Tworzenie kopii ustawień zasad grupy i ich przywracanie.

Praca w oparciu o maszyny wirtualne pozwala nam na bezkarne wykonywanie wszelkich działań w systemie wirtualnym bez obawy o stan systemu gospodarza. Czasem jednak zachodzi potrzeba przeniesienia systemu zainstalowanego na fizycznym hoście do środowiska wirtualnego. Taką konwersję możemy wykonać różnymi metodami, które postaramy się opisać poniżej.

Tworzenie fizycznej kopii systemu w formacie VHD/VHDX (VirtualBox/VirtualPC).

Najprostszym sposobem wykonania takiej migracji jest wykorzystanie oprogramowania Disk2vhd. Głównym zadaniem programu jest wykonanie kopii zapasowej fizycznego obrazu sytemu tak, aby można było go przenieść do wirtualnego środowiska. Kopie te można użyć w programie do wirtualizacji (Virtual PC, Hyper-V czy VirtualBox). W przypadku użycia VMware konieczna jest wcześniejsza konwersja dysku z formatu VHD do formatu VMDK. Jeśli zaś zamierzamy użyć VirtualBox dysk zapisujemy w formacie VHD. Pobierz program z naszej bazy oprogramowania, bądź z tego linku. Następnie wypakuj pliki programu do dowolnego miejsca i przejdź do folderu. Uruchom aplikację "disk2vhd64.exe", lub "disk2vhd.exe" jeśli używasz systemu 32-bitowego. Otworzy ci się okno z programem. Zaznacz w nim opcję: "Use Volume Shadow Copy", jeśli masz zamiar używać pliku wirtualnej maszyny w programie VirtualPC, zaznacz rówież koniecznie opcję: "Prepare for use in VirtualPC", a jeśli nie chesz tworzyć pliku w formacie VHDX, odznacz opcję: "Use VHDX". Następnie z listy zaznacz dyski które chciałbyś uwzględnić w kopii systemu, najlepiej wybrać dwa woluminy, na których zainstalowany jest system. Obok nich znajduje się informacja, jaki rozmiar pliku będzie miał końcowy obraz kopii systemu w zapisanym formacie VHD/VHDX. Gdy już mamy wszystko gotowe, klikamy na przycisk "Create". Czekamy do momentu zakończenia operacji.

Tworzenie fizycznej kopii systemu w formacie VMDX (VMware).

Czasami jednak utworzone dyski z wykorzystaniem Disk2vhd nie zawsze działają dlatego też należy sięgnąć po inne oprogramowanie, które zadanie przeniesienia systemu fizycznego do wirtualnego wykona niezawodnie. W tym celu wykorzystamy program VMware vCenter Converter, który należy zainstalować. Możesz go pobrać z naszej bazy oprogramowania bądź tego linku. Ważne jest, aby podczas instalacji programu wybrać opcję "Local installation" gdyż operacje będą podlegać hostowi lokalnemu a nie sieciowemu. Po pobraniu i zainstalowaniu tego programu klikamy prawym przyciskiem myszy na skrót który zostanie utworzony na naszym pulpice, następnie klikamy opcję: "Zaawansowane..." i wybieramy z okna dialogowego opcję: "Uruchom jako administrator". Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk: "OK". Uruchamiamy program, w oknie które się nam wyświetli klikamy przycisk: "Convert machine". Wyskoczy nam okno konfiguracji maszyny. By utworzyć kopię zapasową systemu w formacie VMDK, który jest obsługiwany przez program VMware, wybieramy opcję: "Powered off" a następnie z rozwijanej listy wybieramy opcję: "This local machine". Klikamy na przycisk: "Next". W kolejnym etapie wybieramy w miarę możliwości najnowszą wersję programu VMware Workstation. Następnie nazywamy naszą maszynę i wskazujemy dla niej miejsce docelowe, do którego zostanie zapisana nasza kopia. Klikamy na przycisk "Next". Następnie program wyświetli szczegóły ustawień tworzenia naszej kopii wirtualnej maszyny. Ustawienia zostały podzielone na sekcje a ich konfiguracja odbywa się poprzez wybranie przycisku: "Edit". Na początku wskazujemy jakie dyski mają być zawarte w kopii zapasowej, klikamy więc na pierwszą sekcję: "Data to copy" i klikamy na dostępny obok niej link "Edit". Następnie zaznaczamy na liście dyski które mają być zawarte w pliku VMDK. Tak samo jak w powyższym programie "disk2vhd" najlepiej jest wybrać dwie lokalne partycje- rozruchową i systemową. Możemy również skonfigurować inne ustawienia naszej maszyny, w oknie ustawień w sekcji "Devices" możemy ustawić wielkość pamięci RAM dla maszyny wirtualnej, oraz określić liczbę wirtualnych procesorów. Możemy również zdecydować jakie karty sieciowe mają być podłączone na starcie po uruchomieniu wirtualnej maszyny. W sekcji ustawień: "Networks" określamy ilość kart sieciowych oraz typ połączenia przez nie realizowany (sposób podłączenia do sieci). Jeśli zależy nam aby tworzona maszyna była w sieci widoczna jak normalny komputer z dostępnej listy wybieramy opcję Bridged (NAT - komputer zachowuje się tak jak by był podłączony do routera, wirtualny host działa w całkiem innej podsieci niż komputer gospodarz; Host-only - wirtualna maszyna umieszczana jest w izolowanej sieci w której komunikować się mogą inne wirtualne maszyny, łączność pomiędzy gospodarzem a systemem gościa jest możliwa). Program automatycznie wykrywa nasze fizyczne karty sieciowe komputera i przekonwertowywuje je na własne adaptery, zatem jeśli mamy dwie karty sieciowe w komputerze, ukażą się nam dwa wirtualne adaptery, które możemy oczywiście dowolnie włączyć lub wyłączyć. W sekcji: "Services" możemy dostosować nasze usługi systemowe obecne na naszym fizycznie zainstalowanym systemie pod kątem zwirtualizowanej maszyny, która zostanie utworzona, domyślnie nie musimy nic zmieniać, jeśli chcemy by wszystko było tak jak obecnie wygląda i działa nasz "fizyczny" system gospodarza. W sekcji ustawień: "Advanced" możemy również dostosować inne ustawienia, takie jak synchronizacja daty czy automatycznie zainstalowane dodatki ze sterownikami do obsługi wirtualnej maszynie w programie VMware. Warto przejść do zakładki "Post Conversion" i wybrać opcję: "Install VMware Tools on the destination virtual machine". Gdy już skonfigurujemy ustawienia tworzenia kopii, zostanie nam wyświetlone podsumowanie, by rozpocząć tworzenie kopii klikamy na przycisk: "Next". Teraz wystarczy zaczekać aż program utworzy we wskazanej przez nas lokalizacji, plik wirtualnej maszyny zawierającej kopię naszego fizycznie zainstalowanego systemu. Operacja może potrwać kilkanaście do kilkudziesięciu minut. Postęp tworzenia maszyny będzie pokazany w głównym oknie programu. Gdy plik z maszyną będzie już gotowy, wystarczy przejść do lokalizacji docelowej, kliknąć dwukrotnie na plik "vmx" i poczekać na załadowanie programu VMware Workstation. Maszyna zostanie dodana automatycznie z ustawieniami, które wcześniej zdefiniowaliśmy. Jedynym minusem tej operacji, jest konieczność ponownej aktywacji systemu Windows, lecz po uporaniu się z tym drobnym nieudogodnieniem możemy w pełni korzystać z wirtualnego systemu będącego kopią naszej fizycznej maszyny.