Naprawa niebieskich ekranów śmierci (BSoD)

Błąd typu niebieski ekran (nazywany także „błędem zatrzymania”) może wystąpić, jeśli z powodu problemu urządzenie zostaje nieoczekiwanie zamknięte lub ponownie uruchomione. Zamiast tego może pojawić się niebieski ekran z komunikatem o wystąpieniu problemu i konieczności ponownego uruchomienia urządzenia. BSoD może wyświetlić błąd o określonej nazwie błędu oraz numerze błędu zapisanym w postaci szesnastkowej (np:0x0000000A; 0x00000133 czy inne). W tym poradniku dowiesz się jak naprawić problem z wyświetlaniem BSoD w zależności od rodzaju błędu. Poniżej zostały ukazane najczęściej wyświetlane błędy.

CRITICAL_PROCESS_DIED

Powyższy błąd wskazuje na nieprawidłowe działanie krytycznej usługi systemowej (lsass.exe, svchost.exe, winlogon.exe). Gdy usługa została przez przypadek zatrzymana, usunięta, zablokowana przez działanie innego programu, system zawiesza pracę i wyświetla ten błąd. Najcześciej problem pojawia się gdy program ingeruje w usługi systemowe (program jest niekompatybilny lub niestabilny). BSOD o tej nazwie zostanie także wyświetlony, gdy system nie będzie w stanie uruchomić krytycznej dla działania go usługi. Sposoby naprawy:

SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Błąd SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED występuje, gdy wątek systemowy generuje wyjątek, którego procedura obsługi błędów nie wychwytuje. Ponieważ ten błąd nie został zauważony, komputer postanowia zatrzymać działanie aplikacji, która generuje błędy. Problem może wskazywać też na wadliwe działanie sprzętu. Sposoby naprawy:

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Błąd ten pojawia się gdy system Windows przetworzy działanie aplikacji zawierającej niekompatybilność z nim. Mowa tu oczywiście o błędnym działaniu sterowników (najczęściej do obsługi karty graficznej) lub programu antywirusowego. Błąd może dotyczyć także wadliwego działania sprzętu lub uszkodzonych plików systemowych. Sposoby naprawy:

VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED

Błąd ten oznacza problem z działaniem karty graficznej (GPU) lub w systemie zainstalowane są niekompatybilne sterowniki do karty graficznej. Sposoby naprawy:

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

Komunikat ten inforumuje, iż system zarezerwował pamięć dla procesu w miejscu pamięci niewirtualnej (nonpage), do której proces nie ma dostępu, lub system Windows nie znalazł danych które może tam przechować. Głównym problemem jest zbyt mała ilość RAM lub aplikacja zużywa jej zbyt dużo. Równie dobrze błąd może wskazywać na problemy z dyskiem twardym lub pamięcią RAM. Sposoby naprawy:

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

Wystąpienie tego problemu na komputerze w pełni oznacza, że system operacyjny Windows ma problemy z kontynuowaniem jednego lub więcej procesów systemu. Często ten problem wskazuje na przestarzałe lub niedziałające sterowniki. Problemem mogą być też uszkodzone pliki systemowe, dlatego też warto zacząć naprawę od weryfikacji plików i sterowników systemu. Jeśli sterownik zatrzyma działanie systemu, należy go odinstalować. W innym przypadku, konieczna może być reinstalacja systemu. Sposoby naprawy:

DPC_WATCHDOG_VIOLATION

Problem oznacza zatrzymanie lub zbyt długie działanie żądania (IRQL) przez składnik systemu zwanym DPC. Jeśli proces o wysokim priorytecie nie może zostać zniesiony do niższego poziomu, system zawiesza się (jeśli czas jego obniżania przez DPC jest zbyt długi). Błąd wskazuje na problem podczas instalacji wadliwego sterownika, system został uruchomiony na wadliwym sprzęcie, lub uruchamiany jest z dysku którego firmware jest niekompatybilne z systemem Windows. Sposoby naprawy:

KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

System zatrzymał działanie aplikacji lub sterownika w wyniku błędu, który nie został zaraportowany przez logi zdarzeń systemowych. Błąd może być spowodowany bugiem w aplikacji, przestarzałymi sterownikami lub używniem systemu na sprzęcie który wymaga aktualizacji oprogramowania układowego- BIOS (z powodu niekompatybilności) Sposoby naprawy:

KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR

KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR ma miejsce, gdy jądro systemu żąda strony danych z systemowego pliku stronicowania (tj. Pliku wymiany), ale danych nie można wczytać do pamięci. Problem najczęściej pojawia się gdy system wykonał instrukcje na wadliwym urządzeniu i najczęściej błąd wskazuje na złe działanie pamięci RAM i dysku podczas operacji odczytu do pamięci. Problem może też dotyczyć pamięci CACHE pliku pamięci wirtualnej, dlatego by go naprawić, koniecznie zwiększ ilość miejsca pamięci wirtualnej, sprawdź pamięć RAM oraz działanie dysku twardego. Sposoby naprawy:

INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Często spotykany błąd. System Windows nie może znaleźć plików rorzruchowych, koniecznych do uruchomienia systemu. Problem wskazuje też na uszkodzoną partycję systemową lub rozruchową. Często spotykany przy aktualizacji systemu do nowszej wersji, gdy instalator aktualizacji naruszy pliki rozruchowe wadliwymi wersjami. Błąd może pojawić się gdy dysk jest uszkodzony, kabel łączący dysk z płytą główną jest naruszony lub nie doczepiony do końca. Koniecznie sprawdź też, czy dysk nie uległ awarii (z powodu bad sectorów). Sposoby naprawy: