Odczytywanie zapisanych kluczy CD-KEY

Zapomniałeś lub zgubiłeś swój klucz licencyjny do systemu Windows? Chciałbyś go odzyskać? Nie ma sprawy. W tym poradniku pokażę ci, jak go odczytać. Pobierz aplikację ProduKey z bazy oprogramowania. Wypakuj archiwum do dowolnego miejsca na pulpicie. Uruchom aplikację. Po jej uruchomieniu, pokaże ci ona zapisane klucze licencyjne, które wpisałeś podczas instalacji, lub wpisałeś i zapisałeś z kontem Microsoft. Zostanie ci także wyświetlony klucz licencyjny przypisany do płyty głównej (tzw: OEM BIOS). Zapisz teraz potrzebne klucze, i możesz wykorzystać je później do ponownej instalacji systemu na tym samym komputerze. W przypadku (tylko i wyłącznie) poszukiwania klucza instalacyjnego CD-Key dla systemu Windows XP, warto zajrzeć do struktury plików zapisanych na płycie (obrazie instalacyjnym). By odczytać klucz CD-KEY systemu Windows XP najpierw zamontuj obraz instalacyjny w wirtualnym napędzie lub napędzie optycznym. Następnie przejdź do folderu "i386", po czym znajdź w nim plik o nazwie "UNATTEND.txt". Otwórz go w notatniku. W tym pliku znajdziesz szukany przez ciebie klucz CD-KEY, który znajduje się pod linijką "ProductKey". Pamiętaj, że klucz taki znajdzie się najczęsciej w obrazach systemu, które wymagają podania klucza produktu, bądź są zmodyfikowane. Istnieje również możliwosć szybkiego sprawdzenia klucza za pomocą wiersza poleceń w trybie administracyjnym. Wyszukaj "wiersz poleceń" w wyszukiwarce, następnie kliknij na opcję prawym przyciskiem myszy i wybierz "Uruchom jako administrator". Następnie wpisz komendę: "wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey". Po zatwierdzeniu komendy enterem po chwili pojawi ci się wynik- twój zapisany klucz CD-KEY użyty do aktywacji systemu.