Włączanie/wyłączanie hibernacji

Jeśli chcemy zapisać pracę naszego komputera i go wyłączyć, musimy użyć hibernacji. Domyślnie ta opcja jest wyłączona, natomiast istnieje możliwość jej włączenia, lub wyłączenia.

 

By to zrobić, użyj wiersza poleceń jako administrator. Wpisz w menu Start słowo "cmd" i kliknij na wynik wyszukiwania prawym przyciskiem myszy, wybierając z menu kontekstowego opcję "Uruchom jako administrator"

 

 

 

 

 

 

 

 

W wierszu poleceń wpisz następującą komendę:

  • powercfg.exe /h on - gdy chcesz włączyć hibernację

  • powercfg.exe /h off - gdy chcesz wyłączyć hibernację

 

 

 

 

 

 

Teraz przejdz do panelu sterowania. W oknie "Uruchom" [kombinacje: Windows+R] wpisz komendę "control"

 

 

 

 

 

 

Przejdz do apletu "System i zabezpieczenia". Następnie wybierz zakładkę "Opcje zasilania"

 

 

 

 

 

 

Następnie po lewej stronie okna wybierz z listy opcję: "Wybierz działanie przycisku zasilania"

 

 

 

 

 

 

Kolejnym krokiem będzie naciśnięcie linku "Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne"

 

 

 

 

 

 

Kliknij na przycisk "Hibernacja" i zatwierdz zmiany, klikając przycisk "Zapsiz zmiany"

 

 

 

 

 

 

Gdy chcesz wyłączyć hibernację, po prostu powtórz te same kroki, tym razem używając drugiej komendy i odznaczając opcję "Hibernacja" z panelu sterowania.

 

Ważne uwagi:

 

  • Hibernacja może nie działać gdy w systemie brakuje sterowników ACPI, zarządzania systemem i energią, lub ustawienia BIOS/UEFI dotyczące zasilania są ustawione nieprawidłowo.