Dodawanie wpisów do autostartu.
Jeżeli chcielibyśmy zrobić, tak by aplikacja uruchamiała się samoczynnie podczas uruchamiania systemu, wystarczy drobna modyfikacja. W tym poradniku zobaczysz co trzeba zrobić, by zmusić program do automatycznego startu (nawet jeśli nie posiada takiej opcji w ustawieniach).
I sposób

Na początku uruchom okno "Uruchamianie" [Klawisze: Windows+R] i wpisz komendę "%programdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs"

 

 

 

 

 

 

Wyskoczy ci okienko eksploratora Windows, w którym otworzony będzie folder wraz z zawartością skrótów do zainstalowanych programów w systemie. Wybierz program, który chcesz uruchomić przy autostarcie, klikając na jego skrót i kopiując go w dowolne miejsce, np: na pulpit. Możesz też użyć kombinacji klawiszy: [Ctrl + C]. Skopiowany skrót programu wklej w dowolne miejsce, np.: na pulpit, za pomocą opcji "Wklej" z menu kontekstowego lub kominacji: [CTRL + V].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy chciałbyś dodać aplikację, która nie jest dostępna w tym folderze, przejdź do folderu z plikami programów: Pliki programów (x86) lub Program Files. Następnie z listy folderów, wybierz folder w którym znajdują się pliki twojego programu.

 

 

 

 

 

 

Po otwarciu folderu z plikami aplikacji, znajdź plik wykonywalny programu, mający rozszerzenie ".exe" i posiadający rozmiar kilku lub kilkudziesięciu megabajtów. Jest to aplikacja. Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję: "Utwórz skrót", jeśli to możliwe, system utworzy skrót do programu w tym samym miejscu.

 

 

 

 

 

 

Wtedy przenieś utworzony skrót programu do dowolnego miejsca, np.: na pulpit.

 

 

 

 

 

 

Następnie w kolejnym oknie: "Uruchamianie" wpisz komendę: "shell:startup"

 

 

 

 

 

 

Do tego folderu przenieś wcześniej skopiowany skrót. Gotowe. Aplikacja będzie uruchamiała się automatycznie, aż do momentu, gdy usuniesz wpis z tego folderu.

 

 

 

II sposób

Istnieje inny sposób na uruchomienie programu automatycznie, za pomocą dodania wpisu do Harmonogramu zadań. By go uruchomić w oknie uruchamianie [Windows + R] wpisz komendę: "taskschd.msc"

 

 

 

 

 

 

Po otwarciu programu kliknij opcję: "Utwórz zadanie..." znajdującą się po prawej stronie okna nawigacyjnego. Po jej kliknięciu w oknie tworzenia zadania, wpisz opis i nazwę identyfikującą wpis programu do autostartu. Kliknij przycisk: "Dalej"

 

 

 

 

 

 

W kolejnym oknie, wybierz metodę uruchamiania programu. Zalecam wybrać opcję-"Przy logowaniu", wtedy program uruchomi się za każdym razem gdy zalogujesz się do swojego konta i wylogujesz. W przypadku gdy chciałbyś uruchomić program raz, bez możliwości jego ponownego uruchomienia po wylogowaniu z systemu- wybierz opcję: "Przy uruchamianiu komputera". Kliknij przycisk: "Dalej"

 

 

 

 

 

 

W kolejnym etapie, wybierz pierwszy punkt- "Uruchom program" i kliknij Dalej.

 

 

 

 

 

 

Następnie, kliknij przycisk "Przeglądaj" i wskaż miejsce docelowe aplikacji, którą chcesz uruchomić. Z eksploratora plików wybierz plik wykonywalny programu (tak jak opisano to wyżej). Kliknij przycisk: "Otwórz" i kliknij: "Dalej"

 

 

 

 

 

 

Przejrzyj wpis do harmonogramu i kliknij przycisk "Zakończ" by dodać go do harmonogramu zadań. Gotowe. Po ponownym uruchomieniu komputera, program zostanie uruchomiony automatycznie.