przykład z błędem w zapisie, może spowodować bardzo duże straty. Powinniśmy zatem utworzyć oddzielne konto, którego będziemy używali do pracy, zaś z konta root będziemy korzystać tylko w przypadkach absolutnie tego wymagających. Aby zmienić w terminalu aktualnie zalogowanego użytkownika na użytkownika root, należy wydać polecenie:
user@linux:~$ sudo su
Następnie podaj hasło dla aktualnie zalogowanego użytkownika z przyznanymi prawami administracyjnymi By wylogować się z konta root, i przełączyć się na zwykłego użytkownika, wystarczy wpisać komendę exit