Zmiana ustawień sieciowych

Jeśli musisz zmienić adresy IP, DNS by móc połączyć się z internetem zgodnie z ustawieniami twojego operatora, zobacz jak to zrobić.

Windows 10

W przypadku tego systemu, otwieramy aplikację "Ustawienia systemu Windows" z poziomu "Centrum Akcji" lub ikonki w menu Start. Przechodzimy do zakładki "Sieć i Internet". Następnie wybieramy zakładkę "Stan" i klikamy na przycisk "Zmień opcję karty". Zaznaczamy interesującą nas kartę sieciową, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Właściwości". Z listy dostępnych protokołów dla wybranej przez nas wcześniej karty sieciowej, wybieramy protokół TCP/IPv4, po czym klikamy na przycisk "Właściwości" Teraz możesz przystąpić do zmian w konfiguracji ustawień sieciowych. Możesz tutaj wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz bramę domyślną. Możesz również ustalić serwery DNS, z jakimi będzie łączył się twój komputer. Jeśli chcesz zmienić inne ustawienia dotyczące protokołów TCP/IP oraz ustawień połączenia kopmputera z serwerami DNS, wybierz przycisk "Zaawansowane", po czym kliknij na interesującą ciebie kategorię. Ustawienia te mają zastosowanie, gdy komputer podłączony jest do domeny lub grupy roboczej, lub pracuje w sieci firmowej, gdzie istnieje serwer DNS. Ustawienia te możesz również zastosować w łatwy sposób dla kart przewodowych "ethernet" z poziomu aplikacji systemowej. Kliknij w zakładkę "Ethernet", następnie wybierz kartę sieciową po czym w kolejnym oknie wybierz opcję "Edytuj" Teraz wprowadź ustawienia sieciowe. Zastosujesz je kilkając na przycisk "Zapisz"

Windows 7/8.1

W systemach Windows 7 i 8.1 należy użyć panelu sterowania by móc zmienić ustawienia karty sieciowej. Wybieramy następnie zakładkę "Sieć i Internet" Następnie "Centrum sieci i udostępniania" Z listy dostępnych opcji obok wybieramy "Zmień ustawienia karty sieciowej" Dalej wystarczy wybrać kartę sieciową z listy, zaznaczyć i kliknąć prawym przyciskiem myszy klikając na opcję "Właściwości". Potem wybieramy protokół TCP/IPv4 i tak jak w przypadku systemu Windows 10- konfigurujemy. Jest to bardzo podobne do powyżej opisanych instrukcji.