Blokowanie dostępu do stron internetowych

Czasem zdarza się, że chcielibyśmy zablokować dostęp do strony internetowej, której nie chcemy widywać, lub chcemy ograniczyć jej wyświetlanie dla innych użytkowników komputera, tak aby nikt nie mógł jej zobaczyć. Jeśli chciałbyś więc ograniczyć wyświetlanie rażących stron internetowych, szczególnie młodszym lub mniej doświadczonym osobom, skorzystaj z tego poradnika. Otwórz Eksplorator plików [Klawisze: Windows+E] i przejdź do lokalizacji: [Dysk systemowy] C:\Windows\System32\Drivers\etc. Na liście dostępnych plików zaznacz "hosts" i kliknij na niego prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz opcję: "Otwórz za pomocą". Wybierz aplikację: "Notatnik" i kliknij "OK". Poniżej rekordów w dokumencie wpisz adres: "127.0.0.1", dodaj spację po czym wpisz adres strony internetowej (domenę)- nie powinna ona zawierać przedrostka www oraz lokalizacji pliku strony internetowej. Wpisz nazwę domeny strony internetowej, którą chcesz zablokować, np.: wp.pl; onet.pl; youtube.com; facebook.com (tak jak przedstawiono to na zdjęciu poniżej) Teraz zapisz plik z cudzysłowem przed i po zakończeniu nazwy pliku. Zapisz plik jako typ: "Wszystkie pliki" w dowolnej lokalizacji, np.: na pulpicie. Nie może być to folder systemu. Zapisany plik przenieś do tego samego folderu "C:\Windows\System32\Drivers\etc\". Potwierdź, że chcesz przenieść plik, dlatego naciśnij przycisk "Kontynuuj" by wykonać tę operację jako administrator systemu. W efekcie po kilku sekundach dowolne wpisanie i próba wyświetlenia blokowanej strony internetowej zakończy się fiaskiem. By z powrotem odblokować stronę, po prostu wykonaj powyższe kroki ponownie, z tą różnicą, iż rekordy blokowanych stron należy usunąć lub skomentować znakiem- #, tak jak przedstawiono to poniżej: Gdyby z jakiegoś powodu strona dalej by się wyświetlała, zresetuj cache DNS systemu Windows, za pomocą komendy: ipconfig /flushdns w wierszu poleceń (cmd.exe). Poradnik dotyczący komend znajdziesz tutaj, tam zostało opisane jak jej użyć. Warto też wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki za pomocą np.: programu CCleaner. Powinno pomóc.