Tworzenie i usuwanie partycji. Zarządzanie dyskiem

Jeśli chciałbyś utworzyć nową partycję na swoim dysku twardym, bądź chciałbyś sformatować nowo zakupiony dysk, skorzystaj z pomocy tego poradnika.

Tworzenie partycji za pomocą narzędzia systemowego

Uruchom narzędzie: "Zarządzanie dyskami". By to zrobić, wpisz w oknie "Uruchom" [klawisze Windows + R] a następnie wpisz polecenie: "diskmgmt.msc". Otworzy ci się okno przystawki. By móc utworzyć nową partycję na dysku, zaznacz interesujący Ciebie dysk, który chciałbyś podzielić na części. Następnie kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję: "Zmniejsz wolumin..." W oknie które ci wyskoczy, wpisz wartość (w MB- czytaj: MegaBajtach) która podzieli dysk na wskazaną przez Ciebie pojemność w MB. W tym celu użyj kalkulatora. Jeśli np: chcesz utworzyć partycję o pojemności 10 GB, wpisz obliczenie: 10 (tu wpisz żądaną przez ciebie wartość w GB- gigabajtach)*1024=10240 (wynik w MB). Analogicznie postąp z innymi wartościami i wpisz je do rubryki. By zatwierdzić zmiany, naciśnij przycisk "Zmniejsz". Następnie utworzoną przez ciebie partycję na dysku, należy przyporządkować i sformatować. W tym celu, kliknij jeszcze raz prawym przyciskiem myszy na utworzoną partycję (będzie ona wyświetlać się kolorem czarnym). Z menu kontekstowego wybierz opcję- "Nowy wolumin prosty..." W kreatorze tworzenia partycji, które ci się pojawi klikamy przycisk "Dalej" Następnie wpisujemy maksymalną wartość jaka jest możliwa, wtedy powstanie cała partycja. Jeśli jednak chcemy jeszcze ją podzielić na inne partycje (np: na kolejne dwie), wtedy wpisz wartość woluminu w taki sposób, by rozłożył się na kolejne partycje. W tym przykładzie, tworzymy jedną partycję, która wykorzysta całą wolną przestrzeń. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by potem ją jeszcze podzielić, gdy zajdzie taka potrzeba. Wpisz wartość i kliknij przycisk "Dalej" by kontynnuować. W kolejnym etapie wybierz w pierwszej rubryce system plików jaki chcesz zastosować na tworzonej partycji. Zalecane jest użycie systemu plików NTFS, exFAT- gdy zamierzasz posiadać kompatybilność z systemem Linux, lub FAT32 (do 32 GB na partycję z ograniczeniem do 4 GB pojemności na każdy plik), gdy chcemy zachować wsteczną kompatybilność z starszymi urządzeniami lub systemem. W rubryce drugiej wpisz swoją dowolną nazwę, jaką ma przyjąć nowa partycja. Możesz też zmienić rozmiar alokacji partycji, jednak nie musisz tego robić, domyślna wartość jest w zupełności wystarczająca. Jeśli jesteś "Standardowym użytkownikiem", powinieneś zachować domyślne 4096 bajtów. Zasadniczo rozmiar jednostki alokacji jest wielkością bloku na dysku twardym, gdy formatujesz partycję w systemie plików NTFS. Jeśli masz dużo małych plików, dobrze jest zachować niewielki rozmiar alokacji, aby miejsce na dysku twardym nie zostało zmarnowane. Jeśli masz dużo dużych plików, utrzymanie ich wyżej zwiększy wydajność systemu dzięki mniejszej liczbie bloków do wyszukiwania. Jeśli używasz dysku SSD/Flash warto zaznaczyć opcję 3- "wykonaj szybkie formatowanie", które pozwoli uniknąć operacji zerowania komórek, które mogą doprowadzić do krótszego żywota takiego dysku. Odznacz ją gdy używasz dysku HDD. Kliknij przycisk "Dalej" by kontynnuować. Na sam koniec kliknij przycisk: "Zakończ". System rozpocznie tworzenie partycji a potem przystąpi do formatowania. Operacja powinna zająć od kilku sekund do kilkunastu-kilkudziesięciu minut w zależności od rodzaju dysku, pojemności partycji oraz szybkości dysku. Dzięki temu udało ci się utworzyć swoją partycję. Jeśli jednak chciałbyś przywrócić stan dysku jaki był wcześniej (tylko 1 partycja)- usuń wszystkie partycję i utwórz jedną dużą, wykonując te same kroki opisane wyżej. Możesz też skorzystać z opcji "Rozszerz wolumin..." jeśli jest dostępna. Wtedy w oknie kreatora przenieś wszystkie wolne partycje na prawą stronę do kolumny "Wybrane". Następnie kliknij przycisk "Dalej" W ten sposób, jeśli posiadasz jeszcze nieprzydzielone, wolne miejsce, możesz utworzyć partycję, którą dodatkowo rozszerzysz.

