Dodawanie wpisów do autostartu.

Jeżeli chcielibyśmy zrobić, tak by aplikacja uruchamiała się samoczynnie podczas uruchamiania systemu, wystarczy drobna modyfikacja. W tym poradniku zobaczysz co trzeba zrobić, by zmusić program do automatycznego startu (nawet jeśli nie posiada takiej opcji w ustawieniach). Pierwszy sposób Na początku uruchom okno "Uruchamianie" [Klawisze:Windows+R] i wpisz komendę: "%programdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs". Wyskoczy ci okienko eksploratora Windows, w którym otworzony będzie folder wraz z zawartością skrótów do zainstalowanych programów w systemie. Wybierz program, który chcesz uruchomić przy autostarcie, klikając na jego skrót i kopiując go w dowolne miejsce, np: na pulpit. Możesz też użyć kombinacji klawiszy: [Ctrl + C]. Skopiowany skrót programu wklej wdowolne miejsce, np.: na pulpit, za pomocą opcji "Wklej" z menu kontekstowego lub kominacji: [CTRL + V]. W przypadku, gdy chciałbyś dodać aplikację, która nie jest dostępna w tym folderze, przejdź dofolderu z plikami programów: Pliki programów (x86) lub Program Files. Następnie z listy folderów, wybierz folder w którym znajdują się pliki twojego programu. Po otwarciu folderu z plikami aplikacji, znajdź plik wykonywalny programu, mający rozszerzenie ".exe" i posiadający rozmiar kilku lub kilkudziesięciu megabajtów. Jest to aplikacja. Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję: "Utwórz skrót", jeśli to możliwe, system utworzy skrót do programu w tym samym miejscu. Wtedy przenieś utworzony skrót programu do dowolnego miejsca, np.: na pulpit. Następnie w kolejnym oknie: "Uruchamianie" wpisz komendę: "shell:startup". Do tego folderu przenieś wcześniej skopiowany skrót. Gotowe. Aplikacja będzie uruchamiała się automatycznie, aż do momentu, gdy usuniesz wpis z tego folderu. Drugi sposób Istnieje inny sposób na uruchomienie programu automatycznie, za pomocą dodania wpisu do "Harmonogramu zadań". By go uruchomić w oknie uruchamianie [Windows + R] wpisz komendę: "taskschd.msc". Po otwarciu programu kliknij opcję: "Utwórz zadanie..." znajdującą się po prawej stronie oknanawigacyjnego. Po jej kliknięciu w oknie tworzenia zadania, wpisz opis i nazwę identyfikującąwpis programu do autostartu. Kliknij przycisk: "Dalej". W kolejnym oknie, wybierz metodę uruchamiania programu. Zalecam wybrać opcję-"Przylogowaniu", wtedy program uruchomi się za każdym razem gdy zalogujesz się do swojego konta i wylogujesz. W przypadku gdy chciałbyś uruchomić program raz, bez możliwości jego ponownego uruchomienia po wylogowaniu z systemu- wybierz opcję: "Przy uruchamianiu komputera". Kliknij przycisk: "Dalej". W kolejnym etapie, wybierz pierwszy punkt- "Uruchom program" i kliknij Dalej. Następnie, kliknij przycisk "Przeglądaj" i wskaż miejsce docelowe aplikacji, którą chceszuruchomić. Z eksploratora plików wybierz plik wykonywalny programu (tak jak opisano to wyżej). Kliknij przycisk: "Otwórz" i kliknij: "Dalej". Przejrzyj wpis do harmonogramu i kliknij przycisk "Zakończ" by dodać go do harmonogramuzadań. Gotowe. Po ponownym uruchomieniu komputera, program zostanie uruchomiony automatycznie.