=============================
    Zmienione w tej modyfikacji:
    =============================
    
    - Zoptymalizowano niektóre usługi.
    - Rozszerzone menu kontekstowe.
    - Integracja programów: StartIsBack++.
    - Mocno skompresowany Windows Recovery Environment (środowisko odzyskiwania).
    - Zaktualizowano system do łatki marcowej.
    - Skompresowano pliki systemowe i wyłączono pliki wymiany [1].
    - Wyłączono usługi: Bluetooth, drukowanie, logowanie do konta Microsoft, SysMAIN 
    i inne mniej istotne...
    - Przywrócono przeglądarkę zdjęć "Windows Photo Viewer".
    - Zintegrowano biblioteki redystrybucyjne: .NET Framework, 
    Visual C++ 2005/2008/2010/2012/2015...
    - Dodano klasyczny kalkulator, panel do sterowania dźwiękiem.
    - Z aplikacji MSIX(UWP) pozostawiono tylko aplikację "Microsoft Store".
    - System podczas uruchamiania sam optymalizuje wolną pamięć RAM [2]
    - Wyłączono telemetrię, zablokowano połączenia w zaporze dla ważnych usług systemowych 
    (dla bezpieczeństwa).
    - Drobne poprawki kosmetyczne i optymalizacyjne.
    - Wyłączono centrum akcji i sekcję powiadomień [3].
    - Wyłączono Windows Search oraz Windows Update.
    - Dodano kilka tapet i kursorów do wyboru.
    - Dodano kilka przydatnych skrótów do włączenia i wyłączenia usług.
    - Usunięto:
      * Windows Defender, Windows Defender Security Center,
      * Microsoft Edge (Chromium),
      * Microsoft Edge (Legacy),
      * Internet Explorer,
      * Microsoft OneDrive, 
      * Windows Media Player, Media Player Server,
      * Niektóre wybiórczo wybrane czcionki (Microsoft Yang Hei),
      * OpenSSH, Telnet, Telefonia, Obsługa Modemu 3G,
      * Sterowniki od urządzeń IEEE, COM, LPT, modemów PCMIA, kart inteligentych, podczerwieni
      * Niepotrzebne usługi .NET Framework 3.5 (2.0, 3.0) oraz 4.8 zostały wyłączone/usunięte [4]
      * Obsługa pomocy,
      * Drukowanie PDF, XPS ,
      * Niepotrzebne języki i układy klawiatury (został "Polski programisty" oraz "Polski 214"),
      * Usługi IIS,
      * Narzędzie wycinanie,
      * BitLocker,
      * Usługi domenowe AD,
      * BranchCache,
      * Xbox,
      * Obsługa Hyper-V,
      * Active Sync,
      * Panel matematyczny
      * RemoteFX, Quick Assist,
      * Protokół Samba1 (przestarzała),
      * Obsługa kamery internetowej,
      * Usługi MobilePC
      * Pliki Offline,
      * Środowisko Linux WSL,
      * Kontener Windows Defender,
      * Steps Recoder,
      * Usługi terminalowe,
      * Windows Hello,
      * Mixed Reality,
      * Windows Sandbox,
      * Wordpad,
      * AppInstaller (aplikacje UWP można zainstalować z poziomu sklepu Windows lub wiersza 
      poleceń w Powershell'u)
    

     System po uruchomieniu w tle pobiera 600-700 MB pamięci RAM, dla celów kompresji miejsca
     na dysku wyłączone zostały pliki wymiany oraz hibernacji. System po instalacji zajmuje 
     około 5,3 GB miejsca na dysku, oraz w stanie spoczynku pobiera 600-700 MB pamięci RAM [5]. 
     Obraz z kompresją ESD, waży 2,34 GB (zaoszczędzono około 57% z 5,43 GB)- użyty obraz: 

     pl-pl_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_march_2022_x64_dvd_cf38749b
    
    
    =============================
    Adnotacje:
    =============================
    
    [1] - Plik wymiany (pagefile.sys) można przywrócić w ustawieniach apletu: "Ochrona systemu" 
    (sysdm.cpl). Został wyłączony domyślnie dla zmniejszenia wagi systemu, chociaż dla 
    stabilności na komputerach z małą pojemnością pamięci RAM, wskazane jest jego włączenie.

    [2] - Optymalizacja pamięci RAM jest domyślnie włączona jako zadanie uruchamiane ze systemem. 
    Można wyłączyć to zadanie lub usunąć jeśli zajdzie taka potrzeba.

    [3] - Dla zoptymalizowania pamięci RAM została wyłączona usługa, która pozwala otworzyć 
    Centrum Akcji (ikonka dymku obok zegarka). By go włączyć, za pomocą rejestru włącz usługi:
    UDP_UserService, WpnService, bądź skorzystaj z gotowych narzędzi dostępnych w folderze "Tools".

    [4] - Biblioteki NET. Framework są zainstalowane w systemie, jedynie zostały wyłączone zbędne 
    usługi.

    [5] - Wynik został zmierzony na maszynie wirtualnej Oracle VirtualBOX z przydzieloną pamięcią 2 GB 
    oraz odłączonej karcie sieciowej. Miej na uwadze to, że podczas korzystania z tej modyfikacji 
    systemu, wartość wolnej pamięci RAM będzie proporcjonalnie zmniejszać się w zależności od stopnia 
    użycia systemu (gry, aplikacje, aktualizacje... itp.)

    Podczas instalacji warto odłączyć kompa od Internetu do momentu zalogowania się do pulpitu. To 
    uniemożliwi pobranie dodatkowych mikro-śmieci z usługi Windows Update uruchamianej podczas instalacji.