Komendy Linux: Włączanie/wyłączanie systemu

Po zalogowaniu się na swoje konto i zapoznaniu się z nowym systemem zapewne będziemy chcieli wyłączyć bezpiecznie komputer, tak aby nie uszkodzić dysku twardego. System Linux jest zaopatrzony w narzędzie, które podczas każdego uruchomienia systemu sprawdza integralność danych zapisanych na dysku twardym i to, czy nie pojawiły się na nim jakieś błędy w przypadku, gdy system został zamknięty nieprawidłowo. Aby wyłączyć komputer z poziomu linii poleceń, wpisujemy w niej polecenie halt .
user@linux:~$ halt
Polecenie to spowoduje zatrzymanie wszystkich działających programów i odłączanie dysków twardych, dzięki czemu nie ulegną one awarii po odcięciu napięcia zasilania. Wszystkie te operacje można będzie śledzić na ekranie. Zamiennikiem polecenia halt jest polecenie shutdown z odpowiednim parametrem:
user@linux:~$ shutdown -h now
Jeżeli natomiast chcielibyśmy ponownie uruchomić system, powinniśmy użyć polecenia shutdown z parametrem -r:
user@linux:~$ shutdown -r now
Więcej informacji na temat działania tych poleceń można znaleźć w podręczniku systemowym MAN.