Włączanie/wyłączanie hibernacji

Jeśli chcemy zapisać pracę naszego komputera i go wyłączyć, musimy użyć hibernacji. Domyślnie ta opcja jest wyłączona, natomiast istnieje możliwość jej włączenia, lub wyłączenia. By to zrobić, użyj wiersza poleceń jako administrator. Wpisz w menu Start słowo "cmd" i kliknij na wynik wyszukiwania prawym przyciskiem myszy, wybierając z menu kontekstowego opcję "Uruchom jako administrator" W wierszu poleceń wpisz następujące komendy: Teraz przejdź do panelu sterowania. W oknie "Uruchom" [kombinacje: Windows+R] wpisz komendę "control" Przejdz do apletu "System i zabezpieczenia". Następnie wybierz zakładkę "Opcje zasilania" Następnie po lewej stronie okna wybierz z listy opcję: "Wybierz działanie przycisku zasilania" Kolejnym krokiem będzie naciśnięcie linku "Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne" Kliknij na przycisk "Hibernacja" i zatwierdz zmiany, klikając przycisk "Zapsiz zmiany" Gdy chcesz wyłączyć hibernację, po prostu powtórz te same kroki, tym razem używając drugiej komendy i odznaczając opcję "Hibernacja" z panelu sterowania. Ważna uwaga: Hibernacja może nie działać gdy w systemie brakuje sterowników ACPI, zarządzania systemem i energią, lub ustawienia BIOS/UEFI dotyczące zasilania są ustawione nieprawidłowo.