Konfiguracja programu antywirusowego Avira Prime Security

Domyślne ustawienia programu antywirusowego są skonfigurowane w taki sposób, by były one optymalne dla każdego urządzenia i użytkownika komputera. Nie mniej jednak programy pozostawiają otwartą furtkę do zmiany tych ustawień, które pozwolą zwiększyć zapewnianą przez ich algorytmy i skanery czułość wykrywania zagrożeń i blokowania ataków sieciowych. W tym poradniku pokażemy jak skonfigurować program Avira Prime Security w taki spósób by zapewniał jak najlepszą ochronę.

UWAGA! Zmiany ustawień programu zwiększają czułość wykrywania szkodliwego oprogramowania oraz zwiększają aktywność skanerów antywirusowych. Jeśli posiadasz wolny komputer (4GB RAM oraz system zainstalowany na nośniku HDD), zalecamy nie modyfikować tych ustawień. Ich zmiana powoduje zwiększenie ochrony, kosztem wydajności. Ustawienia należy zmieniać wtedy gdy mamy pewność, że wiemy co robimy oraz posiadamy odpowiednio szybki sprzęt. Ponadto warto tutaj zaznaczyć, że po zmianie ustawień, ochrona antywirusowa będzie bardzo czuła, dlatego możesz być irytowany komunikatami fałszywego alarmu wykrycia wirusa.

Po zainstalowaniu programu, kliknij w Menu i wybierz z listy przycisk "Settings". W sekcji "GENERAL" w zakładce "Updates" zmieniamy wartość na "30 minutes". Przechodzimy do sekcji "SECURITY", klikamy na zakładkę "Virus Scan". Zaznaczamy opcję "Scan all files", włączamy skanowanie plików skompresowanych- "Mailbox" oraz "Disk image formats". Następnie wpsiujemy wartość, która określi jak dużo folderów ma być przeskanowane wewnątrz archiwów, my polecamy wartość 50. W zakładce "Protection options", włączamy skanowanie archiwów "scanning archives" - zmieniamy przełącznik na włączony. W oknach wartości wpisujemy- 10/100/10, pierwsza wartośc określa ilość zagnieżdzonych folderów do przeskanowania wewnątrz archiwum, druga ogranicza do liczby skanowanych w nim plików, a trzecia do rozmiaru pliku skompresowanego. Wartości można dostosować na większe, jednak z powodu iż jest to już sekcja skanera rezydentnego, nie polecamy zmieniać na wartości większe niż 50 MB. W sekcji "Thread categories" zaznaczamy wszystkie opcje, pozwoli to programowi antywirusowemu wykrywać większą ilość zagrożeń. Na sam koniec włączamy opcję "Software updater" na włączoną aby program pomagał automatycznie dbać o aktualność najnowszych wersji oprogramowania.