Tworzenie partycji za pomocą komendy DISKPART

Czasami jednak utworzenie partycji nie jest możliwe z poziomu systemu. Problemy z formatowaniem dysków przy pomocy standardowej procedury – kreatora formatowania występują dość często. Najczęściej pojawiają się komunikaty w stylu “System Windows nie był w stanie dokończyć formatowania”. Ta część poradnika przedstawia alternatywną metodę formatowania z użyciem Windowsowego narzędzia- diskpart. By móc sformatować nośnik (utworzyć jedną partycję wykorzystującą całą wolną przestrzeń na dysku), należy skorzystać z instalatora systemu Windows (opcja: Napraw Komputer-> Zaawansowane ustawienia-> Wiersz poleceń, ewentualnie komenda: cmd.exe uruchomiona jako administrator) lub nośnika ratunkowego- Windows PE, które swoją drogą pobierzesz z bazy programów diagnostycznych. Gdy już uruchomisz konsolę (należy uruchomić jako administrator, inaczej opcja ta nie zadziała), wpisz polecenie: "diskpart". Następnie wpisujemy komendę: "list disk". Dzięki niej uzyskamy informacje o identyfikatorze dysku, który zamierzamy sformatować. Wybieramy dysk, na którym chcemy utworzyć partycję za pomocą komendy: "select disk x", gdzie x oznacza cyfrę wybieranego dysku, tak jak przedstawiono to na poniższym zrzucie. Zerujemy MBR (ang. Master Boot Record), wpisujemy komendę: "clean". Pozwoli to oczyścić dysk z potencjalnie błędnych informacji uniemożliwiających sformatowanie nośnika np. wpisów utworzonych przez rootkity lub wirusy MBR. Następnie tworzymy partycję podstawową (ang. Primary partition) na wskazanym dysku, za pomocą komedy: "create partition primary" W kolejnym etapie listujemy partycje na dysku poprzez polecenie: "list partition". Wykonanie polecenia skutkuje wyświetleniem wszystkich partycji na wskazanym urządzeniu magazynującym. Ponieważ stworzyliśmy wcześniej tylko jedną partycję, na liście będzie widoczny jeden wpis, a partycja będzie posiadać identyfikator 1. Ustawiamy fokus na partycji za pomocą polecenia: "select partition x", gdzie x- oznacza cyfrę utworzonej partycji. Wybranie partycji jest konieczne, w celu przeprowadzenia operacji formatowania. Teraz pora na ustawienie flagi “Aktywna”, wpisujemy komendę: "active". Na sam koniec wpisujemy komendę: "format fs=ntfs/fat32/exfat quick", gdzie ntfs,fat32 oraz exfat oznaczają wybrany system plików, zaś opcja "quick" oznacza włączenie szybkiego formatu partycji. Komendy powinny wyglądać podobnie, tak jak na zdjęciu poniżej: W efekcie, system utworzył nam jedną partycję wykorzystująca całą pojemność dysku. Wskazówki: Czasami z różnych przyczyn, instalator Windows odmawia instalacji nawet na czystym dysku, problemem jest wtedy rodzaj zastosowanej tablicy dysku- MBR lub GPT. Jeśli instalujemy system starszy niż Windows 7 lub instalujemy system nowszy niż Windows 7 w trybie Legacy (ustawienie BIOS/UEFI), instalator nie uruchomi się dopóki użytkownik nie skonwertuje dysku na MBR. By to zrobić, wpisz komendę: "convert mbr" podczas tworzenia partycji, po komendzie: "clean". Jeśli jednak dysk posiada strukturę logiczną MBR a chcesz uzyskać GPT, wtedy wpisz komendę: "convert gpt" Czasami zdarza się, że system nie widzi naszego dysku w eksploratorze. By temu zaradzić, wróć z powrotem do menadżera dysków: "diskmgmt.msc" i sprawdź czy system znalazł dysk. Jeśli tak to problemem jest brak litery przypisanej dyskowi. Zrobisz to za pomocą polecenia "Zmień literę dysku i ścieżki..." klikając na dysk prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję z menu kontekstowego. Następnie w wyświetlonym oknie, kliknij przycisk "Dodaj". W kolejnym oknie wybierz opcję: "Przypisz następującą literę dysku:" i wybierz dowolną, wybraną przez Ciebie literę dla dysku. Po zatwierdzeniu wszystkich okienek, dysk powinien pojawić się w eksploratorze Windows. Jeśli wciąż go tam nie ma, prawdopodobnie nie jest sformatowany (wtedy wykonaj kroki opisane wyżej), lub sprawdź czy problem leży po stronie ustawień BIOSu/UEFI w komputerze i połączeń kablowych między dyskami a płytą główną i zasilaczem.